Denominació:Muntanya Mitjana
Nivell:Ensenyament tècnic esportiu de Grau Mitjà
Durada del cicle formatiu:1.120 hores
Senderisme:480 hores
Muntanya Mitjana:640 hores

El Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Tècnic/a Esportiu/va en Muntanya Mitjana consta de dos nivells.

El Nivell 1: Senderisme (480 hores)

El cicle inicial de Senderisme capacita per guiar i dinamitzar esportistes i usuaris en itineraris en espais naturals per senders de baixa muntanya amb balisa, i en activitats de temps lliure i educació mediambiental; col·laborar en l’organització d’activitats de senderisme i fomentar el coneixement i el respecte de l’entorn natural, patrimonial i humà; i participar en el control de la seguretat en parcs d’aventura en arbres o en estructures artificials; i tot això, d’acord amb les directrius que s’estableixen en la programació de referència, les mesures de seguretat i el nivell òptim de qualitat per permetre la satisfacció dels esportistes i usuaris que fan l’activitat.

Cal superar aquest cursi obtenir el certificat de cicle inicial de Senderisme, per tal de passar al Nivell 2.

El Nivell 2: Muntanya Mitjana (640 hores)

El Nivell 2 capacita per dissenyar itineraris, guiar i dinamitzar esportistes i usuaris per terrenys de muntanya mitjana; difondre el coneixement de l’entorn físic, patrimonial i humà on es desenvolupa aquesta activitat i fomentar-ne el respecte; gestionar els recursos materials necessaris per a les activitats i coordinar els tècnics que estan al seu càrrec; organitzar activitats de guiatge en aquest medi; i tot això, d’acord a la normativa vigent i les directrius establertes en la programació de referència, en condicions de seguretat, respecte mediambiental i amb el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels esportistes participants en l’activitat.

Horaris

Ens adaptem a totes les necessitats, programem cursos en horaris intensius i caps de setmana.

Pla d’estudis

 • Bases del Comportament Esportiu
 • Primers Auxilis
 • Activitat Física Adaptada i Discapacitat
 • Organització Esportiva
 • Conducció en Senders
 • Medi Físic i Humà de la Baixa Muntanya
 • Temps Lliure 
 • Formació Pràctica
 • Bases de l’Aprenentatge Esportiu 
 • Bases de l’Entrenament Esportiu 
 • Esport Adaptat i Discapacitat 
 • Organització i Legislació Esportiva
 • Gènere i Esport
 • Escola de Senderisme
 • Perfeccionament Tècnic en Muntanya Mitjana Estival
 • Guiatge i Orientació en Muntanya Mitjana
 • Perfeccionament Tècnic en Terreny Nevat Tipus Nòrdic
 • Guiatge en Terreny Nevat Tipus Nòrdic i Grans Travesses
 • Formació Pràctica

Treball per projectes

Projecte de Conservació de Camins

Planificació i execució de tasques per mantenir i millorar els camins de muntanya, fomentant el respecte pel medi ambient.

Organització d’Esdeveniments Esportius a la Muntanya

Desenvolupament i gestió d’activitats o competicions esportives, incloent la logística, seguretat, i promoció.

Programes d’Educació Ambiental

Creació i implementació de programes destinats a educar participants sobre la flora, fauna, i sostenibilitat a l’entorn muntanyós.

Programes d’Educació Ambiental

Creació i implementació de programes destinats a educar participants sobre la flora, fauna, i sostenibilitat a l’entorn muntanyós.

Iniciatives de Turisme Sostenible

Desenvolupament de projectes que promoguin el turisme sostenible, equilibrant l’atracció turística amb la preservació dels espais naturals.

Campanyes de Sensibilització sobre Seguretat

Programes educatius sobre els riscos de la muntanya i les millors pràctiques de seguretat per prevenir accidents.

#2be

Un programa pioner i innovador per a batxillerat i cicles formatius

Aquest projecte se centra en el creixement, el lideratge i la transformació personal. Una assignatura de vida al voltant de l’autonomia personal i les competències socials.

Entrades relacionades al blog

Impulsem la teva carrera professional

A JOVIAT entenem l’aprenentatge com una experiència plena, conscient i vital. Una vivència que marca els nostres camins de creixement professional i personal, i que deixa una empremta d’impacte a la societat.

Tècnic/a Esportiu/va en Muntanya Mitjana.

A nivell 1: Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics).
Superar la prova específica d’accés al cicle inicial de Senderisme.

https://triaeducativa.gencat.cat/ca/proves/proves-acces/esportius/esportius-prova-especifica/

A nivell 2: Haver aprovat el curs de cicle inicial de Senderisme (nivell 1).
Superar la prova específica d’accés al cicle final de Muntanya Mitjana.

El cicle inclou un bloc de formació pràctica de 200 hores, on els estudiants poden aplicar els coneixements adquirits en entorns reals d’alta muntanya.

Cicle de grau superior d’ensenyaments esportius d’Alta Muntanya o Esquí de Muntanya amb la prova específica d’accés superada.

Les persones que superen el nivell 1 obtenen un certificat que els permet accedir al món laboral, com a:

 • guia de senders amb balisa de baixa muntanya i d’espais naturals acotats,
 • operador o operadora en parcs d’aventura en arbres o en estructures artificials.

Les persones que superen el nivell 2 poden accedir al món laboral, com a:

 • guia de baixa muntanya i muntanya mitjana i en terreny nevat tipus nòrdic,
 • formador o formadora en la iniciació i perfeccionament esportiu de muntanya,
 • controlador o controladora de la seguretat en parcs d’aventura en arbres o en estructures artificials.

Go to Top