Formació Professional

El mercat laboral necessita el doble de joves amb formació professional

Segons estimacions del Ministeri de Treball, el 50% de les vacants laborals que s’hauran de cobrir en la propera dècada requeriran una titulació en formació professional. Per contra, actualment a l’Estat espanyol només el 12% de les titulacions corresponen a cicles formatius, malgrat que la matriculació en aquest curs ja ha assolit un rècord històric del 19,5%.

El cas és que les empreses reclamen més inversió que mai en formació professional perquè cada dia els costa més trobar persones amb les competències professionals necessàries, que s’adquireixen amb una formació eminentment pràctica com els cicles formatius de grau mitjà (CFGM) i de grau superior (CFGS). Segons una enquesta recent, el 55% de les empreses reconeixen estar perdent competitivitat per culpa d’aquest dèficit en la contractació.

Un sistema formatiu que ha de mirar cap a Europa

El sistema educatiu espanyol partia d’un dèficit important en titulacions universitàries i, durant dècades, s’ha orientat excessivament en la universitat fins al punt de posar en perill la competitivitat de les empreses: avui hi ha un excés de persones amb titulació universitària i fins i tot post-universitària, mentre les empreses no troben persones amb una preparació professional a l’alçada de la innovació i la tecnologia aplicades.

No és casualitat que el Ministeri d’Educació hagi passat a anomenar-se Ministeri d’Educació i Formació Professional; ni tampoc el naixement de la nova Llei Orgànica sobre la Formació Professional, que preveu impulsar decididament tant els cicles formatius com la formació continuada, la formació ocupacional i les certificacions professionals a partir de l’experiència. De fet, la Comissió Europea ha considerat que la formació professional és la base sobre la qual modernitzar el mercat de treball europeu i garantir la recuperació econòmica després de la pandèmia i la crisi energètica.

Joviat, sempre compromesa amb la formació professional

Fa dècades que a Joviat apostem per la formació professional com a base de la competitivitat econòmica i empresarial del nostre entorn. L’impuls que ara arriba per part de les administracions no fa més que, d’una banda, donar-nos la raó i, de l’altra, empènyer el nostre projecte centrat en oferir cicles formatius de grau superior (CFGS) i de grau mitjà (CFGM), formació continuada, formació ocupacional i certificacions de professionalitat (CP) per enfortir la qualificació del nostre alumnat i garantir el seu futur professional.

Publicat dins de