CFGM Disciplines d’hípica de salt, doma i concurs complet

Denominació:Disciplines d’hípica de salt, doma i concurs complet
Nivell:Ensenyament tècnic esportiu de Grau Mitjà
Durada del cicle formatiu:1.030 hores
Cicle inicial:380 hores
Cicle final:650

El cicle inicial d’aquests estudis capacita per dinamitzar, instruir i concretar la iniciació esportiva de l’equitació; organitzar, acompanyar i tutelar els esportistes i usuaris durant la participació en activitats, competicions i esdeveniments propis d’aquest nivell, i guiar a usuaris a cavall per terrenys variats, tot això d’acord amb les directrius que s’estableixen en la programació de referència, amb les condicions de seguretat i respecte al medi ambient i amb el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels esportistes i usuaris que fan l’activitat.

Si se supera el curs, s’obté el certificat de cicle inicial d’Hípica, que és comú a les dues especialitats.

El cicle final capacita per organitzar, adaptar, dirigir i dinamitzar l’entrenament bàsic i el perfeccionament tècnic dels genets i cavalls en l’etapa de tecnificació esportiva de l’equitació en les disciplines del salt, la doma i el concurs complet; organitzar, acompanyar i tutelar els esportistes i usuaris durant la participació en esdeveniments, competicions i activitats pròpies d’aquest nivell; gestionar els recursos materials necessaris i coordinar les activitats dels tècnics al seu càrrec; organitzar activitats, competicions i activitats del nivell d’iniciació esportiva; dissenyar el recorregut i circuïts del seu nivell; concretar, dirigir i adaptar les activitats d’equitació per a genets amb discapacitat, i col·laborar amb el procés de detecció i selecció de talent esportius (genet-cavall), d’acord amb les directrius que s’estableixen en la programació de referència i amb el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels esportistes i usuaris participants a l’activitat.

Pla d’estudis

Cicle inicial

 • Bases del comportament esportiu
 • Primers auxilis
 • Activitat física adaptada i discapacitat
 • Organització esportiva
 • Transport i manteniment físic del cavall peu a terra*
 • Hipologia
 • Metodologia de l’ensenyament de l’hípica
 • Acompanyament per itineraris a cavall
 • Esdeveniments hípics
 • Formació pràctica

Cicle final

 • Bases de l’aprenentatge esportiu
 • Bases de l’entrenament esportiu
 • Esport adaptat i discapacitat
 • Organització i legislació esportiva
 • Gènere i esport
 • Ensenyament i tecnificació hípica
 • Bases de l’entrenament esportiu del cavall
 • Preparació física del genet
 • Paraeqüestre
 • Organització d’esdeveniments hípics
 • Perfeccionament tècnic en salt
 • Perfeccionament tècnic en doma
 • Perfeccionament tècnic en concurs complet
 • Formació pràctica

Treball per projectes

Disseny i Implementació d’un Programa d’Entrenament per a Competicions de Salt

Els estudiants podrien desenvolupar un pla d’entrenament específic per a cavalls i genets que es preparin per a competicions de salt, incloent-hi aspectes com la preparació física, la tècnica de salt, i la gestió emocional durant la competició.

Projecte d’Innovació en Metodologies d’Ensenyament de la Doma Clàssica

Aquest projecte podria explorar noves metodologies i eines tecnològiques per a millorar l’ensenyament i l’aprenentatge de la doma clàssica, tant per als genets com per als cavalls.

Organització d’un Concurs Complet d’Equitació

Els estudiants podrien treballar en l’organització d’un esdeveniment de concurs complet, que inclogui les tres disciplines (doma, cross-country, i salt d’obstacles), des de la planificació inicial fins a l’execució del concurs, incloent la gestió de la seguretat, la logística, i la comunicació.

Estudi sobre el Benestar del Cavall en les Diverses Disciplines Hípiques

Realització d’un projecte d’investigació enfocat al benestar dels cavalls en les disciplines de salt, doma i concurs complet, analitzant les pràctiques actuals i proposant millores per assegurar el seu benestar.

Equipament i recursos

El Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Hípica, en disciplines de salt, doma i concurs complet de l’escola Joviat disposa d’una infraestructura i recursos de primer nivell per assegurar una formació pràctica i teòrica completa per a tot l’alumnat.

#2be

Un programa pioner i innovador per a batxillerat i cicles formatius

Aquest projecte se centra en el creixement, el lideratge i la transformació personal. Una assignatura de vida al voltant de l’autonomia personal i les competències socials.

Entrades relacionades al blog

Impulsem la teva carrera professional

A JOVIAT entenem l’aprenentatge com una experiència plena, conscient i vital. Una vivència que marca els nostres camins de creixement professional i personal, i que deixa una empremta d’impacte a la societat.

Els estudiants que superin aquest cicle formatiu rebran l’acreditació de Tècnic/a Esportiu/iva en Disciplines Hípiques de Salt, Doma i Concurs Complet. Aquesta titulació els capacita per desenvolupar professionalment activitats relacionades amb l’ensenyament i entrenament en aquestes disciplines eqüestres.

Per accedir al cicle inicial, els interessats han de tenir el graduat en ESO o estudis equivalents, superar una prova específica d’accés convocada pel Departament d’Ensenyament. Per al cicle final, és necessari tenir el certificat de primer nivell i superar una prova específica d’accés.

El cicle formatiu inclou un bloc de formació pràctica, on els estudiants poden aplicar i desenvolupar les habilitats i coneixements adquirits en un entorn professional real, millorant la seva preparació per al món laboral.

Els que completen el cicle final poden accedir al cicle de grau superior d’hípica, sempre que superin la prova específica d’accés al Grau Superior d’Hípica convocada pel Departament d’Ensenyament i disposin del títol de batxillerat o estudis equivalents.

Entre les sortides professionals per als titulats d’aquest cicle es troben:

 • Entrenador/a de tecnificació en salt d’obstacles, doma i concurs complet.
 • Coordinador/a altres tècnics d’iniciació a l’hípica.
 • Gestor/a i organitzador/a d’esdeveniments d’hípica de promoció i d’iniciació.
 • Dissenyador/a de recorreguts i represses de tecnificació.
Go to Top