Grau Superior Handbol

Handbol

Tècnic/a esportiu/va superior en Handbol

PROVA ESPECÍFICA
DESCARREGAR FITXA

Aquests estudis capaciten per:

 • Planificar i dirigir l’entrenament d’esportistes i equips d’hanbol en competicions de nivell mitjà i alt, i per dirigir escoles
  d’handbol.

Bloc comú (200 hores)

 • Biomecànica esportiva
 • Entrenament d’alt rendiment esportiu
 • Fisiologia de l’esforç
 • Gestió de l’esport
 • Psicologia de l’alt rendiment esportiu
 • Sociologia de l’esport d’alt rendiment

Bloc complementari (40 hores)

Bloc específic (250 hores)

 • Desenvolupament professional III
 • Direcció d’equips
 • Formació tècnica i tàctica individual de l’handbol III
 • Joc ofensiu i defensiu II
 • Metodologia de l’entrenament de l’handbol
 • Preparació física específica II
 • Regles del joc III
 • Seguretat en handbol II

Bloc de formació pràctica (200 hores)

Projecte final (60 hores)

El bloc comú i complementari és convalidable de manera directa amb el de la resta d’especialitats esportives d’aquestes modalitats de formació.

 • Planificador/a o director/a de l’entrenament d’esportistes i equips d’handbol
 • Entrenador/a de jugadors/es orientats a l’alta competició
 • Director/a d’esportistes i equips en competicions d’alt nivell i de nivell mitjà
 • Director/a d’escoles d’handbol
 • Qualsevol estudi universitari oficial de grau
 • Altres Cicles formatius de grau superior

Per accedir a aquest grau superior cal complir els requisits
següents:

 • Tenir el títol de tècnic/a en handbol.
 • Tenir el títol de batxillerat o un títol equivalent a efectes acadèmics, o
 • Superar una prova general d’accés (cal tenir 19 anys o complir-los l’any en què es fa la prova)

Contacte

Nom de l'alumne/a*

Primer cognom*

Segon cognom*

Telèfon*
Adreça electrònica*

Estic interessat/da en:

Ens has vist a:
Ens coneix per:* Camps obligatoris