CFGM Activitats eqüestres

Denominació:Activitats Eqüestres
Nivell:Formació professional de Grau Mitjà
Durada del cicle formatiu:2.000 hores
Formació en el centre educatiu:1.617 hores
Formació en centres de treball:383 hores

El Cicle Formatiu de Grau Mitjà en Activitats Eqüestres de l’Escola Joviat es distingeix per oferir una formació integral en el món de l’hípica. Aquest curs, de 2.000 hores repartides en dos anys acadèmics, inclou 383 hores de Formació en Centres de Treball (FCT) en empreses del sector.

Els estudiants aprenen des de tècniques bàsiques i avançades d’equitació fins a la gestió i organització d’itineraris a cavall, passant per la cura, alimentació, i primers auxilis dels cavalls.

A més, el curs promou l’emprenedoria i la competència en idiomes, com l’anglès, essencials en aquest àmbit professional.

Aquest programa obre portes a diverses sortides professionals com a cuidador de cavalls, ensinistrador de poltres, o genet professional, i ofereix possibilitats de continuar l’educació en nivells superiors dins de l’àmbit eqüestre.

Horaris

Matí

De dilluns a divendres en horari de matí

Pla d’estudis

Aprenentatge de muntar i controlar el cavall.

Coneixements sobre dieta, maneig i atenció mèdica bàsica del cavall.

Cura diària del cavall i manteniment de la seva salut.

Planificació i preparació de rutes a cavall.

Lideratge i direcció de cavallers durant rutes.

Coneixements sobre el cicle reproductiu dels cavalls i la criança.

Entrenament i preparació del cavall per a competicions.

Ensenyament inicial a cavalls joves.

Coneixements per a situacions d’emergència.

Informació sobre aspectes legals i laborals.

Creació i gestió de negocis relacionats amb els cavalls.

Atenció inicial en casos d’emergència.

Habilitats de comunicació en anglès en el context equí.

Integració dels coneixements apresos en les àrees anteriors.

Treball per projectes

Vinculació a la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC)

Aquesta col·laboració possibilita un enllaç acadèmic i professional entre l’escola i la universitat, oferint als estudiants una oportunitat d’aprofundir en els seus estudis i obrir camins cap a l’educació superior.

Projecció internacional i Programa Erasmus+

El programa Erasmus+ proporciona als estudiants la possibilitat de realitzar pràctiques professionals en empreses estrangeres, fomentant així l’experiència internacional, l’aprenentatge de noves cultures i l’adquisició de llengües.

Innovació oberta: Segell metodològic propi

El centre desenvolupa i aplica mètodes innovadors en l’educació, amb l’objectiu de millorar l’aprenentatge dels estudiants mitjançant tècniques i estratègies pedagògiques avantguardistes.

Centre col·laborador del SOC: Formació contínua i ocupacional

Com a centre col·laborador del Servei d’Ocupació de Catalunya, l’escola ofereix formació contínua i especialitzada per a professionals, així com cursos d’ocupació per a persones en cerca de treball.

#2be: Projecte de creixement personal lideratge i transformació

Aquest projecte se centra en el desenvolupament personal i professional dels estudiants, enfocant-se en el lideratge, la transformació personal i l’adquisició de competències socials i emocionals.

Equipament i recursos

El Cicle Formatiu de Grau Mig en Activitats Eqüestres de l’escola Joviat disposa d’una infraestructura i recursos de primer nivell per assegurar una formació pràctica i teòrica completa per a tot l’alumnat.

  • grau mitjà hipica
  • grau mitjà hipica
  • grau mitjà hipica
  • grau mitjà hipica
  • grau mitjà hipica
  • grau mitjà hipica
  • grau mitjà hipica
  • grau mitjà hipica
  • grau mitjà hipica

Equip docent

#2be

Un programa pioner i innovador per a batxillerat i cicles formatius

Aquest projecte se centra en el creixement, el lideratge i la transformació personal. Una assignatura de vida al voltant de l’autonomia personal i les competències socials.

Entrades relacionades al blog

Impulsem la teva carrera professional

A JOVIAT entenem l’aprenentatge com una experiència plena, conscient i vital. Una vivència que marca els nostres camins de creixement professional i personal, i que deixa una empremta d’impacte a la societat.

El cicle formatiu de grau mitjà en activitats eqüestres ofereix formació en tècniques d’equitació, maneig de cavalls, i més, conduint a diverses acreditacions professionals.

L’accés requereix tenir el graduat en ESO, un títol de tècnic/a, superar una prova específica o disposar d’altres estudis equivalents.

Inclou 383 hores de Formació en Centres de Treball (FCT), amb possibilitat de realitzar-les a l’estranger a través de la Beca Erasmus+.

Permet accedir a altres cicles formatius de grau mitjà, cicles formatius de grau superior, i convalida la prova d’accés al cicle inicial d’hípica.

Ofereix diverses sortides com a treballador/a en la cria i producció de cavalls, cuidador/a de cavalls, ensinistrador/a de poltres, i genet professional, entre altres.

Go to Top