Grau Mitjà Handbol

Handbol

El certificat de primer nivell d’handbol acredita que la persona posseeix les competències necessàries per:

· Fer la iniciació a l’handbol en categories infantils.
· Acompanyar l’equip durant la pràctica esportiva i promoure la modalitat esportiva.

PROVA D'ACCÉS

Continguts i durada

Bloc comú (120 hores)
· Bases anatòmiques i fisiològiques de l’esport I
· Bases psicopedagògiques de l’ensenyament i l’entrenament
· Entrenament esportiu I
· Fonaments sociològics de l’esport
· Organització i legislació de l’esport I
· Primers auxilis i higiene en l’esport

Bloc complementari (15 hores)
· Terminologia específica catalana
· Fonaments de l’esport adaptat

Bloc específic (95 hores)
· Desenvolupament professional I
· Formació tècnica i tàctica individual I
· Metodologia de l’ensenyament i l’entrenament de l’handbol I
· Regles de joc I
· Tècniques bàsiques de l’organització d’activitats en handbol

Bloc de formació pràctica (150 hores)

· Entrenador/a d’handbol en categories infantils

· Acompanyant d’equip durant la pràctica esportiva

· Promotor/a d’handbol

· Graduat en ESO (o estudis equivalents).
· Superar una prova específica, que convoca el Departament d’Ensenyament.

Les persones que superen el 1r nivell obtenen el certificat de 1r nivell d’handbol que els permet accedir al 2n nivell.

El títol de tècnic/a esportiu/iva en handbol acredita que la persona posseeix les competències necessàries per:
· Perfeccionar l’execució tècnica i tàctica dels jugadors i jugadores
· Entrenar esportistes i equips
· Dirigir jugadors/es i equips en competicions

Bloc comú (150 hores)
· Bases anatòmiques i fisiològiques de l’esport II
· Bases psicopedagògiques de l’ensenyament i l’entrenament II
· Entrenament esportiu II
· Organització i legislació de l’esport II
· Teoria i sociologia de l’esport

Bloc complementari (30 hores)
· Terminologia específica estrangera
· Equipaments esportius
· Informàtica bàsica aplicada

Bloc específic (190 hores)
· Desenvolupament professional II
· Direcció d’equips
· Formació tècnica i tàctica individual II
· Joc col·lectiu ofensiu i defensiu
· Metodologia de l’ensenyament i l’entrenament de l’handbol II
· Preparació física específica
· Regles de joc II
· Seguretat en l’handbol

Bloc de formació pràctica (200 hores)

· Entrenador/a d’esportistes i equips
· Entrenador/a especialitzat en el perfeccionament de la tècnica i la tàctica dels jugadors/es
· Director/a de jugadors/es i equips encompeticions

Per accedir al segon nivell d’Handbol cal haver aprovat el primer nivell d’aquesta especialitat.

· Administracions públiques i entitats privades
· Federacions d’atletisme
· Entitats esportives municipals
· Patronats i clubs esportius i socials
· Escoles d’atletisme
· Centres d’iniciació
· Centres educatius
· Empreses de serveis esportius
· Campus d’atletisme

Les persones que superen el segon nivell d’Handbol obtenen un títol de tècnic/a d’esport, que els permet accedir:

· A un cicle de grau superior d’ensenyaments esportius de la modalitat d’Handbol, si tenen el títol de batxillerat o estudis equivalents.

· A un cicle de grau superior de formació professional de la família d’activitats físiques i esportives, si tenen el títol de batxillerat o estudis equivalents.

The linear sequence of buy essays online the four bases can be varied in countless ways