Erasmus+

BLOG

Els pròxims dos cursos els alumnes de 3r curs de Cuina i Serveis participaran en el programa Erasmus+, cofinançat per la Unió Europea amb l’objectiu de:
· Potenciar l’aprenentatge de la llengua francesa
· Intercanviar experiències a escala europea
· Ampliar i promoure la dimensió internacional a través del projecte Europchef, seleccionat en la convocatòria de 2017
· Conèixer altres formes de treballar dins del món de la restauració i de la gastronomia.
El centre amb el que compartim el programa és: Lycée et Centre de Formation Jeanne Delanoue de CHOLET, França


Los próximos dos cursos los alumnos de 3º curso de Cocina y Servicios participaran en el programa Erasmus +, financiado por la Unión Europea con el objetivo de:

· Potenciar el aprendizaje de la lengua francesa
· Intercambiar experiencias a escala europea
· Ampliar y promover la dimensión internacional a través del proyecto Europchef, seleccionado en la convocatoria de 2017
· Conocer otras formas de trabajar dentro del mundo de la restauración y de la gastronomía.
El centro con el que compartimos el programa es: Lycée et Centre de Formation Jeanne Delanoue de CHOLET, Francia

23/01/18: 2n dia Intercanvi del Lycéé Jeanne Delanoue a Joviat /2º día Intercambio del Lycéé Jeanne Delanoue en Joviat

Continuant amb el programa d’intercanvi del mes de gener, els alumnes de 2n i de 3r d’hoteleria i els alumnes del Lycée francès Jeanne Delanoue van visitar aquest dimarts les Cavas Codorniu i l’empresa Xocolates Simon Coll, van dinar a Sant Sadurní i van visitar també la ciutat de Sitges.

Continuando con el programa de intercambio del mes de enero, los alumnos de 2º y de 3º de hostelería y los alumnos del Lycée francès Jeanne Delanoue visitaron este martes las Cavas Codorniu y la empresa Xocolates Simon Coll, comieron en Sant Sadurní y visitaron la ciudad de Sitges.

22/01/2018: Presentació 1r dia: Intercanvi-visita alumnes Lycée Jeanne Delanoue a Joviat / Presentación 1r día: Intercambio-visita alumnos del Lycée Jeanne Delanoue en Joviat

Després de la seva visita per Barcelona, els alumnes i professors del Lycée francès Jeanne Delanoue  participants en el programa d’intercanvi d’aquest mes de gener, han arribat a Joviat i juntament amb els alumnes de l’Escola d’Hoteleria han gaudit d’un acte de presentació preparat pel professorat de Joviat, que ha tingut lloc al Saló Montserrat.

Tras su visita por Barcelona, los alumnos y profesores del Lycée francès Jeanne Delanoue  participantes en el programa de intercambio de este mes de enero, han llegado a Joviat y junto con los alumnos de l’Escola d’Hoteleria han disfrutado de un acto de presentación preparado por el profesorado de Joviat, que ha tenido lugar en el Salón Montserrat.

22-26/01/2018: Intercanvi del Lycéé Jeanne Delanoue a Joviat /Intercambio del Lycéé Jeanne Delanoue en Joviat

Els alumnes i professors del Lycée francès Jeanne Delanoue ens visiten del 22 al 26 de gener.
Aquest és el programa de visites i activitats que es duran a terme durant aquesta setmana d’intercanvi.
Benvinguts/Bienvenue !!!

Los alumnos y profesores del Lycée francès Jeanne Delanoue nos visitan del 22 al 26 de enero.
Éste es el programa de visitas y actividades que se llevarán a cabo durante esta semana de intercambio.
Bienvenidos/Bienvenue !!!

18/12/17: Reunió de direcció i professorat a Cholet / Reunión de dirección y profesorado en Cholet

El 18 i 19 de desembre va tenir lloc la segona reunió Transnacional a Cholet (França) amb l’objectiu de conèixer el Lycée francès Jeanne Delanoue i de continuar treballant en el projecte d’Erasmus +, EUROPCHEF, que es va iniciar el mes de setembre de 2017.
Per part de Joviat, a aquesta reunió van assistir el Director general, Josep Codina; la professora de francès i coordinadora del projecte, Fina Tarifa i la professora d’hoteleria Montserrat Abelaira com a part de l’equip de l’organització del programa Erasmus +.

El primer dia va tenir lloc la benvinguda per part de la direcció i de l’equip de professors participants en el projecte, i la signatura d’acord d’associació per part dels directors d’ambdues escoles. Tot seguit es va fer una visita de les instal.lacions de l’escola francesa i a la tarda es va procedir a definir el programa de l’intercanvi del mes de gener a Manresa i el del mes d’abril a Cholet, el pla de treball del programa, així com d’altres temes relacionats amb els intercanvis (e-twinning, mobility tool, etc).

