Denominació:Higiene bucodental
Nivell:Formació professional de Grau Superior
Durada del cicle formatiu:2.000 hores
Formació en el centre educatiu:1.551 hores
Formació en centres de treball:449 hores

El Cicle Formatiu de Grau Superior d’Higiene Bucodental a Joviat ofereix una formació integral per promoure la salut bucodental, combinant pràctiques preventives i assistencials.

Aquest curs, reconegut per la seva innovació i l’alta potenciació de la relació amb la família-escola, incorpora noves metodologies com l’Aprenentatge Basat en Problemes (ABP) i simulacions clíniques, a més de sessions pràctiques en grups reduïts, tutories individualitzades a més de la possibilitat de cursar-lo de manera semipresencial.

Amb 2.000 hores de formació i 449 hores de pràctiques en empreses del sector, els estudiants es preparen per exercir en atenció primària, especialitzada, i àmbits privats gràcies a la nostra àmplia borsa de treball, obtenint la titulació de Tècnic/a Superior en Higiene Bucodental.

Horaris

De dilluns a divendres en horari de matí

Pla d’estudis

El Cicle Formatiu de Grau Superior en Higiene Bucodental a Joviat incorpora un enfocament pedagògic innovador i pràctic, destinat a formar professionals qualificats en la promoció i manteniment de la salut bucodental. El pla d’estudis està dissenyat per oferir una formació integral, combinant coneixements teòrics amb una àmplia experiència pràctica.

Combinem l’ensenyament tradicional amb metodologies innovadores com l’ABP i Simulació.

Amb aquestes metodologies es potencia l’adquisició de competències transversals, destacant el treball en equip, l’autonomia i la comunicació.

També comptem amb la col·laboració de professionals externs en la realització de seminaris especialitzats.

Dediquem un percentatage important d’hores a classes pràctiques que es realitzen en grups reduïts i permeten una atenció individualitzada.

El curs inclou la formació i obtenció del Certificat de Suport Vital Bàsic i desfibril·lació externa automàtica (DEA), essencial per a la pràctica professional en qualsevol entorn sanitari.

Treball per projectes

Estudis de Cas Clínics

A través de la simulació, els estudiants podrien treballar en casos clínics ficticis per aprendre a diagnosticar i tractar diferents condicions bucodentals, així com a desenvolupar plans de tractament preventiu.

Projectes de Promoció de la Salut Bucodental

Desenvolupament i implementació de campanyes educatives destinades a diferents grups de la comunitat, amb l’objectiu de promoure bons hàbits d’higiene bucodental.

Investigació sobre Tècniques i Materials Novells

Exploració i avaluació de les últimes innovacions en materials i tècniques utilitzades en la higiene bucodental, incloent-hi l’estudi del seu impacte en la prevenció de malalties.

Tallers d’educació en higiene oral

Aquests tallers van dirigits a escoles de diferents ensenyaments (Infantil, Primària, ESO, Cicles Formatius, Batxillerat), residències i altres col·lectius especials, per tal de desenvolupar les competències de promoció i educació per la salut.

Tartrectomies

A través de la simulació, els estudiants podrien treballar en casos clínics ficticis per aprendre a diagnosticar i tractar diferents condicions bucodentals, així com a desenvolupar plans de tractament preventiu.

Gestió clínica odontològica

Els alumnes realitzen les tasques pròpies del Tècnic/a Superior en higiene bucodental com ara, utilitzar GESDEN, història clínica, comandes de material i control de l’estoc, procés d’asèpsia d’instrumental i preparació d’instrumental.

Equipament i recursos

El Cicle Formatiu de Grau Superior en Higiene Bucodental de l’escola Joviat disposa d’una infraestructura i recursos de primer nivell per assegurar una formació pràctica i teòrica completa.

  • grau superior higiene bucodental
  • grau superior higiene bucodental
  • grau superior higiene bucodental
  • grau superior higiene bucodental
  • grau superior higiene bucodental

Equip docent

#2be

Un programa pioner i innovador per a batxillerat i cicles formatius

Aquest projecte se centra en el creixement, el lideratge i la transformació personal. Una assignatura de vida al voltant de l’autonomia personal i les competències socials.

Entrades relacionades al blog

Impulsem la teva carrera professional

A JOVIAT entenem l’aprenentatge com una experiència plena, conscient i vital. Una vivència que marca els nostres camins de creixement professional i personal, i que deixa una empremta d’impacte a la societat.

Els estudiants que completen aquest curs reben el títol de Tècnic/a Superior en Higiene Bucodental. Aquesta acreditació els habilita a exercir professionalment en el camp de la higiene bucodental, duent a terme tasques preventives i assistencials.

Disposar del títol de batxillerat, ser titulats com a tècnic/a especialista (FP2), tècnic superior (Cicle Superior), o tècnic (Cicle Mitjà), o bé haver completat el segon curs de batxillerat en qualsevol de les seves modalitats experimentals. També es considera admissible haver finalitzat el curs d’orientació universitària (COU) o el curs específic per a l’accés als Cicles formatius de grau superior (CAS). A més, es pot accedir havent superat la prova d’accés als Cicles formatius de grau superior, posseir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent, o haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

El curs inclou 449 hores de Formació en Centres de Treball (FCT) en empreses del sector, proporcionant als estudiants una experiència pràctica valuosa i la possibilitat d’aplicar els coneixements adquirits en un entorn professional real.

Pràctiques a: AVINENT i FUB.

La superació d’aquest curs permet als estudiants continuar la seva formació amb altres cicles formatius o accedir a estudis universitaris de grau, especialment en àrees relacionades amb la salut i l’odontologia.

Les sortides professionals inclouen treballar com a tècnic/a superior en higiene bucodental en l’atenció primària i comunitària, atenció especialitzada en serveis hospitalaris d’odontoestomatologia i cirurgia maxil·lofacial, i en l’àmbit privat realitzant tasques preventives, tècnico-assistencials i administratives.

Go to Top