Cicle Formatiu Grau Superior Serveis en restauració

hoteleria i turisme

Tècnic/a superior en Direcció de serveis de restauració

2 cursos acadèmics
FCT (Formació en Centres de Treball) en empreses del sector

Horari de dilluns a divendres:
· de 9.00 a 16.00 hores (horari de pràctiques)
· de 9.00 a 14.30 hores (horari de comuns)

DESCARREGA'T FITXA

Restaurant-Escola. Serveis reals

Són les pràctiques diàries i reals de cuina, pastisseria, servei, vins i atenció al client, amb ofertes gastronòmiques variades i espais diferents:

· Bufet de tast
· Menú de l’Hostal
· Menú Gastronòmic

Tot el que hi passa és significatiu i cap detall pot passar per alt. L’alumne/a té un feedback immediat del client i desenvo-lupa el seu esperit crític.

A cada curs l’alumne/a té un rol a desenvolupar de forma diària i rotacional.

Producte ecològic i de proximitat

Apostem per avançar cap a una nova consciència alimentària amb productes ecològics i de proximitat.

El cor de la cuina és la zona on es manipulen les mercaderies i seguim les normes d’APPCC per a les transforma-cions a les partides.

És important que l’alumne/a conegui el producte, el visqui, el gaudeixi, l’estimi i el transformi.

Projecte empresarial

Els alumnes elaboren el projecte empresarial d’una empresa de nova creació, en el qual, a més de fomentar la creativitat, es realitza l’estudi de mercat, màrqueting, inversions, costos i ingressos, per tal de determinar-ne la viabilitat tècnica, econòmica i financera.

Pràctiques a l'estranger ERASMUS+

Sol·licitant una beca, poden anar a fer pràctiques a l’estranger.

Estem a 5 minuts de l’estació de RENFE de Manresa

Dirigir i organitzar la producció i el servei d’aliments i begudes en restauració, determinant ofertes i recursos, controlant les activitats pròpies de l’aprovisionament, complint els objectius econòmics, seguint els protocols de qualitat establerts i actuant segons normes d’higiene, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

 • Definir els productes i serveis que ofereix l’empresa
 • Dissenyar els processos de producció i servei, determinar la seva estructura organitzativa i els recursos necessaris
 • Determinar l’oferta de serveis d’aliments i begudes
 • Programar activitats i organitzar recursos
 • Realitzar l’aprovisionament, emmagatzematge i distribució de vins, begudes i altres matèries
 • Realitzar o supervisar la preparació d’espais, maquinària i estris
 • Realitzar o supervisar els processos de preservei, servei i postservei d’aliments i begudes
 • Emplenar la documentació administrativa
 • Donar resposta a possibles sol·licituds, a suggeriments i a reclamacions dels clients
 • Organitzar i coordinar equips de treball
 • Tenir títol de batxillerat
 • Tenir un títol de tècnic/a especialista (FP2), tècnic superior (Cicle Superior) o tècnic (Cicle Mitjà)
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU)
 • Haver superat el curs específic per a l’accés als Cicles formatius de grau superior (CAS)
 • Haver superat la prova d’accés als Cicles formatius de grau superior
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent
 • Haver superat la prova d’accés la universitat per a majors de 25 anys
 • Planificació i direcció de serveis i esdeveniments de restauració
 • Gestió de la qualitat i de la seguretat i higiene alimentàries
 • Gastronomia i nutrició
 • Projecte de direcció de serveis de restauració
 • Control de l’aprovisionament de matèries primeres
 • Gestió administrativa i comercial de restauració
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Processos de serveis en bars i cafeteries
 • Processos de serveis en restaurants
 • Sommelieria
 • Recursos humans i direcció d’equips de restauració
 • Anglès
 • Segona llengua estrangera
 • Formació i orientació laboral
 • FCT Formació en centres de treball

En grans, mitjanes i petites empreses de restauració, del sector públic o privat, sota la dependència de la direcció o gerència d’un restaurant, o del/de la superior jeràrquic/a equivalent.
També en l’àmbit del comerç de vins i altres begudes, ja sigui en la venda directa, la distribució o l’assessoria.

 • Altres Cicles formatius de grau superior
 • Qualsevol estudi universitari oficial de grau
 • Diploma Sommelier, títol propi

Callebaut
Fabricant de xocolates a nivell mundial, en som ambaixadors i treballem amb totes les seves varietats de xocolates.

Distform, Taurus i Rational
Empreses fabricants de maquinària d’hoteleria que aporten prototips de màquines i robots de cuina d’última generació per testejar-los i provar-los.

