Handbol

HANDBOL

Ensenyaments esportius de handbol

Els ensenyaments esportius s’agrupen en les modalitats següents:

Grau Mitjà Handbol

Ensenyament esportiu

Cicle Formatiu de Grau Mitjà

Grau Superior Hanbol

Ensenyament esportiu

Cicle Formatiu de Grau Superior