Grau Superior Handbol

Handbol

El títol de tècnic/a esportiu/iva superior en handbol acredita que la persona posseeix les competències necessàries per: planificar i dirigir l’entrenament d’esportistes i equips d’handbol, planificar i dirigir el condicionament físic d’esportistes i equips d’handbol, programar i dirigir la participació d’esportistes i equips d’handbol en competicions de nivell mitjà i alt, programar i dirigir activitats d’ensenyament i pràctica de l’handbol, dirigir un departament, secció o escola d’handbol.

PROVA ESPECÍFICA
DESCARREGAR FITXA

Té una durada total de 750 hores • 1 curs acadèmic
550 en el centre docent
200 en un centre de treball

Bloc comú (200 hores)
Biomecànica esportiva
• Entrenament d’alt rendiment esportiu
• Fisiologia de l’esforç
• Gestió de l’esport
• Psicologia de l’alt rendiment esportiu
• Sociologia de l’esport d’alt rendiment

Bloc específic (260 hores)
Desenvolupament professional III
• Direcció d’equips
• Formació tècnica i tàctica individual de l’handbol III
• Joc ofensiu i defensiu II
• Metodologia de l’entrenament de l’handbol
• Preparació física específica II
• Regles del joc III
• Seguretat en handbol II

Bloc complementari (40 hores)

Projecte final (60 hores)

Bloc de formació pràctica (200 hores)

• Planificador/a o director/a de l’entrenament d’esportistes i equips d’handbol
• Entrenador/a de jugadors/es orientats a l’alta competició
• Director/a d’esportistes i equips en competicions d’alt nivell i de nivell mitjà
• Director/a d’escoles d’handbol

· Cal tenir el Graduat en ESO (o estudis equivalents).
· Superar una prova específica, que convoca el Departament d’Ensenyament.

• Qualsevol estudi universitari oficial de grau

• Altres Cicles formatius de grau superior

The linear sequence of buy essays online the four bases can be varied in countless ways