CFGS Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear

Denominació:Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear
Nivell:Formació professional de Grau Superior
Durada del cicle formatiu:2.000 hores
Formació en el centre educatiu:1.419 hores
Formació en centres de treball:581 hores

El Cicle Formatiu de Grau Superior d’Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear de Joviat, reconegut per la seva innovació i excel·lència en l’any 2022, ofereix una formació exhaustiva per a professionals que aspiren a especialitzar-se en el camp de la imatge mèdica. Amb docents professionals en actiu de prestigiosos centres mèdics, el curs combina teoria amb pràctica intensiva, incloent-hi simulacions de proves radiològiques, classes teoricopràctiques d’ecografia, visites a centres hospitalaris, i formació en TAC.

La competència general d’aquest títol permet obtenir registres gràfics del cos humà per a finalitats diagnòstiques o terapèutiques, utilitzant equips de diagnòstic per la imatge i medicina nuclear, i aplicar protocols de radioprotecció. Amb 2.000 hores de formació i 581 hores de FCT, els estudiants es preparen per a una carrera com a tècnics superiors en imatge per al diagnòstic, especialistes en radiodiagnòstic i medicina nuclear, entre altres sortides professionals.

Horaris

Tarda

De dilluns a divendres en horari de tarda

Pla d’estudis

Formació en les competències comunicatives i ètiques necessàries per a proporcionar una atenció de qualitat als pacients.

Estudi detallat de l’anatomia humana amb un enfocament especial en la interpretació d’imatges diagnòstiques.

Aprenentatge de les tècniques bàsiques en radiologia, incloent la preparació i processament d’imatges radiogràfiques.

Aprofundiment en tècniques radiològiques més complexes i especialitzades.

Estudi dels principis físics que regeixen la generació d’imatges diagnòstiques i el funcionament dels equips.

Coneixements essencials sobre les mesures de seguretat i protecció contra la radiació tant per als pacients com per als professionals.

Formació específica en l’ús i interpretació d’imatges generades per TAC i ecografia.

Domini de les tècniques relacionades amb la ressonància magnètica i la seva aplicació clínica.

Estudi de l’aplicació de substàncies radioactives per al diagnòstic i tractament de malalties.

Coneixement sobre la preparació i manipulació de radiofàrmacs utilitzats en medicina nuclear.

Preparació per a l’entrada al món laboral, incloent-hi drets i deures dels treballadors.

Desenvolupament de les habilitats empresarials i d’emprenedoria necessàries en el sector sanitari.

Realització d’un projecte final que integra els coneixements i habilitats adquirits durant el curs.

Experiència pràctica professional en empreses i institucions del sector, fonamental per a la consolidació dels aprenentatges.

Treball per projectes

Classes Teoricopràctiques d’Ecografia a UMANRESA

Aquestes sessions combinen la teoria amb la pràctica directa, permetent als estudiants comprendre els fonaments de l’ecografia, una eina diagnòstica clau en l’àmbit sanitari. Realitzades a UMANRESA, una institució reconeguda per la seva excel·lència en formació sanitària, els estudiants aprenen a manejar els equips d’ecografia, interpretar imatges i comprendre les seves aplicacions clíniques en diversos contextos sanitaris.

Classes Teoricopràctiques de TAC

Institut Mèdic per la Imatge (IMI): Les sessions aquí enfocades en la Tomografia Axial Computada (TAC) ofereixen una comprensió profunda sobre aquesta tecnologia d’imatge. Els estudiants aprenen sobre els principis tècnics del TAC, així com les seves aplicacions en el diagnòstic mèdic.

Clínica Sant Josep

A més de l’IMI, la Clínica Sant Josep serveix com un altre entorn per a l’aprenentatge pràctic sobre el TAC. Aquestes experiències preparen els estudiants per a la gestió i interpretació d’imatges diagnòstiques, essencials en la pràctica mèdica actual.

