Ensenyament esportiu
Grau Mitjà Atletisme

Atletisme

Tècnic/a esportiu/va en Atletisme

PROVA ESPECÍFICA
CONVALIDACIONS

Cicle inicial (Certificat): ATLETISME

El certificat de cicle inicial d’atletisme capacita per:

 • Dinamitzar, instruir i concretar la iniciació en l’atletisme.
 • Organitzar, acompanyar i tutelar als atletes i usuaris en la seva participació en activitats, competicions i esdeveniments propis d’aquest nivell, d’acord amb les directrius que s’estableixen en la programació de referència, les mesures de seguretat i el nivell òptim de qualitat per permetre la satisfacció dels atletes en l’activitat.

Bloc comú (80 hores)

 • Bases del comportament esportiu
 • Primers auxilis
 • Activitat física adaptada i discapacitat
 • Organització esportiva

Bloc específic (115 hores)

 • Metologia de l’ensenyament de l’atletisme
 • Organització d’activitats d’iniciació en l’atletisme

Bloc de formació pràctica (115 hores)

El bloc comú és convalidable de manera directa amb el de la resta d’especialitats esportives d’aquestes modalitats de formació.

Amb la superació d’aquest cicle obtens un certificat de Cicle inicial de l’esport corresponent que és una titulació vàlida per a treballar en la iniciació d’una modalitat esportiva.

Les persones que superen el cicle inicial d’Atletisme poden accedir al cicle final.

Cal complir els requisits següents:

 • Graduat en ESO (o estudis equivalents) o haver superat el curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà o la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Les persones que no compleixen aquests requisits han de superar una prova general d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any que es fa la prova.
 • Superar una prova específica, que convoca el Departament d’Ensenyament.

Club Atlètic Manresa (CAM).

Cicle final: ATLETISME

El títol de tècnic/a esportiu/va en atletisme capacita per:

 • Adaptar, dirigir i dinamitzar l’entrenament bàsic i el perfeccionament tècnic en l’etapa de tecnificació esportiva en atletisme.
 • Organitzar, acompanyar i tutelar els esportistes i usuaris durant la seva participació en activitats, competicions i esdeveniments.
 • Gestionar els recursos materials necessaris i coordinar les activitats dels tècnics al seu càrrec.
 • Organitzar competicions, esdeveniments i activitats del nivell d’iniciació esportiva, garantint la seguretat dels usuaris d’activitas atlètiques, d’acord amb les directrius que s’estableixen en la programació de referència i amb el nivell òptim de qualitat per permetre la satisfacció dels atletes participants en l’activitat.

Bloc comú (180 hores)

 • Bases de l’aprenentatge esportiu
 • Bases de l’entrenament esportiu
 • Esport adaptat i discapacitat
 • Organització i legislació esportiva
 • Gènere i esport

Bloc específic (245 hores)

 • Perfeccionament tècnic en carreres i marxes
 • Perfeccionament tècnic en salts
 • Perfeccionament tècnic en llançaments i proves combinades
 • Reglament
 • Entrenament condicional en atletisme
 • Organització de l’atletisme
 • Atletisme adaptat

Bloc de formació pràctica (150 hores)

El bloc comú és convalidable de manera directa amb el de la resta d’especialitats esportives d’aquestes modalitats de formació.

 • Monitor d’atletisme
 • Auxiliar de competicions d’atletisme
 • Entrenador/a
 • Coordinador/a d’escola esportiva d’atletisme
 • Administracions públiques
 • Administracions autonòmiques o locals
 • Entitats de caràcter privat
 • Patronats esportius
 • Entitats esportives municipals
 • Federacions esportives
 • Centres de tecnificació
 • Clubs esportius i socials
 • Centres educatius
 • Empreses de serveis esportius
 • Campus d’atletisme

Les persones que superen el cicle final obtenen un títol de tècnic/a d’esport en Atletisme, que els permet accedir:

 • A un cicle de grau superior d’ensenyaments esportius de la mateixa modalitat, si tenen el títol de batxillerat o estudis equivalents.
 • A un cicle de grau superior de formació professional de la família d’activitats físiques i esportives, si tenen el títol de batxiller o estudis equivalents.

Per accedir al cicle final cal haver aprovat el cicle inicial d’aquesta especialitat.

Club Atlètic Manresa (CAM).

CONTACTE
Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+