Un programa pioner i innovador per a batxillerat i cicles formatius

La cura del Benestar és un dels eixos vertebradors de JOVIAT. La nostra cultura de centre vetlla pel sentiment de pertinença de l’alumnat, per un ambient de respecte i seguretat i promou el benestar i la cohesió entre els equips.
Tot l’equip humà té cura de l’educació emocional de l’alumnat, tant des de l’acció tutorial com des de la interacció i la comunicació interpersonal i educativa.
Aquesta mirada atenta a la persona ens ha portat a posar atenció en totes aquelles competències transversals que sustenten les competències tècniques, perquè sabem que sense salut emocional no hi ha salut, i que el  benestar emocional impacta tant en el rendiment com en l’èxit acadèmic de l’alumnat.

La neurociència especifica que una bona gestió de les emocions és necessària per mantenir un bon equilibri i autonomia personal, la convivència i la relació amb els altres i un benestar personal i professional. Aquesta consciència i el nostre compromís amb l’educació integral de la persona ens ha portat a crear un programa de creixement personal i desenvolupament emocional com una assignatura amb entitat pròpia dins el currículum: el Programa #2be. Una assignatura de vida que vol ser un viatge per a l’alumnat: un viatge interior d’autoconeixement, un viatge exterior cap a l’altre i una projecció cap a la millora col·lectiva.

Actualment, el Programa #2be consta de 2 blocs que impartim en els graus de cicle mitjà i batxillerat:

  •  #2be basics
  •  #2be optatives

#2be

#2be basics

Els continguts del #2be basics recullen els continguts essencials per assolir una bona competència emocional i s’organitzen en 2 blocs temàtics principals:

  • L’autonomia personal que inclou l’autoconeixement i la regulació i gestió de les emocions.
  • Les habilitats socials que inclouen el treball en equip i la comunicació. Fa referència a com ens relacionem amb altres persones, l’acceptació de les diferències deis altres, entesa com a la capacitat per reconèixer i acceptar.

#2be optatives

Una vegada l’alumnat ja ha assolit les eines emocionals bàsiques, el següent any fa el #2be optatives, on oferim una aplicació real de les competències emocionals en diferents àmbits. S’oferten a l’alumnat un total de 8 optatives de les quals cada alumne en cursarà tres al llarg del curs.

Aquestes optatives corresponen als diferents camps d’expertesa de les nostres famílies professionals

#2be go-ahead

Expliquem el sistema de l’economia global i la seva implicació a través d’alternatives justes, igualitàries, sostenibles i respectuoses. Reflexionem sobre com ser un bon emprenedor de la pròpia vida amb una bona gestió del temps, iniciativa i eines de comunicació.

#2be arts

L’art i la creació artística són un mitjà per millorar el benestar personal i una via d’autoconeixement. La manipulació de materials i la creació d’obres simbòliques faciliten l’expressió d’emocions i són un canal per comunicar idees o opinions. L’alumnat connecta amb la seva creativitat i utilitzen l’art com a mitjà d’expressió.

#2be healthy

La salut integral de les persones està lligada a múltiples factors com el descans, la gestió de l’estrès, l’alimentació o les relacions socials entre d’altres. L’alumnat pren consciència de com influeixen les rutines diaries en la salut física i emocional.

#2be active

La dimensió física i la cura del cos és la base per a una bona salut mental. Per poder tenir una vida saludable cal treballar aspectes com la força i la resistència, així com el control postural i la relaxació. En aquesta optativa prenem consciència de la importància del cos i com activar-lo.

#2be food

La consciència alimentària ens ajuda a mantenir una dieta saludable a través del concepte Slow food, que parla de menjar “bo, net i just” i ens ensenya a ser responsables i sostenibles. L’alumnat entra a la cuina i aprèn receptes i trucs per estalviar i treure el màxim rendiment dels nostres productes i ser respectuós amb el producte i el medi ambient.

#2be digital

Vivim en un món on cada vegada és més important tenir habilitats digitals i fer un bon ús de la tecnologia. Parlem de la seva seguretat, credibilitat i fiabilitat, de l’anomenada “salut digital” i de com fer un bon ús de les eines i aplicacions digitals.

#2be reader

A través de la selecció i la lectura de petits fragments escollits, ens endinsem en temes universals com la mort i l’amor, el dolor i el plaer, i altres dilemes ètics que trobem en l’àmbit personal i professional. Reflexionem junts sobre les idees de grans pensadors i artistes literaris per enriquir els nostres punts de vista.

#2be talk

La conversa ens obre la porta a noves cultures, perquè a través del llenguatge coneixem noves maneres de viure i d’entendre el món. L’alumnat s’enriqueix a través de la conversa en llengua anglesa i millora les seves oportunitats de futur.