Ensenyament esportiu
Grau Mitjà Futbol

Futbol

Tècnic/a esportiu/va en Futbol

PROVA ESPECÍFICA

Primer Nivell (Certificat): FUTBOL

El primer nivell d’aquests estudis capacita per:

 • Dur a terme activitats d’iniciació al futbol sala i de promoció de la modalitat esportiva en categories infantils i en categories inferiors d’adults.
 • Acompanyar l’equip durant la pràctica esportiva.

Bloc comú (120 hores)

 • Bases anatòmiques i fisiològiques de l’esport I
 • Bases psicopedagògiques de l’ensenyament i l’entrenament I
 • Entrenament esportiu I
 • Fonaments sociològics de l’esport
 • Organització i legislació de l’esport I
 • Primers auxilis i higiene en l’esport

Bloc complementari (15 hores)

 • Terminologia específica catalana
 • Fonaments de l’esport adaptat

Bloc específic (320 hores)

 • Desenvolupament professional I
 • Direcció d’equips I
 • Metodologia de l’ensenyament i de l’entrenament del futbol sala I
 • Preparació física I
 • Regles del joc I
 • Seguretat esportiva
 • Tàctica i sistemes de joc I
 • Tècnica individual i col·lectiva I

Bloc de formació pràctica (150 hores)

El bloc comú i complementari és convalidable de manera directa amb el de la resta d’especialitats esportives d’aquestes modalitats de formació.

 • Entrenador/a de futbol en categories infantils i inferiors d’adults
 • Acompanyant d’equips durant la pràctica esportiva
 • Promotor/a de futbol

Les persones que superen el 1r nivell de futbol poden accedir al 2n nivell.

Cal complir els requisits següents:

 • Graduat en ESO (o estudis equivalents) o haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Les persones que no compleixen aquests requisits han de superar el curs específic per a l’accés a cicles de grau mitjà o una prova general d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any en què es fa la prova.
 • Superar una prova específica, que convoca el Departament d’Ensenyament

Segon Nivell: FUTBOL

El segon nivell capacita per ensenyar i entrenar futbolistes.

Bloc comú (150 hores)

 • Bases anatòmiques i fisiològiques de l’esport II
 • Bases psicopedagògiques de l’ensenyament i l’entrenament II
 • Entrenament esportiu II
 • Organització i legislació de l’esport II
 • Teoria i sociologia de l’esport

Bloc complementari (30 hores)

 • Terminologia específica estrangera
 • Equipaments esportius
 • Informàtica bàsica aplicada

Bloc específic (185 hores)

 • Desenvolupament professional II
 • Direcció d’equips II
 • Metodologia de l’ensenyament i de l’entrenament del futbol II
 • Preparació física II
 • Regles del joc II
 • Tàctica i sistemes de joc II
 • Tècnica individual i col·lectiva II

Bloc de formació pràctica (200 hores)

El bloc comú i complementari és convalidable de manera directa amb el de la resta d’especialitats esportives d’aquestes modalitats de formació.

 • Entrenador de futbol en categories infantils i en categories inferiors d’adults
 • Acompanyament de l’equip durant la pràctica esportiva
 • Promotor/a de futbol
 • Entrenador/a de futbolistes i equips
 • Director/a de jugadors/es i equips durant els partits de futbol
 • Àrbitre de partits
 • Centres d’alt rendiment esportiu
 • Centres de tecnificació esportiva
 • Escoles de futbol sala
 • Clubs i associacions esportives
 • Federacions esportives
 • Patronats esportius
 • Empreses de serveis esportius
 • Centres escolars
 • Entitats esportives municipals

Les persones que superen el segon nivell de Futbol obtenen un títol de tècnic/a esportiu/va, que els permet accedir:

 • A un cicle de grau superior d’ensenyaments esportius de la modalitat de futbol sala, si tenen el títol de batxillerat o estudis equivalents i acrediten els requisits esportius corresponents.
 • A un cicle de grau superior de formació professional de la família d’activitats físiques i esportives, si tenen el títol de batxillerat o estudis equivalents.

Per accedir al segon nivell de Futbol cal haver aprovat el primer nivell de l’especialitat.

CONTACTE
Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+