Ensenyament esportiu
Grau Superior Judo i Defensa Personal

Judo i Defensa Personal

Tècnic/a esportiu/va grau superior judo i defensa personal

PROVA ESPECÍFICA
CONVALIDACIONS

Aquests estudis capaciten per:

 • Programar i dirigir l’entrenament esportiu orientat cap a l’obtenció i manteniment del rendiment en esportistes i equips.
 • Organitzar, tutelar i dirigir la participació dels esportistes en competicions d’alt nivell.
 • Coordinar la intervenció de tècnics especialistes, programar les funcions i coordinar la intervenció de tècnics especialistes a càrrec seu.
 • Organitzar competicions i esdeveniments propis de la iniciació i tecnificació en judo i defensa personal.

*Estar en possessió del cinturó negre tercer Dan de judo (360 hores)

Bloc comú (220 hores)

 • Factors fisiològics de l’alt rendiment
 • Factors psicosocials de l’alt rendiment
 • Formació de formadors esportius
 • Organització i gestió aplicada a l’alt rendiment

Bloc específic (335 hores)

 • Planificació i programació de l’alt rendiment en judo
 • Entrenament en judo i defensa personal d’alt rendiment
 • La competició en judo
 • Organització i gestió del club de judo
 • Ensenyament del judo i defensa personal
 • Projecte
 • Formació pràctica
 • Entrenador/a de màxim nivell de judo
 • Director/a tècnic/a de judo i defensa personal
 • Director/a d’escoles esportives de judo
 • Director/a de centres esportius de defensa personal

Entitats de caràcter públic i/o privat, entitats esportives municipals, patronats esportius, centres d’alt rendiment esportiu, centres de tecnificació esportiva, federacions esportives, clubs esportius i socials, associacions esportives, empreses de serveis esportius, empreses de serveis turístics, centres turístics, centres educatius, empreses de serveis d’activitats esportives i recreatives i d’alt rendiment en judo, empreses de serveis dels sectors esportius, oci, lleure, turisme i seguretat.

 • Qualsevol estudi universitari oficial de grau
 • Altres Cicles formatius de grau superior

Per accedir a aquest grau superior cal complir els requisits següents:

 • Tenir el títol de tècnic/a en judo i defensa personal.
 • Tenir el títol de batxillerat o un títol equivalent a efectes acadèmics, o superar una prova general d’accés (cal tenir 19 anys o complir-los l’any en què es fa la prova).
CONTACTE
Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+