Graus Superiors SANITAT

Sanitat

Cicle Formatiu Grau Superior Dietètica

És competència general d’aquest tècnic elaborar dietes adaptades a persones i col·lectius, i controlar la qualitat de l’alimentació humana, analitzar els seus comportaments alimentaris i...

Cicle Formatiu Grau Superior Higiene bucodental

La competència general d’aquest títol consisteix en promoure la salut bucodental de les persones i de la comunitat, mitjançant el desenvolupament d’activitats preventives i...

Cicle Formatiu Grau Superior Laboratori de diagnòstic clínic i biomèdic

La competència general d’aquest títol consisteix en realitzar estudis analítics de mostres biològiques, seguint els protocols normalitzats de treball, aplicant les normes de qualitat,...

Cicle Formatiu Grau Superior Imatge per al diagnòstic i medicina nuclear

La competència general d’aquest títol consisteix en obtenir registres gràfics, morfològics o funcionals del cos humà, amb finalitats diagnòstiques o terapèutics, a partir de la...

Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+