Ensenyament esportiu
Grau Superior Handbol

Handbol

Tècnic/a esportiu/va superior en Handbol

PROVA ESPECÍFICA

Aquests estudis capaciten per:

 • Planificar i dirigir l’entrenament d’esportistes i equips d’hanbol en competicions de nivell mitjà i alt, i per dirigir escoles
  d’handbol.

Bloc comú (200 hores)

 • Biomecànica esportiva
 • Entrenament d’alt rendiment esportiu
 • Fisiologia de l’esforç
 • Gestió de l’esport
 • Psicologia de l’alt rendiment esportiu
 • Sociologia de l’esport d’alt rendiment

Bloc complementari (40 hores)

Bloc específic (250 hores)

 • Desenvolupament professional III
 • Direcció d’equips
 • Formació tècnica i tàctica individual de l’handbol III
 • Joc ofensiu i defensiu II
 • Metodologia de l’entrenament de l’handbol
 • Preparació física específica II
 • Regles del joc III
 • Seguretat en handbol II

Bloc de formació pràctica (200 hores)

Projecte final (60 hores)

El bloc comú i complementari és convalidable de manera directa amb el de la resta d’especialitats esportives d’aquestes modalitats de formació.

 • Planificador/a o director/a de l’entrenament d’esportistes i equips d’handbol
 • Entrenador/a de jugadors/es orientats a l’alta competició
 • Director/a d’esportistes i equips en competicions d’alt nivell i de nivell mitjà
 • Director/a d’escoles d’handbol
 • Qualsevol estudi universitari oficial de grau
 • Altres Cicles formatius de grau superior

Per accedir a aquest grau superior cal complir els requisits
següents:

 • Tenir el títol de tècnic/a en handbol.
 • Tenir el títol de batxillerat o un títol equivalent a efectes acadèmics, o
 • Superar una prova general d’accés (cal tenir 19 anys o complir-los l’any en què es fa la prova)

  Contacte:

  Nom de l'alumne/a*

  Primer cognom*

  Segon cognom*

  Telèfon*
  Adreça electrònica*  Ens has vist a:
  Ens coneix per:
  En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.

  [c4wp_nocaptcha g-recaptcha-response]

  Agrupacio-Escolar-Catalana
  somfilo
  erasmus+