Grau Superior Futbol

FUTBOL

El títol de tècnic/a esportiu/iva superior en futbol acredita que la persona posseeix les competències necessàries per:

Planificar i dirigir l’entrenament físic d’esportistes i equips de futbol. Planificar i dirigir el condicionament físic d’esportistes i equips de futbol. Programar i dirigir la participació d’esportistes i equips de futbol en competicions de nivell mitjà i alt. Programar i dirigir activitats d’ensenyament i pràctica del futbol, dirigir un departament, secció o escola de futbol.

PROVA ESPECÍFICA
DESCARREGAR FITXA

Té una durada total de 875 hores • 1 curs acadèmic
675 en el centre docent
200 en un centre de treball

Bloc comú (200 hores)
• Biomecànica esportiva
• Entrenament d’alt rendiment esportiu
• Fisiologia de l’esforç
• Gestió de l’esport
• Psicologia de l’alt rendiment esportiu
• Sociologia de l’esport d’alt rendiment

Bloc específic (385 hores)
• Desenvolupament professional III
• Direcció d’equips III
• Metodologia de l’ensenyament i l’entrenament del futbol III
• Preparació física III
• Regles del joc III
• Seguretat esportiva II
• Tàctica i sistemes de joc III
• Tècnica individual i col·lectiva III

Bloc complementari (40 hores)

Projecte final (60 hores)

Bloc de formació pràctica (200 hores)

• Planificador/a, director/a de l’entrenament d’esportistes i equips de futbol
• Entrenador/a de jugadors/es orientats a l’alta competició
• Director/a d’esportistes i equips en competicions de nivell alt i mitjà
• Director/a d’escoles de futbol.

· Cal tenir el Graduat en ESO (o estudis equivalents).
· Superar una prova específica, que convoca el Departament d’Ensenyament.

• Qualsevol estudi universitari oficial de grau

• Altres Cicles formatius de grau superior