Cicle Formatiu Grau Superior Direcció en cuina

hoteleria i turisme

Tècnic/a superior en Direcció de cuina

2 cursos acadèmics: 2.000 hores
350 hores FCT (Formació en Centres de Treball) en empreses del sector

Horari: de dilluns a divendres: de 9.00 a 16.00 hores (horari de de pràctiques) i de 9.00 a 14:30 (els dies de comuns)

DESCARREGA'T FITXA

Projecte empresarial

Els alumnes elaboren el projecte empresarial d’una empresa de nova creació, en el qual, a més de fomentar la creativitat, es realitza l’estudi de mercat, màrqueting, inversions, costos i ingressos, per tal de determinar-ne la viabilitat tècnica, econòmica i financera.

Pràctiques a l'estranger ERASMUS+

Sol·licitant una beca, poden anar a fer pràctiques a l’estranger.

Mòdul pràctic de Pràctiques higièniques

Auditories setmanals de seguretat alimentària a les cuines de l’Escola d’Hoteleria:

 • Elaboració de check-lists de control
 • Anàlisi del disseny dels espais de cuina envers la seguretat alimentària
 • Redacció d’informes amb propostes de millora de la gestió de les diferents partides

Estem a 5 minuts de l’estació de RENFE de Manresa

Dirigir i organitzar la producció i el servei en cuina, determinant ofertes i recursos, controlant les activitats pròpies de l’aprovisionament, producció i servei, complint els objectius econòmics, seguint els protocols de qualitat establerts i actuant segons normes d’higiene, prevenció de riscos laborals
i protecció ambiental.

 • Aplicar i supervisar l’execució de tot tipus de tècniques de manipulació, conservació i regeneració d’aliments
 • Desenvolupar i supervisar processos de preparació i presentació d’elaboracions culinàries bàsiques, complexes i múltiples aplicacions
 • Desenvolupar i supervisar processos de preparació i presentació de plats de cuina creativa d’autor
 • Desenvolupar i supervisar processos d’elaboració i presentació de tot tipus de productes de rebosteria
 • Tastar aliments per a la seva selecció i ús en hoteleria
 • Actuar sota normes de seguretat, higiene i protecció ambiental en hoteleria
 • Dissenyar ofertes gastronòmiques
 • Gestionar processos d’aprovisionament en restauració
 • Organitzar processos de producció culinària
 • Administrar unitats de producció culinària

Restaurants, hotels, bars, cafeteries, empreses de menjars preparats, pastisseries i indústries agroalimentàries.

 • Control de proveïment de matèries primeres
 • Processos de preelaboració i conservació en cuina
 • Elaboracions de pastisseria i rebosteria en cuina
 • Processos d’elaboració culinària
 • Gestió de la producció en cuina
 • Gestió de la qualitat i de la seguretat e higiene alimentària
 • Gastronomia i nutrició
 • Gestió administrativa i comercial en restauració
 • Recursos humans i direcció d’equips en restauració
 • Anglès
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Projecte de direcció de cuina
 • FCT Formació en centres de treball
 • Tenir títol de batxillerat
 • Tenir un títol de tècnic/a especialista (FP2), tècnic superior (Cicle Superior) o tècnic (Cicle Mitjà)
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU)
 • Haver superat el curs específic per a l’accés als Cicles formatius de grau superior (CAS)
 • Haver superat la prova d’accés als Cicles formatius de grau superior
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent
 • Haver superat la prova d’accés la universitat per a majors de 25 anys
 • Altres Cicles formatius de grau superior
 • Qualsevol estudi universitari oficial de grau
 • Diploma Sommelier Títol propi

Callebaut
Fabricant de xocolates a nivell mundial, en som ambaixadors i treballem amb totes les seves varietats de xocolates.

Distform, Taurus i Rational
Empreses fabricants de maquinària d’hoteleria que aporten prototips de màquines i robots de cuina d’última generació per testejar-los i provar-los.

