GM Sanitat

Sanitat

Cicle Formatiu Grau Mitjà Cures auxiliars d’infermeria

És competència general d’aquest tècnic/a proporcionar cures auxiliars al pacient/client i actuar sobre les condicions sanitàries del seu entorn: com a membre d’un equip d’infermeria en...

Cicle Formatiu Grau Mitjà Emergències sanitàries

Aquests estudis capaciten per traslladar pacients, prestar atenció bàsica sanitària i psicològica en l’entorn prehospitalari, portar a terme teleassistència sanitària i col·laborar en...

Cicle Formatiu Grau Mitjà Farmàcia i parafarmàcia

La competència general d’aquest títol consisteix a assistir en la dispensació i elaboració de productes farmacèutics i afins, i realitzar la venda de productes parafarmacèutics, fomentant...

Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+