Cicle Formatiu Grau Superior Direcció en cuina

hoteleria i turisme

CONTACTE

Aquesta és la infografia dels PROJECTES del Cicle Formatiu de Grau Superior
de DIRECCIÓ DE CUINA.
Cada imatge enllaça amb el vídeo del projecte corresponent:

Tècnic/a superior en Direcció de cuina

2 cursos acadèmics: 2.000 hores
350 hores FCT (Formació en Centres de Treball) en empreses del sector

Horari: de dilluns a divendres: de 9.00 a 16.00 hores (horari de de pràctiques) i de 9.00 a 14:30 (els dies de comuns)

DESCARREGA'T FITXA

El control de la higiene i seguretat alimentària, com a prioritat en el procés productiu de restauració, és un dels elements bàsics de la gestió del restaurant

Mòdul pràctic de Pràctiques higièniques

Auditories setmanals de seguretat alimentària a les cuines de l’Escola d’Hoteleria:
· Elaboració de check-lists de control
· Anàlisi del disseny dels espais de cuina envers la seguretat alimentària
· Redacció d’informes amb propostes de millora de la gestió de les diferents partides

Projecte empresarial

Els alumnes elaboren el projecte empresarial d’una empresa de nova creació, en el qual, a més de fomentar la creativitat, es realitza l’estudi de mercat, màrqueting, inversions, costos i ingressos, per tal de determinar-ne la viabilitat tècnica, econòmica i financera.

Pràctiques a l'estranger ERASMUS+

Sol·licitant una beca, poden anar a fer pràctiques a l’estranger.

OBJECTIUS
Dirigir i organitzar la producció i el servei d’aliments i begudes en restauració, determinant ofertes i recursos, controlant les activitats pròpies de l’aprovisionament, complint els objectius econòmics, seguint els protocols de qualitat establerts i actuant segons normes d’higiene, prevenció de riscos laborals i protecció ambiental.

DURADA
2 cursos acadèmics: 2.000 hores
350 hores FCT en empreses del sector

HORARI
De dilluns a divendres: de 9.00 a 16.00 hores (horari de de pràctiques) i de 9.00 a 14:30 (els dies de comuns)

ACREDITACIÓ
Tècnic/a superior en Direcció en serveis de restauració

COMPETÈNCIES PROFESSIONALS

• Defi nir els productes i serveis que ofereix l’empresa.
• Dissenyar els processos de producció i servei, determinar la seva estructura organitzativa i els recursos necessaris.
• Determinar l’oferta de serveis d’aliments i begudes.
• Programar activitats i organitzar recursos.
• Realitzar l’aprovisionament, emmagatzematge i distribució de vins, begudes i altres matèries.
• Realitzar o supervisar la preparació
• Realitzar o supervisar els processos de preservei, servei i postservei d’aliments i begudes. Emplenar la documentació administrativa.
• Donar resposta a possibles sol·licituds, a suggeriments i a reclamacions dels clients.
• Organitzar i coordinar equips de treball.

ÀMBIT PROFESSIONAL I DE TREBALL
En grans, mitjanes i petites empreses de restauració, del sector públic o privat, sota la dependència de la direcció o gerència d’un restaurant, o del/de la superior jeràrquic/a equivalent. També en l’àmbit del comerç de vins i altres begudes, ja sigui en la venda directa, la distribució o l’assessoria.

CONTINGUTS
• Planificació i direcció de serveis i esdeveniments de restauració
• Gestió de la qualitat i de la seguretat i higiene alimentàries
• Gastronomia i nutrició
• Projecte de direcció de serveis de restauració
• Control de l’aprovisionament de matèries primeres
• Gestió administrativa i comercial de restauració
• Empresa i iniciativa emprenedora
• Processos de serveis en bars i cafeteries
• Processos de serveis en restaurants
• Sommelieria
• Recursos humans i direcció d’equips de restauració
• Anglès
• Segona llengua estrangera
• Formació i orientació laboral
• FCT Formació en centres de treball

ACCÉS ALS CICLES DE GS
• Tenir el títol de batxillerat
• Tenir el títol de tècnic o tècnica superior o especialista
• Tenir el títol de tècnic de la mateixa família: en la preinscripció de setembre i no de maig
• Haver superat el 2n curs de batxillerat (qualsevol modalitat de batxillerat experimental)
• Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari
• Haver superat el curs específi c per a l’accés als Cicles formatius de grau superior
• Haver superat la prova d’accés als Cicles formatius de grau superior
• Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent
• Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys

CONTINUÏTAT
• Altres Cicles formatius de grau superior
• Qualsevol estudi universitari oficial de grau
• Diploma Sommelier Títol propi

EMPRESES COL·LABORADORES
Callebaut
Fabricant de xocolates a nivell mundial, en som ambaixadors i treballem amb totes les seves varietats de xocolates.

Distform i Rational
Empreses fabricants de maquinària d’hoteleria que aporten prototips de màquines i robots de cuina d’última generació per testejar-los i provar-los.

Sosa
Empresa líder en el món Premium de serveis alimentaris que produeix i ven ingredients a tot el món.

Oller del Mas
Celler que elabora vins de qualitat i excel.lència compromís amb el territori.

Estem a 5 minuts de l’estació de RENFE de Manresa

Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+