INFORMACIÓ I MATRICULACIÓ 2023-2024

Educació infantil (3-6 anys), educació primària i educació secundària obligatòria

P R E I N S C R I P C I Ó
> Educació infantil (3-6 anys) i educació primària: del 6 al 20 de març
> Educació secundària obligatòria: del 8 al 20 de març

M A T R Í C U L A
> Educació infantil, educació primària i educació secundària obligatòria: del 20 al 28 de juny

Batxillerat

P R E I N S C R I P C I Ó
del 20 al 26 d’abril

M A T R Í C U L A
del 22 de juny al 3 de juliol

Cicle Formatiu de Grau Mitjà CONCERTAT (preinscripció)

P R E S E N T A C I Ó   D E   S O L · L I C I  T U D S
Alumnat amb continuïtat d’escolarització: del 12 al 18 d’abril
Resta d’alumnat: del 9 al 15 de maig

M A T R Í C U L A
dels participants en els dos processos: del 3 al 7 de juliol

Cicles Formatius de Grau Mitjà (matrícula directa)

Cicles Formatius de Grau Superior CONCERTATS (preinscripció)

P R E S E N T A C I Ó   D E   S O L · L I C I  T U D S
del 26 de maig a l’1 de juny

M A T R Í C U L A
del 19 al 24 de juliol

Cicles Formatius de Grau Superior (matrícula directa)

Ensenyaments esportius

Matrícula oberta tot l’any
Informació i matriculació, consulta la prova específica

Diploma Sommelier

Diploma Sommelier MATRÍCULA OBERTA

Curs de metodologia i tècnica ecogràfica

Curs especialització ecografies MATRÍCULA OBERTA

Gestió Acadèmica us atendrem amb molt de gust de 9 h a 17 h
-> secretaria@joviat.cat  |  T. 93 872 69 88
Folch i Torres, 5-13 de MANRESA

Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+