CONTACTE

Cicle Formatiu Grau Superior Serveis en restauració

hoteleria i turisme

Tècnic/a superior en Direcció de serveis de restauració

2 cursos acadèmics
FCT (Formació en Centres de Treball) en empreses del sector

Horari de dilluns a divendres:
· de 9.00 a 16.00 hores (horari de pràctiques)
· de 9.00 a 14.30 hores (horari de comuns)

DESCARREGA'T FITXA

Restaurant-Escola. Serveis reals

Són les pràctiques diàries i reals de cuina, pastisseria, servei, vins i atenció al client, amb ofertes gastronòmiques variades i espais diferents:

· Bufet de tast
· Menú de l’Hostal
· Menú Gastronòmic

Tot el que hi passa és significatiu i cap detall pot passar per alt. L’alumne/a té un feedback immediat del client i desenvo-lupa el seu esperit crític.

A cada curs l’alumne/a té un rol a desenvolupar de forma diària i rotacional.

Producte ecològic i de proximitat

Apostem per avançar cap a una nova consciència alimentària amb productes ecològics i de proximitat.

El cor de la cuina és la zona on es manipulen les mercaderies i seguim les normes d’APPCC per a les transforma-cions a les partides.

És important que l’alumne/a conegui el producte, el visqui, el gaudeixi, l’estimi i el transformi.

Projecte empresarial

Els alumnes elaboren el projecte empresarial d’una empresa de nova creació, en el qual, a més de fomentar la creativitat, es realitza l’estudi de mercat, màrqueting, inversions, costos i ingressos, per tal de determinar-ne la viabilitat tècnica, econòmica i financera.

Pràctiques a l'estranger ERASMUS+

Sol·licitant una beca, poden anar a fer pràctiques a l’estranger.

Estem a 5 minuts de l’estació de RENFE de Manresa

Dirigir i organitzar la producció i el servei d’aliments i begudes en restauració, determinant ofertes i recursos, controlant les activitats pròpies de l’aprovisionament, complint els objectius econòmics, seguint els protocols de qualitat establerts i actuant segons normes d’higiene, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

 • Definir els productes i serveis que ofereix l’empresa
 • Dissenyar els processos de producció i servei, determinar la seva estructura organitzativa i els recursos necessaris
 • Determinar l’oferta de serveis d’aliments i begudes
 • Programar activitats i organitzar recursos
 • Realitzar l’aprovisionament, emmagatzematge i distribució de vins, begudes i altres matèries
 • Realitzar o supervisar la preparació d’espais, maquinària i estris
 • Realitzar o supervisar els processos de preservei, servei i postservei d’aliments i begudes
 • Emplenar la documentació administrativa
 • Donar resposta a possibles sol·licituds, a suggeriments i a reclamacions dels clients
 • Organitzar i coordinar equips de treball
 • Tenir títol de batxillerat
 • Tenir un títol de tècnic/a especialista (FP2), tècnic superior (Cicle Superior) o tècnic (Cicle Mitjà)
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU)
 • Haver superat el curs específic per a l’accés als Cicles formatius de grau superior (CAS)
 • Haver superat la prova d’accés als Cicles formatius de grau superior
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent
 • Haver superat la prova d’accés la universitat per a majors de 25 anys
 • Planificació i direcció de serveis i esdeveniments de restauració
 • Gestió de la qualitat i de la seguretat i higiene alimentàries
 • Gastronomia i nutrició
 • Projecte de direcció de serveis de restauració
 • Control de l’aprovisionament de matèries primeres
 • Gestió administrativa i comercial de restauració
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Processos de serveis en bars i cafeteries
 • Processos de serveis en restaurants
 • Sommelieria
 • Recursos humans i direcció d’equips de restauració
 • Anglès
 • Segona llengua estrangera
 • Formació i orientació laboral
 • FCT Formació en centres de treball

En grans, mitjanes i petites empreses de restauració, del sector públic o privat, sota la dependència de la direcció o gerència d’un restaurant, o del/de la superior jeràrquic/a equivalent.
També en l’àmbit del comerç de vins i altres begudes, ja sigui en la venda directa, la distribució o l’assessoria.

 • Altres Cicles formatius de grau superior
 • Qualsevol estudi universitari oficial de grau
 • Diploma Sommelier, títol propi

Callebaut
Fabricant de xocolates a nivell mundial, en som ambaixadors i treballem amb totes les seves varietats de xocolates.

Distform, Taurus i Rational
Empreses fabricants de maquinària d’hoteleria que aporten prototips de màquines i robots de cuina d’última generació per testejar-los i provar-los.

CONTACTO
Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+