Grau Mitjà Fútbol Sala

Fútbol

Dur a terme activitats d’iniciació al futbol sala i de promoció de la modalitat esportiva en categories infantils i en categories inferiors d’adults.

· Acompanyar l’equip durant la pràctica esportiva.

PROVA ESPECÍFICA

Bloc comú (120 hores)
· Bases anatòmiques i fisiològiques de l’esport I
· Bases psicopedagògiques de l’ensenyament i l’entrenament I
· Entrenament esportiu I
· Fonaments sociològics de l’esport
· Organització i legislació de l’esport I
· Primers auxilis i higiene en l’esport

Bloc complementari (15 hores)
· Terminologia específica catalana
· Fonaments de l’esport adaptat

Bloc específic (135 hores)
· Desenvolupament professional I
· Direcció d’equips I
· Metodologia de l’ensenyament i de l’entrenament del futbol sala I
· Preparació física I
· Regles del joc I
· Seguretat esportiva
· Tàctica i sistemes de joc I
· Tècnica individual i col·lectiva I

Bloc de formació pràctica (150 hores)

· Entrenador/ra de futbol sala en categories infantils i d’equips inferiors d’adults
· Acompanyant de l’equip durant la pràctica esportiva
· Promotor/a de futbol sala

· Graduat en ESO (o estudis equivalents).

· Superar una prova específica, que convoca el Departament d’Ensenyament.

Les persones que superen el 1r nivell obtenen el certificat de 1r nivell de fútbol sala que els permet accedir al 2n nivell.

El títol de tècnic/a d’esport en futbol sala acredita que la persona posseeix les competències necessàries per:

· Perfeccionar l’execució tècnica i tàctica de futbolistes
· Entrenar futbolistes i equips
· Dirigir jugadors i equips durant els partits de futbol sala
· Arbitrar partits

Bloc comú (150 hores)
· Bases anatòmiques i fisiològiques de l’esport II
· Bases psicopedagògiques de l’ensenyament i l’entrenament II
· Entrenament esportiu II
· Organització i legislació de l’esport II
· Teoria i sociologia de l’esport

Bloc complementari (30 hores)
· Terminologia específica estrangera
· Equipaments esportius
· Informàtica bàsica aplicada

Bloc específic (175 hores)
· Desenvolupament professional II
· Direcció d’equips II
· Metodologia de l’ensenyament i de
l’entrenament del futbol sala II
· Preparació física II
· Regles del joc II
· Tàctica i sistemes de joc II
· Tècnica individual i col·lectiva II

Bloc de formació pràctica (200 hores)

· L’entrenament de futbolistes i equips
· L’entrenament especialitzat en el perfeccionament de l’execució tècnica i tàctica.
· La direcció de jugadors o jugadores i equips durant els partits de futbol
· L’arbitratge

Per accedir al segon nivell de Fútbol sala cal haver aprovat el primer nivell d’aquesta l’especialitat.

Les persones que superen el segon nivell de Futbol sala obtenen un títol de tècnic/a, que els permet accedir:

· A un cicle de grau superior d’ensenyaments esportius de la modalitat de futbol sala, si tenen el títol de batxillerat o estudis equivalents i acrediten els requisits esportius corresponents.

· A un cicle de grau superior de formació professional de la família d’activitats físiques i esportives, si tenen el títol de batxillerat o estudis equivalents.

The linear sequence of buy essays online the four bases can be varied in countless ways