Certificats de Professionalitat privats

És l’oferta modular d’accions formatives dirigides a l’obtenció d’un certificat de professionalitat total o parcial no finançats amb fons públics i que acrediten unitats de competències.

CURSOS INICIATS I COMPLETS

CP Curs d'accés + 1r nivell d'hípica

Els 3 mòduls següents equivalen a la prova d’accés al curs de tècnic d’hípica

Mòdul: Tècniques de bàsiques de munta a cavall
Mòdul: Alimentació, maneig general i primers auxilis de bestiar equí
Mòdul: Cura i maneig de cavalls

Inici: 19/setembre/2018
Finalització:
13/febrer/2019

Lloc: Hípica les Tanques de Viladecans

CP REALITZATS

CP Atenció sociosanitària en institucions socials per l'Ajuntament de Manresa

Inici: 27/novembre/2017
Finalització: 11/abril/2018
Hores: 470

Contacte:

Nom interessat/da*

Primer cognom*

Segon cognom*

Telèfon*
Adreça electrònica*

* Camps obligatoris

Ens has vist a:


Ens coneix per:
En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (RGPD), us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per web, en propers correus o per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.