CFGS Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma

Denominació:Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma
Nivell:Formació professional de Grau Superior
Durada del cicle formatiu:2.000 hores
Formació en el centre educatiu:1.617 hores
Formació en centres de treball:383 hores

El Cicle Formatiu de Grau Superior en Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma, ofert per l’Escola Professional Joviat, és una formació avançada destinada a capacitar professionals en la creació, disseny i manteniment d’aplicacions informàtiques per a diferents plataformes.

Aquest programa es caracteritza per la seva orientació cap al desenvolupament de videojocs i oci digital, preparant els estudiants per afrontar els reptes del sector tecnològic amb competències en programació, disseny d’interfícies, i desenvolupament d’aplicacions web i mòbils, tot garantint l’accés a les dades de manera segura i eficient​​.

Horaris

Matí

De dilluns a divendres:

1r curs: de 9 h a 14:30 h

2n curs: de 8 h a 13:30 h

Pla d’estudis

Coneixements sobre el funcionament i la gestió de sistemes informàtics.

Formació en el disseny, implementació i gestió de bases de dades.

Desenvolupament de competències en diferents llenguatges de programació.

Aprenentatge sobre l’ús de llenguatges de marques per estructurar dades i informació.

Coneixements sobre eines i entorns per al desenvolupament de software.

Tècniques per accedir i manipular dades des de diferents fonts.

Creació d’interfícies d’usuari atractives i funcionals.

Desenvolupament d’aplicacions per a dispositius mòbils i contingut multimèdia.

Coneixements sobre la programació orientada a serveis i la gestió de processos en entorns multiplataforma.

Introducció a sistemes ERP i CRM per a la gestió d’empreses.

Fonaments de disseny de videojocs, incloent-hi mecàniques i dinàmiques de joc.

Tècniques de disseny gràfic i modelatge en dues i tres dimensions.

Desenvolupament de videojocs utilitzant eines específiques per a plataformes 2D i 3D.

Preparació per al món laboral, incloent-hi coneixements sobre el mercat de treball, drets i deures dels treballadors.

Foment de l’esperit empresarial i coneixements en gestió d’empreses.

Elaboració d’un projecte final que integra els coneixements i habilitats adquirides.

Període de pràctiques professionals en empreses del sector​​.

Treball per projectes

Entorns Virtuals per a Simulacions

Aquest projecte es realitza en col·laboració amb una empresa destacada en el desenvolupament d’entorns virtuals i de realitat augmentada. L’objectiu és crear simulacions utilitzant tecnologies de gamificació i immersió virtual, proporcionant als estudiants una experiència valuosa en el desenvolupament de solucions tecnològiques avançades que poden ser aplicades en diversos camps, com l’educació, la formació professional, o l’entreteniment.

Projecte Mobile Apps

En aquest projecte, els estudiants s’enfronten al repte de desenvolupar aplicacions mòbils a mida per a empreses o institucions col·laboradores. Això els permet aplicar els coneixements adquirits en programació, disseny d’interfícies i usabilitat, tot oferint solucions reals a necessitats específiques dels clients. Aquest tipus de projectes fomenta la creativitat, la resolució de problemes i la capacitat de treballar en equips multidisciplinaris.

Equipament i recursos

El Cicle Formatiu de Grau Superior en Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma, perfil videojocs i oci digital de l’escola Joviat disposa d’una infraestructura i recursos de primer nivell per assegurar una formació pràctica i teòrica completa per a tot l’alumnat.

  • grau superior desenvolupament d'aplicacions multiplataforma
  • grau superior desenvolupament d'aplicacions multiplataforma

Equip docent

#2be

Un programa pioner i innovador per a batxillerat i cicles formatius

Aquest projecte se centra en el creixement, el lideratge i la transformació personal. Una assignatura de vida al voltant de l’autonomia personal i les competències socials.

Entrades relacionades al blog

Impulsem la teva carrera professional

A JOVIAT entenem l’aprenentatge com una experiència plena, conscient i vital. Una vivència que marca els nostres camins de creixement professional i personal, i que deixa una empremta d’impacte a la societat.

Els estudiants adquireixen el títol de Tècnic/a Superior en Desenvolupament d’Aplicacions Multiplataforma, amb perfil en videojocs i oci digital, que els capacita per desenvolupar, implantar, documentar i mantenir aplicacions informàtiques multiplataforma, seguint els estàndards de qualitat, usabilitat i seguretat establerts.

L’accés requereix tenir el títol de batxillerat, títol de tècnic/a (FP2, Cicle Superior, o Cicle Mitjà), haver superat el segon curs de batxillerat, COU, el curs d’accés a grau superior (CAS), la prova d’accés a grau superior, tenir qualsevol titulació universitària o equivalent, o haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

El curs inclou 383 hores de Formació en Centres de Treball (FCT) en empreses del sector, essencial per a la integració de coneixements teòrics i pràctics.

Permet la continuïtat cap a altres cicles formatius de grau superior, estudis universitaris de grau o l’ingrés directe al món laboral.

Inclouen el desenvolupament d’aplicacions informàtiques per a la gestió empresarial, negocis, propòsit general, àmbit de l’entreteniment i informàtica mòbil.

Go to Top