CONTACTE

Cicle Formatiu Grau Superior Direcció en cuina

hoteleria i turisme

Tècnic/a superior en Direcció de cuina

2 cursos acadèmics: 2.000 hores
350 hores FCT (Formació en Centres de Treball) en empreses del sector

Horari: de dilluns a divendres: de 9.00 a 16.00 hores (horari de de pràctiques) i de 9.00 a 14:30 (els dies de comuns)

DESCARREGA'T FITXA

Projecte empresarial

Els alumnes elaboren el projecte empresarial d’una empresa de nova creació, en el qual, a més de fomentar la creativitat, es realitza l’estudi de mercat, màrqueting, inversions, costos i ingressos, per tal de determinar-ne la viabilitat tècnica, econòmica i financera.

Pràctiques a l'estranger ERASMUS+

Sol·licitant una beca, poden anar a fer pràctiques a l’estranger.

Mòdul pràctic de Pràctiques higièniques

Auditories setmanals de seguretat alimentària a les cuines de l’Escola d’Hoteleria:

 • Elaboració de check-lists de control
 • Anàlisi del disseny dels espais de cuina envers la seguretat alimentària
 • Redacció d’informes amb propostes de millora de la gestió de les diferents partides

Estem a 5 minuts de l’estació de RENFE de Manresa

Dirigir i organitzar la producció i el servei en cuina, determinant ofertes i recursos, controlant les activitats pròpies de l’aprovisionament, producció i servei, complint els objectius econòmics, seguint els protocols de qualitat establerts i actuant segons normes d’higiene, prevenció de riscos laborals
i protecció ambiental.

 • Aplicar i supervisar l’execució de tot tipus de tècniques de manipulació, conservació i regeneració d’aliments
 • Desenvolupar i supervisar processos de preparació i presentació d’elaboracions culinàries bàsiques, complexes i múltiples aplicacions
 • Desenvolupar i supervisar processos de preparació i presentació de plats de cuina creativa d’autor
 • Desenvolupar i supervisar processos d’elaboració i presentació de tot tipus de productes de rebosteria
 • Tastar aliments per a la seva selecció i ús en hoteleria
 • Actuar sota normes de seguretat, higiene i protecció ambiental en hoteleria
 • Dissenyar ofertes gastronòmiques
 • Gestionar processos d’aprovisionament en restauració
 • Organitzar processos de producció culinària
 • Administrar unitats de producció culinària

Restaurants, hotels, bars, cafeteries, empreses de menjars preparats, pastisseries i indústries agroalimentàries.

 • Control de proveïment de matèries primeres
 • Processos de preelaboració i conservació en cuina
 • Elaboracions de pastisseria i rebosteria en cuina
 • Processos d’elaboració culinària
 • Gestió de la producció en cuina
 • Gestió de la qualitat i de la seguretat e higiene alimentària
 • Gastronomia i nutrició
 • Gestió administrativa i comercial en restauració
 • Recursos humans i direcció d’equips en restauració
 • Anglès
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Projecte de direcció de cuina
 • FCT Formació en centres de treball
 • Tenir títol de batxillerat
 • Tenir un títol de tècnic/a especialista (FP2), tècnic superior (Cicle Superior) o tècnic (Cicle Mitjà)
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU)
 • Haver superat el curs específic per a l’accés als Cicles formatius de grau superior (CAS)
 • Haver superat la prova d’accés als Cicles formatius de grau superior
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent
 • Haver superat la prova d’accés la universitat per a majors de 25 anys
 • Altres Cicles formatius de grau superior
 • Qualsevol estudi universitari oficial de grau
 • Diploma Sommelier Títol propi

Callebaut
Fabricant de xocolates a nivell mundial, en som ambaixadors i treballem amb totes les seves varietats de xocolates.

Distform, Taurus i Rational
Empreses fabricants de maquinària d’hoteleria que aporten prototips de màquines i robots de cuina d’última generació per testejar-los i provar-los.

CONTACTO
Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+