L’endemà es va fer una visita al centre de Cholet, al mercat més important de la ciutat, a alguns dels establiments que els alumnes visitaran durant l’intercanvi i a l’hotel Ibis que l’estiu de 2017 va acollir en pràctiques a dos alumnes de Cicles Formatius de Grau Superior de l’escola dins del programa Erasmus +K101.

Aquesta reunió transnacional ha creat un vincle més estret entre les dues escoles, que ja es va iniciar a la primera reunió del mes d’octubre a Manresa, i això fa preveure uns intercanvis organitzats amb molta il.lusió i molt profitosos pels alumnes.

El 18 y 19 de diciembre tuvo lugar la segunda reunión Transnacional en Cholet (Francia) con el objetivo de conocer el Lycée francès Jeanne Delanoue  y de continuar trabajando en el proyecto de Erasmus +, EUROPCHEF, que se inició en el mes de septiembre de 2017.
Por parte de Joviat  a esta reunión asistieron el Director general, Josep Codina; la profesora de francés y coordinadora del proyecto, Fina Tarifa y la profesora de hoteleria Montserrat Abelaira como parte del equipo de la organización del programa Erasmus +.

El primer día tuvo lugar la bienvenida por parte de la dirección y del equipo de profesores participantes en el proyecto, y la firma de acuerdo de asociación por parte los directores de ambas escuelas. A continuación se hizo una visita por las instalaciones de la escuela francesa y por la tarde se procedió a definir el programa del intercambio del mes de enero en Manresa y el del mes de abril en Cholet, el plan de trabajo del programa, así como otros temas relacionados con los intercambios (@e-twinning, mobility tool, etc).

Al día siguiente se hizo una visita por el centro de Cholet, al mercado más importante de la ciudad, alguno de los establecimientos que los alumnos visitarán durante el intercambio y al hotel Ibis que el verano de 2017 acogió en prácticas a dos alumnos de Ciclos Formativos de Grado Superior de la escuela dentro del programa Erasmus +K101.

Esta reunión transnacional ha creado un vínculo más estrechado entre las dos escuelas, que ya se inició durante la primera reunión del mes de octubre en Manresa, y esto hace prever unos intercambios organizados con mucha ilusión y muy provechosos para los alumnos.

18/10/17: Visita escola francesa/visita escuela francesa

Els dies 17 i 18 d’octubre ha tingut lloc a la nostra escola la primera reunió transnacional del Projecte ERASMUS+ KA219 “Europchef” amb el Lycée francès Jeanne Delanoue. En aquesta reunió van participar per part del Lycée Jeanne Delanoue la professora d’espanyol Dominique Coutand, la professora d’anglès Guyleine Lambert i la professora de sala Bénédicte Chupin; i per part de l’escola d’hoteleria Joviat, el Director general, Josep Codina; el coordinador de l’escola d’hoteleria, Jordi Pujol; la cap d’àrea d’idiomes, Núria Purtí; la responsable de comunicació, Gemma Pedragosa i la professora de Francès i coordinadora del projecte, Fina Tarifa.

L’objectiu d’aquesta primera reunió va ser posar en funcionament el projecte, concretar les actuacions i activitats que s’aniran fent al llarg de tot el curs en la matèria de francès, així com l’organització dels dos intercanvis que tindran lloc el gener i l’abril de 2018.

La finalitat d’aquest projecte, finançat per la Unió Europea, és la de potenciar l’aprenentatge de la llengua francesa, intercanviar experiències a escala europea, així com ampliar i descobrir diferents maneres de fer en el món de la restauració i de la gastronomia.


Los días 17 y 18 de octubre ha tenido lugar en nuestra escuela la primera reunión transnacional del Proyecto ERASMUS + KA219 “Europchef” con el Lycée francés Jeanne Delanoue. En esta reunión participaron por parte del Lycée Jeanne Delanoue la profesora de español Dominique Coutand, la profesora de inglés Guyleine Lambert y la profesora de sala Bénédicte Chupin; y por parte de la escuela de hoteleria Joviat, el Director general, Josep Codina; el coordinador de hotelería, Jordi Pujol; la responsable del área de idiomas, Núria Purtí; la responsable de comunicación, Gemma Pedragosa y la profesora de Francés y coordinadora del proyecto, Fina Tarifa.

El objetivo de esta primera reunión fue poner en funcionamiento el proyecto, concretar las actuaciones y actividades que se irán haciendo a lo largo de todo el curso en la materia de francés, así como la organización de los dos intercambios que tendrán lugar el enero y abril de 2018.

La finalidad de este proyecto, financiado por la Unión Europea, es la de potenciar el aprendizaje de la lengua francesa, intercambiar experiencias a escala europea, así como ampliar y descubrir diferentes maneras de hacer en el mundo de la restauración y de la gastronomía.