CFGS Documentació i administració sanitàries

Denominació:Documentació i administració sanitàries
Nivell:Formació professional de Grau Superior
Durada del cicle formatiu:2000 hores
Formació en el centre educatiu:1551 hores
Formació en centres de treball:449 hores

El Cicle Formatiu de Grau Superior en Documentació i Administració Sanitàries representa una opció educativa essencial per a aquells interessats en una carrera professional en l’àmbit de la gestió de la informació i documentació sanitària.

Aquest programa està dissenyat per formar professionals capacitats per gestionar la documentació sanitària, garantint la seva qualitat, accés, i confidencialitat, a més de contribuir a l’anàlisi de dades per a la millora continua dels serveis sanitaris.

En un moment en què la informació i la tecnologia juguen un paper crític en la salut i el benestar de la població, la necessitat de professionals qualificats en la gestió de la documentació sanitària és més gran que mai.

Els graduats en aquest cicle estaran preparats per treballar en diversos entorns, incloent-hi hospitals, clíniques, centres de salut, laboratoris, i altres institucions del sector sanitari, així com en empreses privades relacionades amb la salut.

Horaris

Tarda

De dilluns a divendres en horari de tarda

Pla d’estudis

El Cicle Formatiu de Grau Superior en Documentació i Administració Sanitàries a JOVIAT es centra en la gestió de dades, treballant amb bases de dades de recerca i assajos clínics, i en la intervenció en processos d’acreditació de centres sanitaris. El cicle combina metodologies d’aprenentatge basades en reptes per promoure l’autonomia, la recerca, i la reflexió. Inclou pràctiques en grups reduïts, simulacions, formació en suport vital bàsic i DEA, i fomenta la innovació i l’emprenedoria. Els estudis preparen per a diverses sortides professionals en el camp de la documentació sanitària, des de tècnic superior fins a responsables tècnics en diferents àrees de gestió sanitària.

Treball per projectes

Perfil professional Gestió de Dades

Amb el perfil professional en gestió de dades l’alumnat aprèn a gestionar les bases de dades resultants dels assajos clínics i de la recerca en sanitat. D’altra banda, se’l capacita per intervenir en el procés d’acreditació de centres sanitaris.

Pràctiques en grups reduïts

Totes les classes pràctiques es realitzen en grups reduïts, permeten una atenció individualitzada i faciliten l’adquisició de competències per part de l’alumnat.

Simulació

La simulació és l’aprenentatge en acció, en el que a partir d’una situació real l’alumnat s’entrena i aprèn a partir de l’error.

Innovació i emprenedoria

L’alumnat ha de ser capaç de transformar idees en projectes, donant resposta a reptes que els apropa al món real.

Suport vital bàsic + DEA

Obtenció del Certificat de Suport Vital Bàsic i desfibril·lació del Consell Català de Ressuscitació i European Resusitation Council.

Equipament i recursos

El Grau Superior en Documentació i administració sanitària de l’escola Joviat disposa d’una infraestructura i recursos de primer nivell per assegurar una formació pràctica i teòrica completa per a tot l’alumnat.

  • documentacio i administracio sanitaries
  • documentacio i administracio sanitaries
  • documentacio i administracio sanitaries
  • documentacio i administracio sanitaries
  • documentacio i administracio sanitaries
  • documentacio i administracio sanitaries

Equip docent

#2be

Un programa pioner i innovador per a batxillerat i cicles formatius

Aquest projecte se centra en el creixement, el lideratge i la transformació personal. Una assignatura de vida al voltant de l’autonomia personal i les competències socials.

Entrades relacionades al blog

Impulsem la teva carrera professional

A JOVIAT entenem l’aprenentatge com una experiència plena, conscient i vital. Una vivència que marca els nostres camins de creixement professional i personal, i que deixa una empremta d’impacte a la societat.

Els estudiants que completen aquest programa obtenen el títol de Tècnic Superior en Documentació i Administració Sanitàries, preparant-los per a una carrera professional en la gestió de la informació sanitària i la documentació clínica.

Per accedir a aquests estudis, els candidats han de complir amb un dels següents requisits: tindre títol de batxillerat, títol de tècnic/a especialista (FP2), tècnic superior (Cicle Superior), o tècnic (Cicle Mitjà), haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental, COU, el curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau superior, la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys, o tindre qualsevol titulació universitària o equivalent.

El programa inclou 449 hores de Formació en Centres de Treball (FCT), oferint als estudiants experiència pràctica en entorns professionals reals.

Pràctiques a: Fundació Althaia.

La finalització d’aquest cicle permet als estudiants continuar la seva formació amb altres cicles formatius, estudis universitaris de grau, o ingressar directament al món laboral.

Entre les sortides professionals per als graduats d’aquest programa es troben tècnic/a superior en documentació sanitària, responsable tècnic de codificació, arxiu d’històries clíniques, tractament i disseny documental sanitari, sistemes d’informació assistencial sanitària, avaluació i control de qualitat de la prestació sanitària, gestió de processos administratius-clínics, administració d’unitats o departaments sanitaris, assistència a equips de recerca biomèdica, i secretariat de serveis sanitaris.

Go to Top