CFGM Escalada

Denominació:Escalada
Nivell:Formació professional de Grau Mitjà
Durada del cicle formatiu:630 hores
Formació en el centre educatiu:430 hores
Formació en centres de treball:200 hores

El Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Escalada ofert per JOVIAT està dissenyat per a aquells apassionats de l’escalada que desitgen convertir la seva passió en una carrera professional.

Aquest programa proporciona els coneixements i habilitats necessaris per organitzar activitats d’escalada, conduir escalades i dirigir l’entrenament d’esportistes per a la seva participació en competicions d’escalada.

Amb una estructura que inclou continguts específics i pràctics, prepara els estudiants per a una àmplia varietat de sortides professionals dins l’àmbit de l’escalada i els esports de muntanya.

Horaris

Horari

Consulta a l’apartat calendaris del nostre web (www.joviat.cat) per conèixer l’oferta concreta.

Ens adaptem a totes les necessitats, programem cursos en horaris intensius i caps de setmana.

Pla d’estudis

 • Bases anatòmiques i fisiològiques de l’esport II: Coneixements sobre l’anatomia i la fisiologia aplicades a l’activitat esportiva.
 • Bases psicopedagògiques de l’ensenyament i l’entrenament II: Tècniques i mètodes d’ensenyament i entrenament en l’entorn esportiu.
 • Entrenament esportiu II: Planificació i desenvolupament d’entrenaments específics per a l’escalada.
 • Organització i legislació de l’esport II: Marc legal i organitzatiu de l’activitat esportiva a Espanya.
 • Teoria i sociologia de l’esport: Estudi de l’esport des de perspectives teòriques i sociològiques.
 • Terminologia específica estrangera: Aprenentatge de terminologia tècnica en llengües estrangeres rellevant per a l’escalada.
 • Equipaments esportius: Coneixement i maneig del material i equipament específic per a l’escalada.
 • Informàtica bàsica aplicada: Habilitats bàsiques en informàtica aplicades a l’àmbit esportiu.
 • Desenvolupament professional II: Preparació per a la inserció laboral i el desenvolupament de la carrera professional en l’escalada.
 • Coneixement del medi: Estudi del medi natural on es realitzen les activitats d’escalada.
 • Psicologia dels esports de muntanya i escalada: Aspectes psicològics relacionats amb l’escalada i els esports de muntanya.
 • Formació tècnica i metodològica de l’ensenyament de l’escalada: Tècniques i metodologies específiques per a l’ensenyament de l’escalada.
 • Equipament d’instal·lacions d’escalada: Coneixements sobre l’equipament i manteniment de les instal·lacions d’escalada.
 • Entrenament de l’escalada: Preparació física i tècnica específica per a l’escalada.
 • Seguretat en l’escalada: Protocols i mesures de seguretat per a la pràctica segura de l’escalada.
 • Conducció en escalada: Habilitats i tècniques per guiar grups en activitats d’escalada.

Treball per projectes

Disseny i Implementació d’Un Programa d’Entrenament d’Escalada

Els estudiants desenvolupen un pla d’entrenament específic per a escaladors, incloent-hi la preparació física, la tècnica d’escalada, i la gestió emocional durant les competicions.

Projecte d’Innovació en Equipament d’Escalada

Aquest projecte permet explorar noves tecnologies i materials en l’equipament d’escalada per millorar la seguretat i l’eficàcia dels escaladors.

Organització d’Un Campionat d’Escalada

Els estudiants treballaran en l’organització d’un campionat d’escalada, des de la planificació inicial fins a l’execució de l’esdeveniment, incloent-hi la gestió de la seguretat, la logística, i la comunicació.

Estudi sobre el Benestar i la Seguretat en l’Escalada

Realització d’un projecte d’investigació enfocat al benestar dels escaladors, analitzant les pràctiques actuals i proposant millores per assegurar una pràctica segura de l’escalada.

#2be

Un programa pioner i innovador per a batxillerat i cicles formatius

Aquest projecte se centra en el creixement, el lideratge i la transformació personal. Una assignatura de vida al voltant de l’autonomia personal i les competències socials.

Entrades relacionades al blog

Impulsem la teva carrera professional

A JOVIAT entenem l’aprenentatge com una experiència plena, conscient i vital. Una vivència que marca els nostres camins de creixement professional i personal, i que deixa una empremta d’impacte a la societat.

Els estudiants que superen el cicle obtenen el títol de Tècnic/a Esportiu/va en Escalada, que els capacita per organitzar activitats d’escalada, conduir escalades, i dirigir l’entrenament d’esportistes per a la seva participació en competicions d’escalada.

Per accedir al cicle, els candidats han de complir els següents requisits:

 • Tenir el certificat de primer nivell d’excursionisme.
 • Superar una prova específica convocada pel Departament d’Ensenyament.
 • Pràctiques
 • La formació inclou un bloc de formació pràctica (200h) que permet als estudiants aplicar els coneixements adquirits en un context real, millorant així les seves habilitats i competències professionals.

Els titulats poden accedir a un cicle de grau superior d’ensenyaments esportius d’Escalada si disposen del batxillerat o estudis equivalents, així com a cicles de grau superior de formació professional de la família d’activitats físiques i esportives amb els mateixos requisits acadèmics.

Les sortides professionals inclouen:

 • Promotor/a d’excursions.
 • Guia en muntanya baixa i mitjana sota la supervisió de personal tècnic superior.
 • Conductor/a de persones o grups per terrens d’escalada.
 • Programador/a i organitzador/a d’activitats lligades a l’ensenyament i la pràctica de l’escalada.
 • Entrenador/a d’escaladors i escaladores.
 • Director/a d’esportistes i equips en competicions d’escalada.

Go to Top