Denominació:Escalada
Nivell:Ensenyament tècnic esportiu de Grau Mitjà
Durada del cicle formatiu:1.365 hores
Senderisme:480 hores
Escalada:885 hores

El Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Tècnic/a Esportiu/va en Escalada consta de dos nivells:

El Nivell 1: Senderisme (480 hores)

El cicle inicial de Senderisme capacita per guiar i dinamitzar esportistes i usuaris en itineraris en espais naturals per senders de baixa muntanya amb balisa, i en activitats de temps lliure i educació mediambiental; col·laborar en l’organització d’activitats de senderisme i fomentar el coneixement i el respecte de l’entorn natural, patrimonial i humà; i participar en el control de la seguretat en parcs d’aventura en arbres o en estructures artificials; i tot això, d’acord amb les directrius que s’estableixen en la programació de referència, les mesures de seguretat i el nivell òptim de qualitat per permetre la satisfacció dels esportistes i usuaris que fan l’activitat.

Cal superar aquest cursi obtenir el certificat de cicle inicial de Senderisme, per tal de passar al Nivell 2.

El Nivell 2: Escalada (885 hores)

El nivell 2 capacita per adaptar, dirigir i dinamitzar la iniciació i el perfeccionament tècnic en l’escalada esportiva en roca, rocòdroms o estructures artificials d’escalada interiors o exteriors, escalada en vies equipades i semiequipades o en vies ferrades equipades, i en l’assegurament en terreny variat; organitzar, concretar itineraris i guiar esportistes per itineraris de baixa muntanya i muntanya mitjana estival; guiar escaladors o escaladores per itineraris d’escalada en roca en vies equipades i semiequipades, vies ferrades equipades i terreny variat; organitzar i dirigir activitats, competicions i esdeveniments en l’àmbit de la iniciació esportiva; gestionar la seguretat, els recursos materials i humans i la coordinació de les activitats de competicions, esdeveniments i tècnics al seu càrrec; muntar o equipar i assegurar espais d’aventura, equipar o reequipar en vies d’escalada en roca i dissenyar itineraris d’escalada en rocòdroms o estructures artificials; i tot això, d’acord a la normativa vigent i les directrius establertes en la programació de referència, en condicions de seguretat, respecte mediambiental i amb el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels esportistes i usuaris participants en l’activitat.

Pla d’estudis

 • Bases del Comportament Esportiu 
 • Primers Auxilis 
 • Activitat Física Adaptada i Discapacitat 
 • Organització Esportiva
 • Conducció en Senders
 • Medi Físic i Humà de la Baixa Muntanya
 • Temps Lliure 
 • Formació Pràctica
 • Bases de l’Aprenentatge Esportiu 
 • Bases de l’Entrenament Esportiu 
 • Esport Adaptat i Discapacitat
 • Organització i Legislació Esportiva
 • Gènere i Esport
 • Escola de senderisme
 • Perfeccionament tècnic en muntanya mitjana estival 
 • Guiatge i orientació en muntanya mitjana
 • Perfeccionament Tècnic en Escalada 
 • Tècnica Gestual en Escalada
 • Guiatge en Escalada
 • Formació Pràctica

Treball per projectes

Disseny i Implementació d’Un Programa d’Entrenament d’Escalada

Els estudiants desenvolupen un pla d’entrenament específic per a escaladors, incloent-hi la preparació física, la tècnica d’escalada, i la gestió emocional durant les competicions.

Projecte d’Innovació en Equipament d’Escalada

Aquest projecte permet explorar noves tecnologies i materials en l’equipament d’escalada per millorar la seguretat i l’eficàcia dels escaladors.

Organització d’Un Campionat d’Escalada

Els estudiants treballaran en l’organització d’un campionat d’escalada, des de la planificació inicial fins a l’execució de l’esdeveniment, incloent-hi la gestió de la seguretat, la logística, i la comunicació.

Estudi sobre el Benestar i la Seguretat en l’Escalada

Realització d’un projecte d’investigació enfocat al benestar dels escaladors, analitzant les pràctiques actuals i proposant millores per assegurar una pràctica segura de l’escalada.

#2be

Un programa pioner i innovador per a batxillerat i cicles formatius

Aquest projecte se centra en el creixement, el lideratge i la transformació personal. Una assignatura de vida al voltant de l’autonomia personal i les competències socials.

Entrades relacionades al blog

Impulsem la teva carrera professional

A JOVIAT entenem l’aprenentatge com una experiència plena, conscient i vital. Una vivència que marca els nostres camins de creixement professional i personal, i que deixa una empremta d’impacte a la societat.

Tècnic/a Esportiu/va en Escalada.

A nivell 1: Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics). 

Superar la prova específica d’accés al cicle inicial de Senderisme. 

https://triaeducativa.gencat.cat/ca/proves/proves-acces/esportius/esportius-prova-especifica/

A nivell 2: Haver aprovat el curs de cicle inicial de Senderisme (nivell 1). 

Superar la prova específica d’accés al cicle final de Barrancs

Cicle de grau superior d’ensenyaments esportius d’Alta Muntanya o Esquí de Muntanya amb la prova específica d’accés superada

Les persones que superen el nivell 1 obtenen un certificat que els permet accedir al món laboral, com a:

 • guia de senders amb balisa de baixa muntanya i d’espais naturals acotats,
 • operador o operadora en parcs d’aventura en arbres o en estructures artificials.

Les persones que superen el nivell 2 poden accedir al món laboral, com a: 

 • guia d’escalada en vies equipades i semiequipades 
 • guia de muntanya mitjana estival,  
 • controlador o controladora de la seguretat en parcs d’aventura en arbres o en estructures artificials,
 • entrenador o entrenadora d’escalada,
 • director o directora d’escola esportiva d’escalada.

Go to Top