CFGS Ramaderia i Assistència en Sanitat animal. Les Tanques

Denominació:Ramaderia i Assistència en Sanitat animal
Nivell:Formació professional de Grau Superior
Durada del cicle formatiu:2.000 hores
Formació en el centre educatiu:1.590 hores
Formació en centres de treball:410 hores

El Cicle Formatiu de Grau Superior en Ramaderia i Sanitat Animal de l’Escola Professional Joviat es distingeix per oferir una formació especialitzada i completament alineada amb les necessitats del sector.

El curs està dissenyat per aprofundir en les tècniques més avantguardistes de maneig animal, reproducció, nutrició i prevenció de malalties, integrant coneixements teòrics amb una forta component pràctica.

A través de les 2000 hores de formació, que inclouen períodes de pràctiques en empreses líders del sector, els estudiants es preparen per afrontar els reptes professionals amb una visió innovadora i sostenible.

Aquesta proposta educativa s’enfoca no només en l’adquisició de competències tècniques sinó també en el desenvolupament d’habilitats personals i interpersonals, crucials per a l’èxit en l’àmbit laboral.

El programa promet una immersió completa en el món de la ramaderia i sanitat animal, preparant els futurs professionals per a una carrera reeixida i plena de possibilitats.

Horaris

Matí

De dilluns a divendres en horari de matí

Pla d’estudis

Ensenyaments per gestionar de manera eficaç la reproducció dels animals, incloent-hi tècniques de millora genètica.

Formació en les metodologies per a la planificació i control de la producció en explotacions ramaderes.

Coneixements especialitzats en la cria i el desenvolupament jove dels cavalls.

Tècniques per a la doma i el maneig correcte dels èquids, assegurant el seu benestar.

Formació sobre l’ús, manteniment i seguretat de la maquinària i les instal·lacions en l’àmbit ramader.

Estratègies per garantir la higiene i prevenir malalties en els animals i en les instal·lacions.

Capacitació per oferir suport en els serveis de veterinària, incloent-hi les cures bàsiques i urgències.

Coneixements sobre les mesures per prevenir la propagació de malalties entre animals i humans.

Habilitats per a la gestió eficient de centres veterinaris, incloent-hi aspectes administratius i de gestió de qualitat.

Preparació per a la inserció laboral, coneixement del marc laboral i desenvolupament de competències professionals.

Ensenyaments per fomentar l’esperit emprenedor i la creació d’empreses dins del sector.

Desenvolupament i presentació d’un projecte integrat que aplica els coneixements adquirits.

Pràctiques professionals en empreses del sector, per aplicar i complementar els coneixements teòrics.

Assignatures especialitzades utilitzant les hores de lliure disposició del centre per aprofundir en continguts específics.

Estratègies i tècniques de màrqueting aplicades al sector ramader.

Formació específica per atendre les necessitats sanitàries d’animals de menor grandària​​.

Treball per projectes

Projecte llet A2A2

Aquest projecte implica la introducció al mercat de la llet A2A2, proposat per la Granja La Torre de Sallent. L’objectiu és familiaritzar els estudiants amb els processos de producció i comercialització de nous productes lactis.

Venda d’un poltre

Es tracta d’un projecte real on un centre professionalitzador cedeix als alumnes la gestió de la venda d’un poltre. Els estudiants tenen l’oportunitat d’aplicar tècniques de màrqueting i vendes, optant a l’obtenció d’una comissió per aquest treball.

Subhasta de poltres

Aquest projecte implica el muntatge d’una subhasta dels poltres que són domats durant els cursos de Tècnic en Activitats Eqüestres (TAE). Ofereix una experiència pràctica en l’organització d’esdeveniments i la gestió comercial dins del sector eqüestre.

Projecte d’Inseminació Artificial

Els estudiants posen en pràctica la tècnica d’inseminació artificial en animals d’una explotació de vaques lleteres. Aquest projecte permet als alumnes aprofundir en les tècniques de reproducció assistida i el seu impacte en la producció ramadera.

Projecte gosseres

En col·laboració amb una gossera de proximitat, els estudiants desenvolupen models en xarxes socials per afavorir l’adopció en aquests centres. A més, aprenen a tractar animals abandonats i a tenir-ne cura, aportant un valor afegit a la seva formació en sanitat animal.

Equipament i recursos

El Cicle Formatiu de Grau Superior en Ramaderia i Assistència en Sanitat Animal de l’escola Joviat disposa d’una infraestructura i recursos de primer nivell per assegurar una formació pràctica i teòrica completa per a tot l’alumnat.

  • grau superior ramaderia i sanitat animal
  • grau superior ramaderia i sanitat animal
  • grau superior ramaderia i sanitat animal
  • grau superior ramaderia i sanitat animal
  • grau superior ramaderia i sanitat animal
  • grau superior ramaderia i sanitat animal

Equip docent

#2be

Un programa pioner i innovador per a batxillerat i cicles formatius

Aquest projecte se centra en el creixement, el lideratge i la transformació personal. Una assignatura de vida al voltant de l’autonomia personal i les competències socials.

Entrades relacionades al blog

Impulsem la teva carrera professional

A JOVIAT entenem l’aprenentatge com una experiència plena, conscient i vital. Una vivència que marca els nostres camins de creixement professional i personal, i que deixa una empremta d’impacte a la societat.

El cicle formatiu és reconegut per la qualitat i innovació de la seva formació, havent rebut el Premi de Formació Professional de Catalunya per les millors pràctiques innovadores de l’any 2022​​.

Inclou Formació en Centres de Treball (FCT) en empreses del sector, permetent als estudiants aplicar els coneixements adquirits en entorns professionals reals.

Your Content Goes Here

Les sortides professionals inclouen encarregat/da d’explotació ramadera, responsable de la producció en explotacions o empreses ramaderes, responsable d’inseminació artificial, encarregat/da de màquines i equips ramaders, responsable i gestor/a de ramaderies equines, responsable del maneig i de les cures del bestiar i de les instal·lacions en centres eqüestres, ajudant de veterinària, i visitador/a de productes de veterinària.

Els estudiants rebran el títol de Tècnic/a Superior en Ramaderia i Assistència en Sanitat Animal, que els capacita per gestionar la producció ramadera, realitzar treballs especialitzats de suport a equips veterinaris, i aplicar plans de producció, qualitat, sanitat i benestar animal.

Per accedir a aquests estudis es requereix tenir un títol de batxillerat, un títol de tècnic/a especialista (FP2), tècnic superior (Cicle Superior), tècnic (Cicle Mitjà), haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat, el COU, el curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau superior (CAS), la prova d’accés als cicles formatius de grau superior, qualsevol titulació universitària o equivalent, o la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Els graduats poden accedir a altres cicles formatius de grau superior, estudis universitaris de grau, o inserir-se directament al món laboral.

Go to Top