Grau Mitjà Fútbol Sala

Fútbol Sala

Tècnic/a esportiu/va en Futbol sala

PROVA ESPECÍFICA

Primer Nivell (Certificat): FUTBOL SALA

El primer nivell d’aquests estudis capacita per:

 • Dur a terme activitats d’iniciació al futbol sala i de promoció de la modalitat esportiva en categories infantils i en categories inferiors d’adults.
 • Acompanyar l’equip durant la pràctica esportiva.

Bloc comú (120 hores)

 • Bases anatòmiques i fisiològiques de l’esport I
 • Bases psicopedagògiques de l’ensenyament i l’entrenament I
 • Entrenament esportiu I
 • Fonaments sociològics de l’esport
 • Organització i legislació de l’esport I
 • Primers auxilis i higiene en l’esport

Bloc complementari (15 hores)

 • Terminologia específica catalana
 • Fonaments de l’esport adaptat

Bloc específic (135 hores)

 • Desenvolupament professional I
 • Direcció d’equips I
 • Metodologia de l’ensenyament i de l’entrenament del futbol sala I
 • Preparació física I
 • Regles del joc I
 • Seguretat esportiva
 • Tàctica i sistemes de joc I
 • Tècnica individual i col·lectiva I

Bloc de formació pràctica (150h)

El bloc comú i complementari és convalidable de manera directa amb el de la resta d’especialitats esportives d’aquestes modalitats de formació.

 • Entrenador/ra de futbol sala en categories infantils i inferiors d’adults
 • Acompanyant d’equips durant la pràctica esportiva
 • Promotor/a de futbol sala

Les persones que superen el 1r nivell poden accedir al 2n nivell.

Cal complir els requisits següents:

 • Graduat en ESO (o estudis equivalents)
 • Superar una prova específica, que convoca el Departament d’Ensenyament

Segon Nivell: FUTBOL SALA

El segon nivell capacita per ensenyar i entrenar esportistes en aquesta modalitat.

Bloc comú (150 hores)

 • Bases anatòmiques i fisiològiques de l’esport II
 • Bases psicopedagògiques de l’ensenyament i l’entrenament II
 • Entrenament esportiu II
 • Organització i legislació de l’esport II
 • Teoria i sociologia de l’esport

Bloc complementari (30 hores)

 • Terminologia específica estrangera
 • Equipaments esportius
 • Informàtica bàsica aplicada

Bloc específic (375 hores)

 • Desenvolupament professional II
 • Direcció d’equips II
 • Metodologia de l’ensenyament i de l’entrenament del futbol sala II
 • Preparació física II
 • Regles del joc II
 • Tàctica i sistemes de joc II
 • Tècnica individual i col·lectiva II

Bloc de formació pràctica (250h)

El bloc comú i complementari és convalidable de manera directa amb el de la resta d’especialitats esportives d’aquestes modalitats de formació.

 • Entrenador/a de futbol sala en categories infantils i en categories inferiors d’adults
 • Acompanyament de l’equip durant la pràctica esportiva
 • Promotor/a de futbol sala
 • Entrenador/a de futbolistes i equips
 • Director/a de jugadors i equips durant els partits de futbol sala
 • Àrbitre de partits

Centres d’alt rendiment esportiu i de tecnificació esportiva, escoles de futbol sala; clubs, associacions i federacions esportives; patronats esportius; empreses de serveis esportius, centres de formació de tècnics esportius en futbol sala i entitats esportives municipals.

Les persones que superen el segon nivell de Futbol sala obtenen un títol de tècnic/a, que els permet accedir:

 • A un cicle de grau superior d’ensenyaments esportius de la modalitat de futbol sala, si tenen el títol de batxillerat o estudis equivalents i acrediten els requisits esportius corresponents.
 • A un cicle de grau superior de formació professional de la família d’activitats físiques i esportives, si tenen el títol de batxillerat o estudis equivalents.

Per accedir al segon nivell de Futbol sala cal haver aprovat el primer nivell d’aquesta l’especialitat.

Contacte:

Nom de l'alumne/a*

Primer cognom*

Segon cognom*

Telèfon*
Adreça electrònica*Ens has vist a:Ens coneix per:
En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (RGPD), us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per web, en propers correus o per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.