Cicle Formatiu Grau Superior Direcció en cuina

hoteleria i turisme

Tècnic/a superior en Direcció de cuina

2 cursos acadèmics: 2.000 hores
350 hores FCT (Formació en Centres de Treball) en empreses del sector

Horari: de dilluns a divendres: de 9.00 a 16.00 hores (horari de de pràctiques) i de 9.00 a 14:30 (els dies de comuns)

DESCARREGA'T FITXA

Mòdul pràctic de Pràctiques higièniques

Auditories setmanals de seguretat alimentària a les cuines de l’Escola d’Hoteleria:

 • Elaboració de check-lists de control
 • Anàlisi del disseny dels espais de cuina envers la seguretat...
Auditories setmanals de seguretat alimentària a les cuines de l’Escola d’Hoteleria:

 • Elaboració de check-lists de control
 • Anàlisi del disseny dels espais de cuina envers la seguretat alimentària
 • Redacció d’informes amb propostes de millora de la gestió de les diferents partides

Llegir més

Projecte empresarial

Els alumnes elaboren el projecte empresarial d’una empresa de nova creació, en el qual, a més de fomentar la creativitat, es realitza l’estudi de mercat, màrqueting, inversions, costos i...
Els alumnes elaboren el projecte empresarial d’una empresa de nova creació, en el qual, a més de fomentar la creativitat, es realitza l’estudi de mercat, màrqueting, inversions, costos i ingressos, per tal de determinar-ne la viabilitat tècnica, econòmica i financera.
Llegir més

Estem a 5 minuts de l’estació de RENFE de Manresa

Dirigir i organitzar la producció i el servei en cuina, determinant ofertes i recursos, controlant les activitats pròpies de l’aprovisionament, producció i servei, complint els objectius econòmics, seguint els protocols de qualitat establerts i actuant segons normes d’higiene, prevenció de riscos laborals
i protecció ambiental.

 • Aplicar i supervisar l’execució de tot tipus de tècniques de manipulació, conservació i regeneració d’aliments
 • Desenvolupar i supervisar processos de preparació i presentació d’elaboracions culinàries bàsiques, complexes i múltiples aplicacions
 • Desenvolupar i supervisar processos de preparació i presentació de plats de cuina creativa d’autor
 • Desenvolupar i supervisar processos d’elaboració i presentació de tot tipus de productes de rebosteria
 • Tastar aliments per a la seva selecció i ús en hoteleria
 • Actuar sota normes de seguretat, higiene i protecció ambiental en hoteleria
 • Dissenyar ofertes gastronòmiques
 • Gestionar processos d’aprovisionament en restauració
 • Organitzar processos de producció culinària
 • Administrar unitats de producció culinària

Restaurants, hotels, bars, cafeteries, empreses de menjars preparats, pastisseries i indústries agroalimentàries.

 • Control de proveïment de matèries primeres
 • Processos de preelaboració i conservació en cuina
 • Elaboracions de pastisseria i rebosteria en cuina
 • Processos d’elaboració culinària
 • Gestió de la producció en cuina
 • Gestió de la qualitat i de la seguretat e higiene alimentària
 • Gastronomia i nutrició
 • Gestió administrativa i comercial en restauració
 • Recursos humans i direcció d’equips en restauració
 • Anglès
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Projecte de direcció de cuina
 • FCT Formació en centres de treball
 • Tenir títol de batxillerat
 • Tenir un títol de tècnic/a especialista (FP2), tècnic superior (Cicle Superior) o tècnic (Cicle Mitjà)
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU)
 • Haver superat el curs específic per a l’accés als Cicles formatius de grau superior (CAS)
 • Haver superat la prova d’accés als Cicles formatius de grau superior
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent
 • Haver superat la prova d’accés la universitat per a majors de 25 anys
 • Altres Cicles formatius de grau superior
 • Qualsevol estudi universitari oficial de grau
 • Diploma Sommelier Títol propi

Callebaut
Fabricant de xocolates a nivell mundial, en som ambaixadors i treballem amb totes les seves varietats de xocolates.

Distform, Taurus i Rational
Empreses fabricants de maquinària d’hoteleria que aporten prototips de màquines i robots de cuina d’última generació per testejar-los i provar-los.

Contacte

Nom de l'alumne/a*

Primer cognom*

Segon cognom*

Telèfon*
Adreça electrònica*

Ens has vist a:
Ens coneix per:* Camps obligatoris