GS Direcció de cuina

Tècnic/a superior en Direcció de cuina

2 cursos acadèmics: 2.000 hores
350 hores FCT (Formació en Centres de Treball) en empreses del sector

Horari: de dilluns a divendres: de 9.00 a 16.00 hores (horari de de pràctiques) i de 9.00 a 14:30 (els dies de comuns)

DESCARREGA'T FITXA

Restaurant-Escola. Serveis reals

Són les pràctiques diàries i reals de cuina, pastisseria, servei, vins i atenció al client, amb ofertes gastronòmiques variades i espais diferents:

· Bufet de tast
· Menú de l’Hostal
·...

Són les pràctiques diàries i reals de cuina, pastisseria, servei, vins i atenció al client, amb ofertes gastronòmiques variades i espais diferents:

· Bufet de tast
· Menú de l’Hostal
· Menú Gastronòmic

Tot el que hi passa és significatiu i cap detall pot passar per alt. L’alumne/a té un feedback immediat del client i desenvo-lupa el seu esperit crític.

A cada curs l’alumne/a té un rol a desenvolupar de forma diària i rotacional.

Llegir més

Producte ecològic i de proximitat

Apostem per avançar cap a una nova consciència alimentària amb productes ecològics i de proximitat.

El cor de la cuina és la zona on es manipulen les mercaderies i seguim les normes...

Apostem per avançar cap a una nova consciència alimentària amb productes ecològics i de proximitat.

El cor de la cuina és la zona on es manipulen les mercaderies i seguim les normes d’APPCC per a les transforma-cions a les partides.

És important que l’alumne/a conegui el producte, el visqui, el gaudeixi, l’estimi i el transformi.

Llegir més

Projecte empresarial

Els alumnes elaboren el projecte empresarial d’una empresa de nova creació, en el qual, a més de fomentar la creativitat, es realitza l’estudi de mercat, màrqueting, inversions, costos i...
Els alumnes elaboren el projecte empresarial d’una empresa de nova creació, en el qual, a més de fomentar la creativitat, es realitza l’estudi de mercat, màrqueting, inversions, costos i ingressos, per tal de determinar-ne la viabilitat tècnica, econòmica i financera.
Llegir més

Estem a 5 minuts de l’estació de RENFE de Manresa

Dirigir i organitzar la producció i el servei en cuina, determinant ofertes i recursos, controlant les activitats pròpies de l’aprovisionament, producció i servei, complint els objectius econòmics, seguint els protocols de qualitat establerts i actuant segons normes d’higiene, prevenció de riscos laborals
i protecció ambiental.

 • Aplicar i supervisar l’execució de tot tipus de tècniques de manipulació, conservació i regeneració d’aliments.
 • Desenvolupar i supervisar processos de preparació i presentació d’elaboracions culinàries bàsiques, complexes i múltiples aplicacions.
 • Desenvolupar i supervisar processos de preparació i presentació de plats de cuina creativa d’autor.
 • Desenvolupar i supervisar processos d’elaboració i presentació de tot tipus de productes de rebosteria.
 • Tastar aliments per a la seva selecció i ús en hoteleria.
 • Actuar sota normes de seguretat, higiene i protecció ambiental en hoteleria.
 • Dissenyar ofertes gastronòmiques.
 • Gestionar processos d’aprovisionament en restauració.
 • Organitzar processos de producció culinària. Administrar unitats de producció culinària.

Restaurants, hotels, bars, cafeteries, empreses de menjars preparats, pastisseries, indústries agroalimentàries…

 • Control de proveïment de matèries primeres
 • Processos de preelaboració i conservació en cuina
 • Elaboracions de pastisseria i rebosteria en cuina
 • Processos d’elaboració culinària
 • Gestió de la producció en cuina
 • Gestió de la qualitat i de la seguretat e higiene alimentària
 • Gastronomia i nutrició
 • Gestió administrativa i comercial en restauració
 • Recursos humans i direcció d’equips en restauració
 • Anglès
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Projecte de direcció de cuina
 • FCT Formació en centres de treball

· Tenir el títol de batxillerat
· Tenir el títol de tècnic o tècnica superior o especialista
· Tenir el títol de tècnic de la mateixa família: en la preinscripció de setembre i no de maig
· Haver superat el 2n curs de batxillerat (qualsevol modalitat de batxillerat experimental)
· Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari
· Haver superat el curs específic per a l’accés als Cicles formatius de grau superior
· Haver superat la prova d’accés als Cicles formatius de grau superior
· Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent
· Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys

· Altres Cicles formatius de grau superior
· Qualsevol estudi universitari oficial de grau

· Diploma Sommelier Títol propi

Callebaut
Fabricant de xocolates a nivell mundial, en som ambaixadors i treballem amb totes les seves varietats de xocolates.

Distform, Taurus i Rational
Empreses fabricants de maquinària d’hoteleria que aporten prototips de màquines i robots de cuina d’última generació per testejar-los i provar-los.