Denominació:Barrancs
Nivell:Ensenyament Tècnic Esportiu Grau Mitjà
Durada del cicle formatiu:1.250 hores
Senderisme:480 hores
Barrancs:770 hores

El Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Tècnic/a Esportiu/va en Barrancs consta de dos nivells.

El Nivell 1: Senderisme (480 hores)

El cicle inicial de Senderisme capacita per guiar i dinamitzar esportistes i usuaris en itineraris en espais naturals per senders de baixa muntanya amb balisa, i en activitats de temps lliure i educació mediambiental; col·laborar en l’organització d’activitats de senderisme i fomentar el coneixement i el respecte de l’entorn natural, patrimonial i humà; i participar en el control de la seguretat en parcs d’aventura en arbres o en estructures artificials; i tot això, d’acord amb les directrius que s’estableixen en la programació de referència, les mesures de seguretat i el nivell òptim de qualitat per permetre la satisfacció dels esportistes i usuaris que fan l’activitat.

Cal superar aquest cursi obtenir el certificat de cicle inicial de Senderisme, per tal de passar al Nivell 2.

El Nivell 2: Barrancs (770 hores)

El nivell 2 capacita per dissenyar itineraris i conduir a esportistes i usuaris per barrancs, muntanya mitjana estival i vies ferrades equipades; dirigir el perfeccionament de les tècniques específiques utilitzades, organitzar activitats de conducció en aquests medis, gestionar els recursos i materials necessaris i coordinar les activitats dels tècnics al seu càrrec; i tot això, d’acord amb les directrius que s’estableixen en la programació de referència, les mesures de seguretat i el nivell òptim de qualitat per permetre la satisfacció dels esportistes i usuaris que fan l’activitat.

Pla d’estudis

 • Bases del Comportament Esportiu 
 • Primers Auxilis 
 • Activitat Física Adaptada i Discapacitat 
 • Organització Esportiva
 • Conducció en Senders
 • Medi Físic i Humà de la Baixa Muntanya
 • Temps Lliure 
 • Formació Pràctica
 • Bases de l’Aprenentatge Esportiu 
 • Bases de l’Entrenament Esportiu 
 • Esport Adaptat i Discapacitat
 • Organització i Legislació Esportiva
 • Gènere i Esport
 • Escola de senderisme
 • Perfeccionament tècnic en muntanya mitjana estival 
 • Guiatge i orientació en muntanya mitjana
 • Formació tècnica en barrancs
 • Seguretat i gestió del risc
 • Guiatge en barrancs i vies ferrades equipades
 • Formació Pràctica

Treball per projectes

Disseny i Execució d’Una Sortida de Descens de Barrancs

Els estudiants podrien planificar i executar una sortida de descens de barrancs, tenint en compte l’elecció del barranc, la planificació de la ruta, la gestió de l’equipament necessari, i l’aplicació de protocols de seguretat.

Projecte de Conservació del Medi Natural

Desenvolupar un projecte que fomenti la conservació dels espais naturals on es practica el descens de barrancs, a més de les campanyes de sensibilització i activitats de neteja i manteniment dels espais.

Estudi sobre les Tècniques de Seguretat en el Descens de Barrancs

Investigació i presentació sobre les diferents tècniques de seguretat, incloent-hi l’ús d’equips, maniobres específiques, i protocols d’actuació en cas d’emergència.

#2be

Un programa pioner i innovador per a batxillerat i cicles formatius

Aquest projecte se centra en el creixement, el lideratge i la transformació personal. Una assignatura de vida al voltant de l’autonomia personal i les competències socials.

Entrades relacionades al blog

Impulsem la teva carrera professional

A JOVIAT entenem l’aprenentatge com una experiència plena, conscient i vital. Una vivència que marca els nostres camins de creixement professional i personal, i que deixa una empremta d’impacte a la societat.

Tècnic/a Esportiu/va en Barrancs.

A nivell 1: Tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria (o equivalent a efectes acadèmics). 

Superar la prova específica d’accés al cicle inicial de Senderisme. 

https://triaeducativa.gencat.cat/ca/proves/proves-acces/esportius/esportius-prova-especifica/

A nivell 2: Haver aprovat el curs de cicle inicial de Senderisme (nivell 1). 

Superar la prova específica d’accés al cicle final de Barrancs

El curs inclou un bloc de formació pràctica de 175 hores, que permet als estudiants aplicar els coneixements adquirits en un entorn real i adquirir experiència professional.

Cicle de grau superior d’ensenyaments esportius d’Alta Muntanya o Esquí de Muntanya amb la prova específica d’accés superada

Les persones que superen el nivell 1 obtenen un certificat que els permet accedir al món laboral, com a:

 • guia de senders amb balisa de baixa muntanya i d’espais naturals acotats,
 • operador o operadora en parcs d’aventura en arbres o en estructures artificials.

Les persones que superen el nivell 2 poden accedir al món laboral, com a: 

 • guia de barrancs
 • Guia de muntanya mitjana estival
 • controlador/a de la seguretat en parcs d’aventura en arbres o en estructures artificials.  

Go to Top