Denominació:Hípica
Nivell:Ensenyament tècnic esportiu de de Grau Superior
Durada del cicle formatiu:950 hores

El Cicle Formatiu de Grau Superior en Hípica a JOVIAT són uns estudis que capaciten per programar, dirigir i coordinar l’entrenament esportiu d’hípica i equips d’esportistes en competicions de nivell mitjà i alt; coordinar els recursos humans i materials en l’activitat d’hípica i dirigir escoles d’equitació.

Pla d’estudis

 • Factors fisiològics de l’alt rendiment: Estudi de les bases fisiològiques que afecten el rendiment esportiu.
 • Factors psicosocials de l’alt rendiment: Anàlisi dels factors psicològics i socials que influeixen en l’alt rendiment.
 • Formació de formadors esportius: Preparació per a l’ensenyament i la formació en el context esportiu.
 • Organització i gestió aplicada a l’alt rendiment: Coneixements sobre la gestió i organització d’entitats i activitats esportives d’alt nivell.
 • Planificació i programació de l’alt rendiment en hípica: Desenvolupament de plans d’entrenament per a genets i cavalls.
 • Preparació física del genet o amazona: Tècniques i mètodes per millorar la condició física dels genets.
 • Entrenament esportiu/condicional del cavall d’alt rendiment esportiu: Estratègies per optimitzar el rendiment físic dels cavalls.
 • Direcció i gestió de centres eqüestres: Habilitats necessàries per a la gestió eficient de centres eqüestres.
 • Entrenament tècnic-tàctic en hípica: Enfocament en les estratègies i tècniques específiques de competició en hípica.
 • Direcció tècnica en competicions hípiques d’alt rendiment esportiu: Capacitació per la direcció tècnica en competicions.
 • Organització i gestió de competicions hípiques d’alt rendiment esportiu: Coneixements per organitzar i gestionar esdeveniments i competicions hípiques.
 • Projecte: Desenvolupament d’un projecte relacionat amb l’alt rendiment en hípica.

Treball per projectes

Disseny d’un Programa d’Entrenament d’Alt Rendiment per a Genets i Cavalls

Els estudiants podrien desenvolupar un pla d’entrenament complet que inclogui preparació física, tècnica, i psicològica, tant per als genets com per als cavalls, enfocat a millorar el rendiment en competicions hípiques.

Organització d’Una Competició Hípica

Aquest projecte podria implicar la planificació, organització, i execució d’una competició hípica, incloent-hi la gestió logística, la comunicació i màrqueting de l’esdeveniment, així com la supervisió de la seguretat i el benestar animal.

Desenvolupament d’Un Pla de Gestió per a un Centre Eqüestre

Els estudiants podrien crear un pla de negoci i gestió per a un centre eqüestre, abordant aspectes com les operacions diàries, la gestió financera, el màrqueting i promoció, i les estratègies per a la retenció i atracció de clients.

Equip docent

#2be

Un programa pioner i innovador per a batxillerat i cicles formatius

Aquest projecte se centra en el creixement, el lideratge i la transformació personal. Una assignatura de vida al voltant de l’autonomia personal i les competències socials.

Entrades relacionades al blog

Impulsem la teva carrera professional

A JOVIAT entenem l’aprenentatge com una experiència plena, conscient i vital. Una vivència que marca els nostres camins de creixement professional i personal, i que deixa una empremta d’impacte a la societat.

Els estudiants que superen el curs reben l’acreditació de Tècnic/a Esportiu/va Superior en Hípica. Aquesta titulació els habilita per a exercir professionalment en l’àmbit de l’hípica a un nivell avançat, inclòs l’entrenament d’alt rendiment, la gestió de centres eqüestres, i la direcció tècnica en competicions hípiques​​.

Els requisits per accedir a aquest cicle són:

 • Superar una prova d’accés específica organitzada pel Departament d’Ensenyament.
 • Disposar del batxillerat o estudis equivalents.
 • Tenir el títol de tècnic/a esportiu/va en les disciplines hípiques de doma, salt, i concurs complet​​.

Completar aquest cicle superior pot obrir portes a estudis universitaris relacionats amb l’esport, la gestió esportiva, o altres àrees vinculades a l’activitat física i el benestar, a més de possibilitar l’accés a formacions especialitzades dins l’àmbit eqüestre.

Les sortides professionals per als titulats inclouen:

 • Instructor/a o planificador/a d’activitats eqüestres.
 • Entrenador/a i director/a esportiu/va d’activitats d’alta competició.
 • Gestor/a de centres eqüestres.
 • Organitzador/a de competicions hípiques d’alt rendiment​​.

Go to Top