Ensenyament esportiu
Grau Superior Futbol

Futbol

Tècnic/a esportiu/va superior en Futbol

PROVA ESPECÍFICA

Aquests estudis capaciten per:

 • Planificar i dirigir l’entrenament de futbolistes i equips de futbol en competicions de nivell mitjà i alt, i per dirigir escoles de futbol.

Bloc comú (200 hores)

 • Biomecànica esportiva
 • Entrenament d’alt rendiment esportiu
 • Fisiologia de l’esforç
 • Gestió de l’esport
 • Psicologia de l’alt rendiment esportiu
 • Sociologia de l’esport d’alt rendiment

Bloc complementari (40 hores)

Bloc específic (375 hores)

 • Desenvolupament professional III
 • Direcció d’equips III
 • Metodologia de l’ensenyament i l’entrenament del futbol III
 • Preparació física III
 • Regles del joc III
 • Seguretat esportiva II
 • Tàctica i sistemes de joc III
 • Tècnica individual i col·lectiva III

Bloc de formació pràctica (200 hores)

Projecte final (60 hores)

El bloc comú i complementari és convalidable de manera directa amb el de la resta d’especialitats esportives d’aquestes modalitats de formació.

 • Planificador/a, director/a de l’entrenament d’esportistes i equips de futbol.
 • Entrenador/a de jugadors/es orientats a l’alta competició.
 • Director/a d’esportistes i equips en competicions de nivell alt i mitjà.
 • Director/a d’escoles de futbol.
 • Centres d’alt rendiment esportiu
 • Centres de tecnificació esportiva
 • Escoles de futbol
 • Clubs i associacions esportives
 • Federacions esportives
 • Patronats esportius
 • Empreses de serveis esportius
 • Empreses turístiques
 • Centres de formació de tècnics esportius en futbol
 • Entitats esportives municipals
 • Qualsevol estudi universitari oficial de grau
 • Altres Cicles formatius de grau superior

Accés:

1) tenir el títol de tècnic/a de la modalitat, especialitat o disciplina esportiva corresponent i
2) tenir el títol de batxiller o equivalent a efectes acadèmics, i
3) en els casos que s’estableixi, superar la prova específica d’accés o acreditar els mèrits esportius corresponents (en els casos que estan establerts).

CONTACTE
Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+