Visites a Centres Hospitalaris i al Centre de Dosimetria de Barcelona

Les visites programades a centres hospitalaris proporcionen als estudiants una visió de l’entorn real de treball en el sector sanitari, incloent-hi l’oportunitat de veure de primera mà com es gestionen la documentació i les imatges diagnòstiques. La visita al Centre de Dosimetria de Barcelona, especialitzat en la mesura i anàlisi de dosis de radiació, ofereix una perspectiva única sobre la importància de la seguretat radiològica i la protecció del pacient.

DEA – Certificat de Suport Vital Bàsic i Desfibril·lació

L’obtenció del Certificat de Suport Vital Bàsic i Desfibril·lació emès pel Consell Català de Ressuscitació i European Resuscitation Council és una part crucial de la formació. Aquest certificat habilita els estudiants a realitzar procediments de ressuscitació i a utilitzar desfibril·ladors externs automàtics (DEA), competències vitals en l’assistència d’emergències mèdiques.

Equipament i recursos

El Cicle Formatiu de Grau Superior en Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear de l’escola Joviat disposa d’una infraestructura i recursos de primer nivell per assegurar una formació pràctica i teòrica completa per a tot l’alumnat.

  • grau superior d'imatge per al diagnòstic i medicina nuclear
  • grau superior d'imatge per al diagnòstic i medicina nuclear
  • grau superior d'imatge per al diagnòstic i medicina nuclear
  • grau superior d'imatge per al diagnòstic i medicina nuclear
  • grau superior d'imatge per al diagnòstic i medicina nuclear

Equip docent

#2be

Un programa pioner i innovador per a batxillerat i cicles formatius

Aquest projecte se centra en el creixement, el lideratge i la transformació personal. Una assignatura de vida al voltant de l’autonomia personal i les competències socials.

Entrades relacionades al blog

Impulsem la teva carrera professional

A JOVIAT entenem l’aprenentatge com una experiència plena, conscient i vital. Una vivència que marca els nostres camins de creixement professional i personal, i que deixa una empremta d’impacte a la societat.

Els estudiants que finalitzen amb èxit aquest curs obtenen el títol de Tècnic Superior en Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear. Aquesta acreditació oficial els capacita per exercir dins de l’àmbit professional de la imatge mèdica, incloent radiologia, ecografia, ressonància magnètica, i medicina nuclear.

Per accedir a aquest curs, els interessats han de complir amb un dels següents requisits: tenir el títol de batxillerat, haver superat els estudis corresponents a la formació professional de grau mitjà (tècnic), haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau superior, o posseir qualsevol altra titulació equivalent o superior.

El curs inclou 581 hores de Formació en Centres de Treball (FCT), on els estudiants realitzen pràctiques professionals en hospitals, clíniques i centres d’imatge diagnòstica, aplicant els coneixements adquirits en un entorn laboral real.

Pràctiques a: Althaia. Xarxa Assistencial Universitària de Manresa, CAP Bages, Centre de Diagnosi per Imatge del Bages Manresa, Centre Mèdic Alomar, Centre Mèdic Martorell, Clínica Sant Josep, Consorci Hospitalari de Vic, Consorci Sanitari de l’Anoia, Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa, Hospital Comarcal de Sant Bernabé de Berga, Hospital de Cerdanya, Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, Hospital Sant Joan de Déu de Martorell, Hospital Vall d’Hebron, Imatge Mèdica Digital, Institut Mèdic per la Imatge, MIPS Fundació Privada, Mútua Terrassa.

La superació d’aquest cicle formatiu permet als estudiants l’accés a estudis universitaris de grau dins de l’àmbit de la salut, com ara graus en Medicina, Infermeria, o altres especialitats relacionades, així com la possibilitat de continuar la formació professional amb altres cicles de grau superior.

Les sortides professionals per als titulats inclouen treballar com a tècnics superiors en imatge per al diagnòstic i medicina nuclear en diferents entorns, com ara hospitals, clíniques privades, centres d’investigació, i empreses dedicades al desenvolupament i comercialització d’equips mèdics d’imatge.

Go to Top