CICS Curs de preparació per a la Incorporació als Cicles formatius de grau Superior

Qui hi pot accedir?

Per accedir a aquest curs cal tenir el títol de tècnic/a d’un cicle de grau mitjà de formació professional inicial, d’arts plàstiques i disseny o d’ensenyaments esportius.

El curs s’organitza en dues parts, la comuna i l’específica.

La part específica té 4 opcions: cientificotecnològica (CT), humanística i social (HS), artística (AR) i esportiva (EE).

Les matèries del curs amb la seva atribució horària setmanal són:

Matèries part comuna
· 1 Llengua catalana · 3 h/setmana
· 2 Llengua castellana · 3 h/setmana
· 3 Llengua anglesa · 5 h/setmana
Total hores part comuna: 11h/setmana

Matèries part específica (l’alumnat en cursarà 2)
· 4 Matemàtiques (obligatòria) · 4 h/setmana
· 5 Economia d’empresa (optativa*) · 4 h/setmana
· 6 Química – Biologia (optativa*) · 4 h/setmana
· 7 Ciències de l’esport (optativa*) · 4 h/setmana
Total hores part específica · 8 h/setmana
· 8 Tutoria · 1 h/setmana

Total hores del curs: 20h/setmana

* L’alumne haurà de triar una de les tres optatives: Economia d’empresa, Química – Biologia o Ciències de l’esport (que es faran en funció de la demanda).

700 hores

Franja de matí a partir de les 9:00 hores

La superació del curs de formació específic per a l’accés als cicles de Grau Superior té els efectes següents:

a) En els ensenyaments de formació professional inicial, l’accés directe a qualsevol cicle de Grau Superior.

b) En els ensenyaments professionals d’arts plàstiques i disseny, l’exempció de la part comuna de la prova d’accés. En tot cas, l’alumnat haurà de superar la prova específica de la prova d’accés.

c) En els ensenyaments esportius de règim especial, l’exempció de la prova d’accés de caràcter general.