Erasmus+

ERASMUS+ KA219 EUROPCHEF

El programa Erasmus+ té com a objectiu atendre les necessitats d’ensenyament i aprenentatge dels estudiants europeus.
Específicament, pretén millorar les oportunitats de cooperació i mobilitat de cara a poder aconseguir joves millor formats en les seves especialitats.

Els alumnes d’Hoteleria tenen l’oportunitat de participar en el programa Erasmus+, cofinançat per la Unió Europea amb l’objectiu de:

· Potenciar l’aprenentatge de la llengua francesa
· Intercanviar experiències a escala europea
· Ampliar i promoure la dimensió internacional a través del projecte Europchef, seleccionat en la convocatòria de 2017
· Conèixer altres formes de treballar dins del món de la restauració i de la gastronomia.

El centre amb el que compartim el programa és: Lycée et Centre de Formation Jeanne Delanoue de CHOLET, França.

ERASMUS+ PROJECT RESULTS

El programa Erasmus+ tiene como objetivo atender las necesidades de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes europeos.
Específicamente, pretende mejorar las oportunidades de cooperación y movilidad de cara a poder conseguir jóvenes mejores formados en sus especialidades.

Los alumnos de Hoteleria tienen la oportunidad de participar en el programa Erasmus+, cofinanciado por la Unión Europea con el objetivo de:

· Potenciar el aprendizaje de la lengua francesa
· Intercambiar experiencias a escala europea
· Ampliar y promover la dimensión internacional a través del proyecto Europchef, seleccionado en la convocatoria de 2017
· Conocer otras formas de trabajar dentro del mundo de la restauración y de la gastronomía.

El centro con el que compartimos el programa es: Lycée et Centre de Formation Jeanne Delanoue de CHOLET, Francia.

BLOG categoria KA219

Categoria: ERASMUS+ KA103 PRÀCTIQUES A L'ESTRANGER

Adreçat als alumnes de Grau Superior de Joviat de les modalitats d’hoteleria i esports que tenen interès en sol·licitar una beca per anar a fer pràctiques a l’estranger.

El programa Erasmus+ té com a objectiu atendre les necessitats d’ensenyament i aprenentatge dels estudiants europeus. Específicament, pretén millorar les oportunitats de cooperació i mobilitat de cara a poder aconseguir joves
millor formats en les seves especialitats.

Què demanem?

El programa Erasmus+ té diferents parts, però enguany Joviat demanarà beques per als nostres alumnes de Grau Superior, per tal que puguin anar a fer un període de pràctiques, de no menys de dos mesos, en un altre país europeu.
Aquestes pràctiques són especialment rellevants perquè seran reconegudes dins del currículum de Grau Superior.
Amb això volem ajudar els alumnes del nostre centre a obtenir coneixements i experiència en un entorn laboral
diferent. L’objectiu final és que els nostres alumnes acabin el cicle estant més preparats per a una feina, tant dins com
fora del nostre país.

Qui pot accedir a aquestes beques?
Per accedir a l’oferta de beques que ens condeixi el programa Erasmus+, els alumnes del nostre centre han de complir els següents requisits:
· Estar matriculats al centre en el moment de demanar la mobilitat.
· Tenir un nivell mínim d’anglès o de la llengua del país de destí (B1) per fer la sol·licitud.
· No tenir assignatures suspeses de cursos anteriors en el moment de la convocatòria.
· Tenir nacionalitat d’algun país membre de la Unió Europea. Qualsevol altra nacionalitat requerirà la
documentació que acrediti la seva condició de resident.


Dirigido a los alumnos de Grado Superior de Joviat de las modalidades de hotelería y deportes que tienen interés en solicitar una beca para ir a hacer prácticas en el extranjero.

El programa Erasmus + tiene como objetivo atender las necesidades de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes europeos. Específicamente, pretende mejorar las oportunidades de cooperación y movilidad de cara a poder conseguir jóvenes
mejor formados en sus especialidades.

Qué pedimos?
El programa Erasmus + tiene diferentes partes, pero este año Joviat pedirá becas para nuestros alumnos de Grado Superior, para que puedan ir a hacer un periodo de prácticas, de no menos de dos meses, en otro país europeo.
Estas prácticas son especialmente relevantes porque serán reconocidas dentro del currículo de Grado Superior.
Con ello queremos ayudar a los alumnos de nuestro centro a obtener conocimientos y experiencia en un entorno laboral
diferente. El objetivo final es que nuestros alumnos terminen el ciclo estando más preparados para un trabajo, tanto dentro como fuera de nuestro país.

¿Quién puede acceder a estas becas?
Para acceder a la oferta de becas que nos cunda el programa Erasmus +, los alumnos de nuestro centro deben cumplir los siguientes requisitos:
· Estar matriculados en el centro en el momento de pedir la movilidad.
· Tener un nivel mínimo de inglés o de la lengua del país de destino (B1) para hacer la solicitud.
· No tener asignaturas suspendidas de cursos anteriores en el momento de la convocatoria.
· Tener nacionalidad de algún país miembro de la Unión Europea. Cualquier otra nacionalidad requerirá la documentación que acredite su condición de residente.

BLOG categoria KA103

Mitjans de comunicació on hem sortit:

Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+