Dual Americà

A l’Escola Joviat teniu l’opció de realitzar el batxillerat americà dual. El programa oficial de convalidació internacional de títols de batxillerat creat i desenvolupat per Academica.

Oferim l’opció d’obtenir el títol de Batxillerat espanyol i americà al mateix temps fent només un total 6 assignatures online repartides en 3 anys a partir de 2n d’ESO.

Diploma dual: 1 programa més 3 grans objectius:

 1. Immersió lingüística

Es desenvolupa 100% en anglès, va molt més enllà del mateix aprenentatge de l’idioma. Els alumnes pensen i treballen en anglès, participen en classes magistrals i es poden comunicar diàriament amb professors nadius, participen a Live Sessions amb altres companys i, en definitiva, es defensen autònomament en anglès, augmentant la seva confiança i destresa.

 1. Immersió tecnològica

La immersió tecnològica dona com a resultat el domini en el maneig de les tecnologies més avançades d’aprenentatge digital.

 1. Immersió personal

L’alumne adquireix responsabilitat i maduresa a la feina, amb alt nivell d’autonomia, aprenentatge de la gestió del temps, capacitat d’adaptació i flexibilitat per treballar en entorns diferents i multiculturals.

Pla d’estudis

Màxima convalidació d’assignatures

L’alumnat del batxillerat americà obtindrà el Diploma Dual només ha de cursar 6 assignatures per obtenir la titulació americana. Els convenis internacionals aconseguits per Acadèmica i l’excel·lència educativa del programa permeten obtenir la màxima convalidació possible: 75% dels 24 crèdits necessaris per obtenir l’American High School Diploma.

D’aquestes 6 assignatures, 4 són del curricular obligatori i 2 del lectiu, cosa que permet als alumnes cursar assignatures de gran interès que no són al currículum europeu i ofereixen un plus de motivació a l’estudiant ampliant el seu vocabulari en matèries que no treballarien en anglès com poden ser Fotografia Digital, Criminologia, Psicologia, entre d’altres.

Equipament i recursos

L’ensenyament del Batxillerat Americà Dual de l’escola Joviat disposa d’una infraestructura i recursos de primer nivell per assegurar una formació pràctica i teòrica completa per a tot l’alumnat.

 • Batxillerat Dual Americà
 • Batxillerat Dual Americà
 • Batxillerat Dual Americà

#2be

Un programa pioner i innovador per a batxillerat i cicles formatius

Aquest projecte se centra en el creixement, el lideratge i la transformació personal. Una assignatura de vida al voltant de l’autonomia personal i les competències socials.

Entrades relacionades al blog

Impulsem la teva carrera professional

A JOVIAT entenem l’aprenentatge com una experiència plena, conscient i vital. Una vivència que marca els nostres camins de creixement professional i personal, i que deixa una empremta d’impacte a la societat.

 • Graduat en ESO.
 • Títol de tècnic/a, per haver superat un cicle formatiu de grau mitjà, al qual s’havia accedit mitjançant una prova d’accés*
 • Títol de tècnic/a o superior per haver superat un cicle formatiu de grau superior al qual s’havia accedit mitjançant una prova d’accés*
 • Haver cursat estudis a l’estranger que hagin estat homologats (o estiguin en tràmit d’homologació) al títol de graduat/da en educació secundària, o al títol de tècnic/a o equivalent.
 • Haver cursat altres estudis de plans anteriors que estiguin homologats als estudis esmentats.

El Batxillerat està reconegut oficialment, permetent l’accés a estudis superiors i a la universitat, a més de facilitar la incorporació al món laboral amb una titulació reconeguda.

Go to Top