Ensenyament esportiu
Grau Mitjà Handbol

Handbol

Tècnic/a esportiu/va en Handbol

PROVA D'ACCÉS

Primer Nivell (Certificat): HANDBOL

El primer nivell d’Handbol capacita per conèixer els principis fonamentals de l’handbol i promoure aquest esport.

Bloc comú (120 hores)

 • Bases anatòmiques i fisiològiques de l’esport I
 • Bases psicopedagògiques de l’ensenyament i l’entrenament
 • Entrenament esportiu I
 • Fonaments sociològics de l’esport
 • Organització i legislació de l’esport I
 • Primers auxilis i higiene en l’esport

Bloc complementari (15 hores)

 • Terminologia específica catalana
 • Fonaments de l’esport adaptat

Bloc específic (95 hores)

 • Desenvolupament professional I
 • Formació tècnica i tàctica individual I
 • Metodologia de l’ensenyament i l’entrenament de l’handbol I
 • Regles de joc I
 • Tècniques bàsiques de l’organització d’activitats en handbol

Bloc de formació pràcitca (150 hores)

El bloc comú i complementari és convalidable de manera directa amb el de la resta d’especialitats esportives d’aquestes modalitats de formació.

 • Entrenador/a d’handbol en categories infantils
 • Acompanyant d’equip durant la pràctica esportiva
 • Promotor/a d’handbol

Les persones que superen el 1r nivell obtenen el certificat de 1r nivell en handbol que els permet accedir al 2n nivell.

Cal complir els requisits següents:

 • Graduat en ESO (o estudis equivalents) o o haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Les persones que no compleixen aquests requisits han de superar el curs específic per a l’accés a cicles de grau mitjà o una prova general d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.
 • Superar una prova específica d’accés, que convoca el Departament d’Ensenyament.

Segon Nivell: HANDBOL

El segon nivell capacita per ensenyar i entrenar esportistes i equips de categories intermèdies amb l’objectiu de perfeccionar l’execució tècnica i tàctica.

Bloc comú (150 hores)

 • Bases anatòmiques i fisiològiques de l’esport II
 • Bases psicopedagògiques de l’ensenyament i l’entrenament II
 • Entrenament esportiu II
 • Organització i legislació de l’esport II
 • Teoria i sociologia de l’esport

Bloc complementari (30 hores)

 • Terminologia específica estrangera
 • Equipaments esportius
 • Informàtica bàsica aplicada

Bloc específic (190 hores)

 • Desenvolupament professional II
 • Direcció d’equips
 • Formació tècnica i tàctica individual II
 • Joc col·lectiu ofensiu i defensiu
 • Metodologia de l’ensenyament i l’entrenament de l’handbol II
 • Preparació física específica
 • Regles de joc II
 • Seguretat en l’handbol

Bloc de formació pràctica (200 hores)

El bloc comú i complementari és convalidable de manera directa amb el de la resta d’especialitats esportives d’aquestes modalitats de formació.

 • Entrenador/a d’handbol en categories infantils
 • Acompanyant d’equip durant la pràctica esportiva
 • Promotor/a d’handbol
 • Entrenador/a d’esportistes i equips
 • Director/a de jugadors/es i equips encompeticions
 • Escoles i centres d’iniciació esportiva
 • Clubs i associacions esportives
 • Federacións d’handbol
 • Patronats esportius
 • Empreses de serveis esportius
 • Centres escolars (activitats extracurriculars)

Les persones que superen el segon nivell d’Handbol obtenen un títol de tècnic/a esportiu/va, que els permet accedir:

 • A un cicle de grau superior d’ensenyaments esportius de la modalitat d’Handbol, si superen la prova general d’accés o bé tenen el títol de batxillerat.
 • A un cicle de grau superior de formació professional de la família d’activitats físiques i esportives, si superen la prova d’accés o bé tenen el títol de batxillerat.
 • Al batxillerat (no cal fer les matèries optatives, ja que queden convalidades)

Per accedir al segon nivell d’Handbol cal haver aprovat el primer nivell de l’especialitat.

CONTACTE
Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+