INFORMACIÓ I MATRICULACIÓ 2023-2024

Cicle Formatiu de Grau Mitjà CONCERTAT (preinscripció)

P R E S E N T A C I Ó   D E   S O L · L I C I  T U D S
Alumnat amb continuïtat d’escolarització: del 12 al 18 d’abril
Resta d’alumnat: del 9 al 15 de maig

M A T R Í C U L A
dels participants en els dos processos: del 3 al 7 de juliol

Cicle Formatiu de Grau Mitjà (matrícula directa)

Cicle Formatiu de Grau Superior CONCERTAT (preinscripció)

P R E S E N T A C I Ó   D E   S O L · L I C I  T U D S
del 26 de maig a l’1 de juny

M A T R Í C U L A
del 19 al 24 de juliol

Hoteleria i Turisme
GS Direcció de Cuina

Diploma Sommelier. Tiulació pròpia amb reconeixement universitari d'UManresa

Matrícula oberta

Gestió Acadèmica us atendrem amb molt de gust de 9 h a 17 h
-> secretaria@joviat.cat  |  T. 93 872 69 88
Folch i Torres, 5-13 de MANRESA

Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+