Ensenyament esportiu
Grau Superior Futbol Sala

Futbol Sala

Tècnic/a esportiu/va superior en Futbol sala.

PROVA ESPECÍFICA

Aquests estudis capaciten per:

 • Planificar i dirigir l’entrenament de futbolistes i equips de futbol sala en competicions de nivell mitjà i alt, i per dirigir escoles de futbol sala.

Bloc comú (200 hores)

 • Biomecànica esportiva
 • Entrenament d’alt rendiment esportiu
 • Fisiologia de l’esforç
 • Gestió de l’esport
 • Psicologia de l’alt rendiment esportiu
 • Sociologia de l’esport d’alt rendiment

Bloc complementari (40 hores)

Bloc específic (640 hores)

 • Desenvolupament professional III
 • Direcció d’equips III
 • Metodologia de l’ensenyament i l’entrenament del futbol sala III
 • Preparació física III
 • Regles del joc III
 • Seguretat esportiva II
 • Tàctica i sistemes de joc III
 • Tècnica individual i col·lectiva III

Bloc de formació pràctica (200h)

Projecte final (60 hores)

El bloc comú és convalidable de manera directa amb el de la resta d’especialitats esportives d’aquestes modalitats de formació.

 • Planificador/a, director/a de l’entrenament d’esportistes i equips de futbol sala.
 • Entrenador/a de jugadors orientats i orientades a l’alta competició.
 • Director/a de futbolistes i equips en competicions de nivell alt i mitjà.
 • Director/a d’escoles de futbol sala.
 • Qualsevol estudi universitari oficial de grau
 • Altres Cicles formatius de grau superior

Per accedir a aquest grau superior cal complir els requisits següents:

 • Tenir el títol de tècnic/a esportiu en futbol sala.
 • Acreditar l’experiència adquirida, després de l’obtenció del títol, com a entrenador/a titular d’equips de futbol sala que participin com a mínim durant una temporada en les categories següents: tercera divisió, regional preferent, regional ordinària, lliga nacional juvenil o competicions de les categories juvenil, cadet, infantil, aleví o benjamí.
 • Tenir el títol de batxillerat o un títol equivalent a efectes acadèmics, o superar una prova general d’accés (cal tenir 19 anys o complir-los l’any en què es fa la prova).

  Contacte:

  Nom de l'alumne/a*

  Primer cognom*

  Segon cognom*

  Telèfon*
  Adreça electrònica*  Ens has vist a:
  Ens coneix per:
  En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.

  [c4wp_nocaptcha g-recaptcha-response]

  Agrupacio-Escolar-Catalana
  somfilo
  erasmus+