Certificats de professionalitat privats

És l’oferta modular d’accions formatives dirigides a l’obtenció d’un certificat de professionalitat total o parcial no finançats amb fons públics i que acrediten unitats de competències.

Curs d'accés + 1r nivell d'hípica

Nom de l'alumne/a*

Primer cognom*

Segon cognom

Telèfon*
Adreça electrònica*

Estic interessat/da en:Ens has vist a:


Ens coneix per:* Camps obligatoris