CFGM Disciplines de resistència, orientació i turisme eqüestre

Denominació:Disciplines de resistència, orientació i turisme eqüestre
Nivell:Formació professional de Grau Mitjà
Durada del cicle formatiu:1.040 hores
Formació en el centre educatiu:
Formació en centres de treball:

El Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Resistència, Orientació i Turisme Eqüestre que ofereix JOVIAT representa una oportunitat única per als entusiastes del món del cavall que busquen professionalitzar-se en un camp especialitzat.

Aquest programa educatiu combina formació tècnica en resistència i orientació amb el desenvolupament de competències en turisme eqüestre, oferint així una visió integral de l’activitat eqüestre.

Amb un enfocament pràctic i teòric, els estudiants seran capacitats per planificar, organitzar i conduir activitats eqüestres, promoure la conservació del medi ambient i contribuir al desenvolupament del turisme sostenible, obrint un ampli ventall de possibilitats professionals en un sector en creixement.

Horaris

Horari

Consulta a l’apartat calendaris del nostre web (www.joviat.cat) per conèixer l’oferta concreta.

Ens adaptem a totes les necessitats, programem cursos en horaris intensius i caps de setmana.

Pla d’estudis

Cicle inicial

 • Bases del comportament esportiu
 • Primers auxilis
 • Activitat física adaptada i discapacitat
 • Organització esportiva
 • Transport i manteniment físic del cavall peu a terra
 • Hipologia
 • Metodologia de l’ensenyament de l’hípica
 • Acompanyament per itineraris a cavall
 • Esdeveniments hípics
 • Formació pràctica
 • Nota: Els mòduls de Transport i manteniment físic del cavall peu a terra i Hipologia queden convalidats amb el curs d’accés Joviat.

Cicle final

 • Bases de l’aprenentatge esportiu
 • Bases de l’entrenament esportiu
 • Esport adaptat i discapacitat
 • Organització i legislació esportiva
 • Gènere i esport
 • Ensenyament i tecnificació hípica
 • Bases de l’entrenament esportiu del cavall
 • Preparació física del genet
 • Paraeqüestre
 • Organització d’esdeveniments hípics
 • Perfeccionament tècnic en raid
 • Perfeccionament tècnic en TREC
 • Organització d’itineraris eqüestres
 • Medi natural
 • Formació pràctica

Treball per projectes

Projecte de Conservació i Turisme Eqüestre Sostenible

Desenvolupament d’un projecte que combini el turisme eqüestre amb la conservació del medi ambient. Això pot incloure la creació de rutes equestres que promoguin el respecte per la natura, així com activitats educatives per a participants sobre la flora i fauna locals.

Objectius: Fomentar un turisme equestre sostenible, conscient del seu impacte en el medi ambient i compromès amb la seva conservació.

Projecte d’Innovació en Tècniques de Resistència Eqüestre

Investigació i aplicació de noves tècniques i tecnologies per millorar l’entrenament i el rendiment en disciplines de resistència eqüestre. Podria incloure l’anàlisi biomecànica del moviment del cavall, així com l’ús de tecnologies wearables per a seguiment de la salut i el rendiment.

Objectius: Optimitzar les tècniques d’entrenament i millorar la comprensió de la fisiologia del cavall en disciplines de resistència.

Projecte d’Orientació i Navegació Eqüestre

Disseny i implementació d’un curs o taller pràctic sobre tècniques d’orientació i navegació a cavall, incloent-hi l’ús de brúixoles, GPS i altres eines de navegació en rutes i competicions d’orientació eqüestre.

Objectius: Millorar les habilitats d’orientació dels genets, essencials per a la pràctica segura i efectiva de l’orientació eqüestre.

Festival de Turisme Eqüestre

Organització d’un festival que promogui el turisme eqüestre, amb la participació de diferents stakeholders, incloent-hi empreses de turisme, clubs eqüestres, i protectores del medi ambient. L’esdeveniment podria incloure demostracions, tallers, conferències, i rutes guiades a cavall.

Objectius: Promoure el turisme eqüestre com a activitat recreativa i esportiva, així com fomentar la xarxa entre professionals del sector.

Projecte de Raid Eqüestre

Planificació i execució d’una competició de raid eqüestre, des de la selecció de la ruta fins a la gestió de la logística i seguretat. Aquest projecte implicaria l’anàlisi del terreny, la planificació de punts de control i avituallament, i la coordinació amb autoritats locals.

Objectius: Fomentar l’esport de la resistència eqüestre i proporcionar experiència pràctica en l’organització d’esdeveniments esportius.

Equip docent

#2be

Un programa pioner i innovador per a batxillerat i cicles formatius

Aquest projecte se centra en el creixement, el lideratge i la transformació personal. Una assignatura de vida al voltant de l’autonomia personal i les competències socials.

Entrades relacionades al blog

Impulsem la teva carrera professional

A JOVIAT entenem l’aprenentatge com una experiència plena, conscient i vital. Una vivència que marca els nostres camins de creixement professional i personal, i que deixa una empremta d’impacte a la societat.

Els estudiants que superin el curs rebran el títol de Tècnic/a Esportiu/iva en Disciplines Hípiques de Resistència, Orientació i Turisme Equestre. Aquesta acreditació els qualifica per exercir professionalment en aquestes disciplines, aportant una formació específica i completament adaptada a les necessitats del sector.

Per accedir al cicle inicial, cal tenir el graduat en ESO o equivalent, superar una prova específica d’accés convocada pel Departament d’Ensenyament o aprovar el Curs d’accés a JOVIAT. Per al cicle final, és necessari haver aprovat el cicle inicial de l’especialitat.

El programa inclou un component de formació pràctica significatiu, permetent als estudiants aplicar els coneixements adquirits en entorns reals i millorar les seves habilitats professionals.

Els estudiants que superin el cicle inicial poden accedir al cicle final de disciplines hípiques de resistència, orientació i turisme equestre, així com a altres especialitats de disciplines hípiques com el salt, la doma i el concurs complet, sempre que superin les proves específiques d’accés.

La formació capacita els estudiants per a diverses sortides professionals, incloent-hi:

 • Entrenador/a de tecnificació en raid, TREC i turisme eqüestre.
 • Instructor/a i guia de turisme eqüestre.
 • Coordinador/a de tècnics d’iniciació a l’hípica.
 • Gestor/a i organitzador/a d’esdeveniments d’hípica de promoció i d’iniciació.
 • Dissenyador/a de recorreguts de carreres de resistència de tecnificació i de rutes eqüestres.

Go to Top