Grau superior

Els cicles formatius de grau superior (CFGS) ja tenen la consideració d’educació superior per part del Ministeri d’Educació i Formació Professional.

Constitueixen, segons la Comissió Europea, la clau per a la transformació econòmica, industrial i financera de la Unió Europea de cara a la pròxima dècada.

El mercat laboral necessita milions de tècnics qualificats sorgits de la formació professional superior, i estudiar un CFGS a Joviat Professional és, sense cap dubte, una elecció de futur.

Joviat Professional és un dels centres de formació professional més rellevants a Catalunya, amb una formació de grau superior que genera oportunitats a milers de persones.

Amb una oferta privada de gran valor afegit en camps relacionats amb l’hoteleria, l’alimentació, l’esport, la sanitat, la ramaderia i la informàtica, perseguim la formació de persones curioses, creatives, amb inquietud per aprendre constantment i no parar de créixer professionalment.