CFGM Salvament

Denominació:Salvament
Nivell:Formació professional de Grau Mitjà
Durada del cicle formatiu:1.035 hores
Formació en el centre educatiu:740 hores
Formació en centres de treball:295 hores

El Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Salvament i Socorrisme que ofereix Joviat és una oportunitat única per a aquells apassionats per l’aigua i que volen dedicar-se professionalment a garantir la seguretat en espais aquàtics.

Aquest programa educatiu està dissenyat per capacitar als estudiants en les tècniques i habilitats necessàries per dinamitzar, instruir, dirigir, i supervisar activitats aquàtiques relacionades amb el salvament i el socorrisme.

Es tracta d’una formació completa que combina coneixements teòrics amb una àmplia pràctica, preparant els futurs professionals per intervenir eficaçment en situacions d’emergència i promoure la seguretat en piscines, parcs aquàtics, i altres instal·lacions aquàtiques.

Horaris

Horari

Consulta a l’apartat calendaris del nostre web (www.joviat.cat) per conèixer l’oferta concreta.

Ens adaptem a totes les necessitats, programem cursos en horaris intensius i caps de setmana.

Pla d’estudis

Cicle inicial

 • Bases del comportament esportiu
 • Primers auxilis
 • Activitat física adaptada i discapacitat
 • Organització esportiva
 • Instal·lacions aquàtiques i materials
 • Metodologia de salvament i socorrisme
 • Organització d’esdeveniments d’iniciació en salvament i socorrisme
 • Seguretat i intervenció en instal·lacions aquàtiques

Pràctiques professionals en entorns laborals reals per aplicar i complementar l’aprenentatge.

Cicle final

 • Bases de l’aprenentatge esportiu
 • Bases de l’entrenament esportiu
 • Esport adaptat i discapacitat
 • Organització i legislació esportiva
 • Gènere i esport
 • Escola de salvament i socorrisme
 • Preparació física del socorrista
 • Perfeccionament tècnic en salvament i socorrisme
 • Organització d’esdeveniments de tecnificació en salvament i socorrisme
 • Espais aquàtics i materials
 • Seguretat i intervenció en espais aquàtics naturals

Pràctiques professionals per aprofundir en la formació tècnica i metodològica en diferents contextos laborals.

Treball per projectes

Simulacres de Salvament

Organització de simulacres de salvament en diferents entorns (piscines, espais aquàtics naturals) on els estudiants puguin aplicar les tècniques apreses en situacions controlades que imitin emergències reals.

Objectius: Millorar la capacitat de resposta en situacions d’emergència, desenvolupar habilitats de treball en equip, i avaluar la capacitat de gestió de l’estrès.

Projecte de Prevenció d’Accidents Aquàtics

Creació d’un projecte comunitari enfocat a la prevenció d’accidents en espais aquàtics, incloent-hi tallers, xerrades informatives, i materials divulgatius dirigits a diferents grups d’edat.

Objectius: Sensibilitzar sobre la importància de la seguretat aquàtica, promoure hàbits segurs, i reduir el risc d’accidents en entorns aquàtics.

Disseny i Organització d’Esdeveniments de Salvament Esportiu

Planificació i execució d’un esdeveniment de salvament esportiu, incloent-hi competicions de natació, proves de salvament, i altres activitats relacionades.

Objectius: Fomentar l’esperit esportiu, la cooperació entre participants, i l’interès per l’activitat física i el salvament aquàtic com a disciplina esportiva.

Programa d’Entrenament per a Socorristes

Desenvolupament d’un programa d’entrenament físic i tècnic específic per a socorristes, enfocat a millorar la seva condició física, habilitats de natació, i tècniques de salvament.

Objectius: Optimitzar el rendiment dels socorristes, garantir una preparació física òptima, i millorar les capacitats de reacció i eficàcia en el salvament.

Estudi i Millora de la Seguretat en Instal·lacions Aquàtiques

Realització d’un estudi sobre les condicions de seguretat en una o diverses instal·lacions aquàtiques, proposant millores i solucions pràctiques basades en l’anàlisi.

Objectius: Augmentar la seguretat dels usuaris, reduir el risc d’accidents, i promoure un entorn aquàtic més segur per a tothom.

#2be

Un programa pioner i innovador per a batxillerat i cicles formatius

Aquest projecte se centra en el creixement, el lideratge i la transformació personal. Una assignatura de vida al voltant de l’autonomia personal i les competències socials.

Entrades relacionades al blog

Impulsem la teva carrera professional

A JOVIAT entenem l’aprenentatge com una experiència plena, conscient i vital. Una vivència que marca els nostres camins de creixement professional i personal, i que deixa una empremta d’impacte a la societat.

Els estudiants rebran l’acreditació de Tècnic/a esportiu/va en Salvament i Socorrisme.

Per accedir al cicle final, cal haver aprovat el cicle inicial d’aquesta especialitat. A més, els requisits generals inclouen tenir el graduat en ESO o estudis equivalents, haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys, o bé superar un curs específic o una prova general d’accés a cicles de grau mitjà.

Les pràctiques professionals en entorns laborals reals permeten aplicar i complementar l’aprenentatge adquirit, oferint experiència directa que prepara els estudiants per al món laboral.

Els que superen el cicle final obtenen el títol de tècnic/a esportiu/va, el qual els permet accedir a cicles de tècnic/a esportiu/va superior de Salvament i Socorrisme (amb el títol de batxillerat o estudis equivalents) o a un cicle de grau superior de formació professional de la família d’activitats físiques i esportives (amb el títol de batxillerat o estudis equivalents).

Les sortides professionals inclouen rols com a monitor/a de salvament i socorrisme, jutge cronometrador, socorrista en diferents entorns (piscines, parcs aquàtics, platges marítimes, etc.), entrenador/a de salvament i socorrisme, coordinador/a en escoles esportives de salvament i socorrisme, i més.

Go to Top