CFGM Emergències sanitàries

Denominació:Emergències sanitàries
Nivell:Formació professional de Grau Mitjà
Durada del cicle formatiu:2.000 hores
Formació en el centre educatiu:1.590 hores
Formació en centres de treball:416 hores

El Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Emergències Sanitàries de l’Escola Joviat està dissenyat per formar professionals qualificats en l’atenció d’emergències prehospitalàries.

Aquest programa educatiu de dos anys equilibra teoria i pràctica per ensenyar als estudiants com traslladar pacients de forma segura, proporcionar assistència sanitària bàsica i psicològica en situacions d’emergència, gestionar operacions de teleassistència, i participar activament en la coordinació i execució de plans d’emergència i dispositius de risc previsible.

Els estudiants participen en pràctiques professionals que els permeten aplicar els coneixements adquirits en escenaris reals, preparant-los així per a una inserció laboral exitosa en el sector de les emergències sanitàries.

Horaris

Matí i tarda

De dilluns a divendres, grup de matí i de tarda a escollir

Pla d’estudis

1r curs

Aquest mòdul se centra en el manteniment bàsic i preventiu dels vehicles utilitzats en emergències sanitàries.

Formació sobre l’equipament sanitari necessari en situacions d’emergència.

Capacitació per proporcionar la primera assistència sanitària en casos d’emergència.

Ensenya les tècniques i procediments per a l’evacuació i trasllat segur dels pacients.

Formació en la creació i aplicació de plans d’emergència.

Coneixements bàsics sobre l’anatomia, fisiologia i les patologies més comunes.

Preparació per al món laboral, inclosos els drets i deures dels treballadors.

Desenvolupament de competències en anglès tècnic, especialment útil en el context d’emergències sanitàries.

2n curs

Gestió i organització de recursos en situacions d’emergència.

Formació avançada en l’assistència a pacients en condicions d’emergència específiques.

Tècniques de suport emocional i psicològic per a pacients i familiars en situacions d’emergència.

Formació en la gestió d’emergències a distància, utilitzant tecnologies de la informació i comunicació.

Foment de l’esperit emprenedor i coneixements per crear i gestionar empreses.

Període de pràctiques professionals en empreses del sector.

Treball per projectes

Suport vital bàsic + DEA

Obtenció del certificat oficial de Suport Vital Bàsic i desfibril·lació emès pel Consell Català de Ressuscitació i European Resuscitation Council.

Formació

Amb professorat d’atenció sanitària, Tècnics en Emergències, infermers del SEM i especialistes de les diferents matèries impartides.

Seminaris

Amb professionals de l’àmbit sanitari i d’emergències i participació en Jornades d’Actualització d’Emergències a l’Acadèmia de les Ciències Mèdiques. Visites tècniques i participació en simulacres.

Pràctiques

Disposem d’una ambulància real i un simulador d’ambulància amb tot l’equipament sanitari per realitzar tallers pràctics.

Projecte Logos 360º

El projecte Logos 360 és una manera de treballar que parteix de l’ABP. Els diferents mòduls que formen part del cicle es barregen i formen entre tots el projecte que durarà dos anys. Als alumnes se’ls presenta un total de 10 situacions al llarg de cada curs i ells han d’analitzar-les, fer recerca, posar en comú la informació trobada i acabar aplicant tot el que han après en una simulació clínica. Això permet que l’alumne aprengui uns coneixements teòrics i que els posi en pràctica. A més, aquesta metodologia ensenya els alumnes a aprendre i a desenvolupar una capacitat crítica que els serà molt útil en la seva professió.

Equipament i recursos

El Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Emergències Sanitàries de l’Escola Joviat compta amb un equipament i recursos didàctics de primera línia per garantir una formació pràctica i completa. Dins del marc de les pràctiques, l’escola disposa d’una ambulància real i un simulador d’ambulància equipats amb tot l’equipament sanitari necessari per realitzar tallers pràctics.

  • grau mitja emergencies sanitaries
  • grau mitja emergencies sanitaries
  • grau mitja emergencies sanitaries
  • grau mitja emergencies sanitaries

Equip docent

#2be

Un programa pioner i innovador per a batxillerat i cicles formatius

Aquest projecte se centra en el creixement, el lideratge i la transformació personal. Una assignatura de vida al voltant de l’autonomia personal i les competències socials.

Entrades relacionades al blog

Impulsem la teva carrera professional

A JOVIAT entenem l’aprenentatge com una experiència plena, conscient i vital. Una vivència que marca els nostres camins de creixement professional i personal, i que deixa una empremta d’impacte a la societat.

Els estudiants que completen aquest cicle formatiu obtenen l’acreditació de Tècnic/a en Emergències Sanitàries.

Per accedir a aquest programa, els aspirants han de complir amb una sèrie de requisits, que inclouen des de tenir el títol de l’ESO fins a superar proves específiques d’accés per a majors de 25 anys, oferint diverses vies perquè els interessats puguin incorporar-se al curs.

Pràctiques realitzades en ambulàncies reals i simuladors, dotant als alumnes de l’experiència i habilitats necessàries per afrontar amb èxit els desafiaments del sector sanitari d’emergències.

Pràctiques a: HTGROUP, Althaia. Xarxa Assistencial Universitària de Manresa i Creu Roja.

Un cop finalitzat el cicle, els estudiants tenen l’oportunitat de continuar la seva formació a través de Cicles Formatius de Grau Superior o altres Cicles Formatius de Grau Mitjà, a més de la possibilitat de començar la seva carrera professional immediatament.

Les sortides professionals per als graduats són diverses, incloent-hi funcions com a tècnic en transport sanitari, tècnic en emergències sanitàries, operador de teleassistència, i operador de centres de coordinació d’urgències i emergències, cobrint un ampli espectre d’oportunitats laborals en el sector.

Go to Top