Ensenyament esportiu
Grau Mitjà Bàsquet

Bàsquet

Tècnic/a esportiu/va en Bàsquet

PROVA ESPECÍFICA
CONVALIDACIONS

Cicle inicial (Certificat): BÀSQUET

Aquests estudis capaciten per:

 • Concretar, dinamitzar i intervenir en activitats d’iniciació de basquetbol.
 • Acompanyar, animar, dirigir, organitzar i tutelar els esportistes durant la participació en activitats, competicions i esdeveniments propis d’aquesta etapa, tot això d’acord amb les directrius que s’estableixen en la programació de referència, amb les condicions de seguretat i amb el nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels esportistes.

Bloc comú (80 hores)

 • Bases del comportament esportiu
 • Primers auxilis
 • Activitat Física Adaptada i Discapacitat
 • Organització esportiva

Bloc específic: (95 hores)

 • Formació del jugador en etapes inicials
 • Direcció d’equips en etapes inicials
 • Ensenyament del basquetbol
 • Tàctica d’atac i defensa en etapes inicials

Bloc de formació pràctica (150 hores)

El bloc comú és convalidable de manera directa amb el de la resta d’especialitats esportives d’aquestes modalitats de formació.

Amb la superació del Cicle inicial obtens un certificat de Cicle inicial de l’esport corresponent que és una titulació vàlida per a treballar en la iniciació d’una modalitat esportiva.

Les persones que superen el Cicle inicial de Bàsquet poden accedir al Cicle final.

 • Graduat ESO (o estudis equivalents) o haver superat el curs específic per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà o la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys. Les persones que no compleixen aquests requisits han de superar una prova general d’accés. Per presentar-s’hi cal tenir com a mínim 17 anys l’any que es fa la prova i
 • Superar una prova específica d’accés o acreditar el mèrit esportiu d’haver competit durant almenys una temporada en qualsevol categoria de competició esportiva des de la categoria infantil fins a la categoria absoluta. Per accedir al cicle final cal haver aprovat el cicle inicial de l’especialitat.

Cicle final: BÀSQUET

El Cicle final capacita per:

 • Organitzar, adaptar, dinamitzar i dirigir l’entrenament en l’etapa de tecnificació esportiva en basquetbol
 • Coordinar, acompanyar i tutelar els esportistes durant la participació en activitats, competicions i esdeveniments propis d’aquesta etapa
 • Organitzar activitats, competicions i esdeveniments propis d’aquest nivell o inferior

Tot això, d’acord amb les directrius establertes en la programació de referència, amb les condicions de seguretat i amb un nivell òptim de qualitat que permeti la satisfacció dels esportistes participants en l’activitat.

Bloc comú (180 hores)

 • Bases de l’aprenentatge esportiu
 • Bases de l’entrenament esportiu
 • Esport adaptat i discapacitat
 • Organització i legislació esportiva
 • Gènere i esport

Bloc específic: (245 hores)

 • Formació del jugador en l’etapa de tecnificació
 • Direcció d’equips en l’etapa de tecnificació
 • Entrenament del basquetbol
 • Tàctica d’atac i defensa en l’etapa de tecnificació
 • Iniciació en bàsquet en cadira de rodes

Bloc de formació pràctica (150 hores)

El bloc comú és convalidable de manera directa amb el de la resta d’especialitats esportives d’aquestes modalitats de formació.

 • Dinamitzador/a, instructor/a de la iniciació esportiu/va de bàsquet
 • Acompanyant/a, animador/a, director/a, organitzador/a d’esportistes en activitats, en competicions i en esdeveniments de nivell d’iniciació de bàsquet
 • Entrenador/a de nivell 1 de bàsquet
 • Dinamitzador/a i director/a de l’entrenament en l’etapa de tecnificació de bàsquet
 • Coordinador/a d’esportistes en competicions i esdeveniments de nivell
 • Entrenador/a de nivell 2 de bàsquet
 • Director/a tècnic/a de club base
 • Coordinador/a d’escoles de bàsquet
 • Escoles i centres d’iniciació i de tecnificació esportiva
 • Clubs i associacions esportives
 • Federacions de bàsquet
 • Patronats esportius
 • Centres que ofereixen activitats recreatives de tecnificació de bàsquet
 • Empreses de serveis esportius

Les persones que superen el Cicle final obtenen un títol de tècnic/a esportiu/va, que els permet accedir a:

 • A un cicle de grau superior d’ensenyaments esportius de la modalitat de basquet, si tenen el títol de batxillerat o estudis equivalents.
 • A un cicle de grau superior de formació professional de la família d’activitats físiques i esportives, si tenen el títol de batxillerat o estudis equivalents.

Per accedir al cicle final cal haver aprovat el cicle inicial de l’especialitat.

CONTACTE
Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+