Ensenyaments Tècnics Esportius

Els ensenyaments esportius capaciten per exercir professionalment la matèria esportiva en la modalitat i especialitat cursada. S’organitzen en cicles de grau mitjà o de grau superior.

Tenen una durada entre 750 i 1.540 hores, repartides en un o dos cursos o blocs. Una part d’aquestes hores es destina a la formació en un centre educatiu i una altra, a la pràctica en centres de treball.

*Per accedir a aquests ensenyaments cal superar la prova d’accés específica del Departament d’Educació.