Denominació:Direcció de cuina
Nivell:Formació professional de Grau Superior
Durada del cicle formatiu:2.000 hores
Formació en el centre educatiu:1.690 hores
Formació en centres de treball:350 hores

El Cicle Formatiu de Grau Superior en Direcció de Cuina s’orienta a formar professionals qualificats per assumir responsabilitats de lideratge i gestió en el sector culinari.

Aquesta formació cobreix des de la planificació i disseny de menús, incorporant criteris de nutrició, sostenibilitat i innovació, fins a la gestió integral dels processos de cuina, incloent-hi l’aprovisionament de matèries primeres, l’aplicació de tècniques culinàries avançades, i el control de la qualitat i seguretat alimentària.

El curs també fa èmfasi en el desenvolupament d’habilitats empresarials, preparant els estudiants per dirigir equips, gestionar finances i desenvolupar estratègies de màrqueting en entorns gastronòmics.

Amb una combinació d’ensenyament teòric i pràctiques professionals en establiments reconeguts, aquest grau ofereix una base sòlida per a aquells que aspiren a liderar la cuina en restaurants, hotels i altres establiments de restauració, adaptant-se a les tendències actuals i futures del món gastronòmic.

Horaris

Matí

De dilluns a divendres de 9.00 a 14.30 hores

Pla d’estudis

Aquest mòdul se centra en la gestió eficient dels recursos, garantint la qualitat i l’optimització dels costos en l’aprovisionament de matèries primeres.

S’aborden les tècniques de reelaboració i els mètodes de conservació dels aliments per assegurar-ne la qualitat i seguretat.

Aquest mòdul profunditza en les tècniques de cocció i elaboració de plats, des dels més tradicionals fins als més innovadors, fomentant la creativitat culinària.

Es tracta de l’aplicació pràctica de les tècniques culinàries avançades per a la creació de menús i plats complexos, incloent-hi la gestió del temps i els recursos.

Incideix en la importància de les normatives de seguretat alimentària, higiene i gestió de la qualitat en tots els processos de la cuina.

Aquest mòdul forma els estudiants en les habilitats necessàries per a la gestió comercial i administrativa d’un establiment de restauració, incloent-hi màrqueting i comptabilitat.

Se centra en el desenvolupament de competències per a la direcció d’equips, gestió de recursos humans i lideratge en el sector de la restauració.

Aprofundeix en la planificació, organització i control de la producció culinària, assegurant l’eficiència i la qualitat del servei.

Aquest mòdul ofereix coneixements sobre nutrició aplicada a la gastronomia, essencial per al disseny de menús equilibrats i saludables.

Els estudiants han de desenvolupar un projecte integral que englobi els coneixements adquirits al llarg del curs, demostrant la seva capacitat per aplicar-los en un entorn professional real.

Mòdul de pràctiques professionals que permet als estudiants aplicar i complementar els coneixements adquirits en un entorn laboral real, connectant amb el sector i guanyant experiència pràctica.

Treball per projectes

Gastronomia: productes, tasts, tècniques i procediments

Reconeixement del producte de forma tècnica, organolèptica i sensorial per fer la rebuda, la gestió i la manipulació d’aquests de forma eficient, rendible i sota els protocols de qualitat i seguretat alimentària.

Així mateix, treballem tota la part gastronòmica del producte des de la base fins a les elaboracions més representatives de la història de la gastronomia i de les grans cuines professionals. Integrem l’anglès dins les sessions pràctiques, per tal de fomentar el seu coneixement, domini i ús en entorns professionals.

Gestió

Definir l’oferta gastronòmica, elaboració de fitxes tècniques, càlculs de rendiments dels productes, per identificar els costos inherents a un establiment de restauració. Anàlisi de l’oferta i aplicació del “menú engineering”.

Reptes

Donar solucions innovadores i viables a reptes reals, on es dissenyaran propostes gastronòmiques, nutricionalment equilibrades, amb tècniques de cocció actuals, utilitzant els equips idonis, per preservar-ne la qualitat i evitar riscos alimentaris.

Projecte de negoci

Creació d’un model de negoci de restauració i disseny de la seva oferta gastronòmica d’acord amb un client objectiu. En aquest, es realitzen els tràmits de constitució, pla de màrqueting, estudi de la competència i es defineix l’estructura organitzativa amb criteris de viabilitat econòmica.

#2be: Projecte de Creixement Personal, Lideratge i Transformació

Aquest projecte està enfocat en el desenvolupament personal i professional dels estudiants, promovent el lideratge, la creativitat, i la capacitat de transformació, competències clau per al seu futur professional en el món de la direcció de cuina.

Equipament i recursos

El grau compta amb un equipament d’alta qualitat per a cuina i col·laboracions amb empreses i institucions referents en el sector, proporcionant als estudiants les eines i recursos necessaris per a la seva formació pràctica i teòrica.

  • cicle formatiu grau superior direcció de cuina
  • cicle formatiu grau superior direcció de cuina
  • cicle formatiu grau superior direcció de cuina
  • cicle formatiu grau superior direcció de cuina
  • cicle formatiu grau superior direcció de cuina

Equip docent

#2be

Un programa pioner i innovador per a batxillerat i cicles formatius

Aquest projecte se centra en el creixement, el lideratge i la transformació personal. Una assignatura de vida al voltant de l’autonomia personal i les competències socials.

Entrades relacionades al blog

Impulsem la teva carrera professional

A JOVIAT entenem l’aprenentatge com una experiència plena, conscient i vital. Una vivència que marca els nostres camins de creixement professional i personal, i que deixa una empremta d’impacte a la societat.

Tècnic/a superior en Direcció de Cuina.

Es requereix títol de batxillerat, títol de tècnic/a especialista (FP2), tècnic superior (Cicle Superior), tècnic (Cicle Mitjà), qualsevol titulació universitària o equivalent, o haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

350 hores de Formació en Centres de Treball (FCT) en empreses del sector, oferint una gran borsa d’establiments gastronòmics tant a Catalunya com internacionalment.

Permet l’accés a altres cicles formatius de grau mitjà com GM en Pastisseria, Forneria i Confiteria, grau superior com GS en Dietètica, així com al Diploma de Sommelier i al CAP (Certificat d’Aptitud Pedagògica).

Capacita per treballar en restaurants, hotels, assessories gastronòmiques, Horeca, càterings, com a demostrador/a gastronòmic, i en I+D, entre altres.

Go to Top