Qui som?

Joviat ha estat des dels seus inicis una institució d’iniciativa privada que va fundar en Josep Vilaseca i Atset a Manresa l’any 1960. El setembre del 2012 es reestructura la seva organització i passa a ser Fundació Joviat. Fundació Joviat és l’ens titular, Jordi Vilaseca Brugueras n’és el president i director general.

Una formació al llarg de tota la vida

Som una fundació educativa nascuda l’any 1960, amb un camí que s’inicia al parvulari i segueix en l’etapa de primària, ensenyaments obligatoris i postobligatoris -a distància i presencials-, i formació ocupacional i continuada. Un projecte educatiu que genera oportunitats d’aprenentatge i de creixement acompanyant a alumnat i famílies des de la pedagogia sistèmica. Una institució compromesa amb la millora contínua i amb una clara vocació de servei que vetlla per aconseguir un clima de confiança i de respecte, construint una relació emocional positiva entre totes les persones de la comunitat educativa.

1. Missió

Fomentar l’aprenentatge en les persones perquè puguin liderar la seva vida.

2. Finalitats de la Fundació Joviat

D’acord amb l’article 4 dels seus Estatuts: Finalitats de la Fundació

3. Normativa aplicable

Llibre III del Codi Civil de Catalunya i la resta de normativa vigent en matèria de Fundacions.

4. Inscripció al registre de fundacions

La Fundació està inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 745.

5. Estatuts

Els estatuts de la Fundació Joviat

6. Dades de contacte

Adreça postal: Rubió i Ors, 5
08241 Manresa
Correu electrònic: joviat@joviat.cat

1. Patronat

És l’òrgan de govern i de validació de la Fundació.

President
Jordi Vilaseca Brugueras

Vicepresidenta executiva i gerent
Consol Pujol Martínez

Vocal
Eva Bach Cobacho

Vocal
Tomás Manuel Cabello Díez

Vocal
Jordi Castanyer Bachs

Vocal
Josep Codina Contreras

Vocal
Llanos Martínez Navarro

Vocal
Valentí Martínez Espinosa

Vocal
Rosa Vilaseca Brugueras

Vocal
Esteve Pintó Bascompte

Secretari no patró
Benjamí García López

2. Equip estratègic

És l’equip que pren les decisions d’abast estratègic que vetlla perquè els rols segueixin els criteris de sostenibilitat i d’alineació al propòsit evolutiu.

President de la Fundació
Jordi Vilaseca Brugueras

Directora general
Laia Puigdellívol Sáez

Sotsdirectora · Directora pedagògica
Lourdes López Rodríguez

Directora de RSC i benestar
Marta Ballber Pons

Directora econòmica
Consol Pujol Martínez

3. Organigrama

Organigrama Fundació Joviat 22/23

Informació actualitzada el dia 18 de desembre de 2023