El camí més ràpid a la universitat

El Batxillerat que s’ofereix es caracteritza per un projecte de creixement personal, lideratge i transformació. Es pot cursar en diverses modalitats: Humanístic, Ciències Socials, Econòmic, Ciències de la Salut, i Tecnològic, amb l’opció de realitzar el Batxillerat DUAL Americà.

El programa assegura un 100% d’aprovats a les PAU, oferint un seguiment personalitzat, activitats culturals, tallers de gestió d’estrès, orientació, cohesió, i un enfoc a la pràctica laboral amb l’Estada a l’empresa, a més de preparació intensiva per a les PAU.

Horaris

Horari de matí de dilluns a divendres de 8:00 a 14:30

Pla d’estudis

Les modalitats i assignatures són dividides en dues grans àrees: 

Humanitats i Ciències Socials i Ciències i Tecnologia, oferint una varietat d’optatives anuals i trimestrals per adaptar-se als interessos i objectius acadèmics dels estudiants:

 • Humanitats i Ciències Socials
 • Humanístic: Inclou assignatures com Llatí, Història del Món Contemporani, i Literatura Universal.
 • Ciències Socials: Oferint Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials, Economia, entre altres.
 • Econòmic: Una combinació d’assignatures centrades en l’economia i la gestió empresarial.
 • Ciències i Tecnologia
 • Tecnològic: Assignatures com Dibuix Tècnic, Tecnologia, i altres relacionades amb l’enginyeria i la tecnologia.
 • Ciències de la Salut: Inclou Matemàtiques, Química, Física, i Biologia, preparant els estudiants per a estudis posteriors en ciències de la salut.
 • A més, es presenten optatives com Llengua i Cultura Gregues, Fonaments de l’Empresa, Biomedicina, Psicologia, Creació Literària, i Problemàtiques Socials, entre altres, per enriquir l’aprenentatge dels estudiants.

Les modalitats mantenen la mateixa estructura amb assignatures específiques adaptades al segon any, incloent-hi:

 • Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials i Geografia per a l’itinerari de Ciències Socials.
 • Literatura Castellana i Funcionament de l’Empresa i Disseny de Models de Negoci per a l’itinerari Econòmic.
 • Matemàtiques, Tecnologia, Física i Biologia per als itineraris Tecnològic i de Ciències de la Salut.

A més, s’ofereixen assignatures com Llengua i Cultura Gregues, Geologia i Ciències Ambientals, Llengua i Cultura Llatines, Història de l’Art, Pau, Justícia i Correspondència, Dibuix Tècnic, i Química Física com a optatives.

Treball per projectes

HOLOS

Aquest projecte enfoca en el treball en equip, l’emprenedoria social, i el Design Thinking. HOLOS es basa en tallers i projectes que permeten als estudiants explorar més enllà de les matèries tradicionals del currículum de Batxillerat, oferint aprenentatge relacionat amb l’itinerari específic triat o amb els seus futurs estudis.

Objectius: Ampliar els coneixements dels estudiants en àrees d’interès particular, potenciant la creativitat, la innovació, i les habilitats de pensament crític.

IN TIME

Un projecte d’educació física dissenyat per connectar els estudiants amb la importància de cuidar el seu cos a través de l’esport.

Objectius: Fomentar un estil de vida saludable entre els estudiants, conscienciant-los sobre la importància de l’activitat física regular per al benestar físic i mental.

#2be

Un projecte dedicat al creixement personal, lideratge, i transformació, que actua com una “assignatura de vida”. Aquest programa es centra en dos àmbits principals: l’autonomia personal, incloent-hi la regulació i gestió de les emocions i la potenciació del talent; i les habilitats socials, com el lideratge, la presa de decisions, i la comunicació.

Objectius: Desenvolupar la personalitat integral dels estudiants, millorant la seva autonomia personal i capacitats socials per preparar-los per als desafiaments de la vida adulta i professional.

Equipament i recursos

L’ensenyament de Batxillerat de l’escola Joviat disposa d’una infraestructura i recursos de primer nivell per assegurar una formació pràctica i teòrica completa per a tot l’alumnat.

Equip docent

#2be

Un programa pioner i innovador per a batxillerat i cicles formatius

Aquest projecte se centra en el creixement, el lideratge i la transformació personal. Una assignatura de vida al voltant de l’autonomia personal i les competències socials.

Entrades relacionades al blog

Impulsem la teva carrera professional

A JOVIAT entenem l’aprenentatge com una experiència plena, conscient i vital. Una vivència que marca els nostres camins de creixement professional i personal, i que deixa una empremta d’impacte a la societat.

El Batxillerat està reconegut oficialment, permetent l’accés a estudis superiors i a la universitat, a més de facilitar la incorporació al món laboral amb una titulació reconeguda.

 • Graduat en ESO.
 • Títol de tècnic/a, per haver superat un cicle formatiu de grau mitjà, al qual s’havia accedit mitjançant una prova d’accés*
 • Títol de tècnic/a o superior per haver superat un cicle formatiu de grau superior al qual s’havia accedit mitjançant una prova d’accés*
 • Haver cursat estudis a l’estranger que hagin estat homologats (o estiguin en tràmit d’homologació) al títol de graduat/da en educació secundària, o al títol de tècnic/a o equivalent.
 • Haver cursat altres estudis de plans anteriors que estiguin homologats als estudis esmentats.

Les pràctiques professionals formen una part integral del programa, oferint als estudiants l’oportunitat de guanyar experiència real en empreses i institucions, facilitant així la seva inserció laboral.

El Batxillerat obre les portes a una àmplia gamma d’estudis superiors, incloent graus universitaris, formació professional de grau superior, i altres cursos especialitzats.

Depenent de la modalitat escollida, els estudiants poden accedir a diverses carreres professionals en camps com la salut, l’enginyeria, les ciències socials, l’economia, entre altres.

 • Qualsevol estudi universitari oficial de grau (un cop aprovades les proves d’accés)
 • Cicles formatius de grau superior
 • Cicle formatiu de grau superior d’ensenyaments esportius, si es tenen els requisits d’accés
 • Ensenyaments superiors artístics (un cop superada prova específica d’accés)
Go to Top