Formació Contínua 100% subvencionada

Són les accions formatives en el procés d’ensenyament i aprenentatge que comença un cop s’han finalitzat els estudis bàsics (a partir dels 16 anys) i es pot executar al llarg de tota la vida i que té com a finalitat mantenir o millorar les qualificacions, els coneixements i les competència professional dels treballadors i treballadores. També, es poden fer extensives a persones que es formen per buscar feina o aquelles activitats d’aprenentatge realitzades per a millorar coneixements, competències i aptituds de tot tipus.

El Consorci promou la qualificació i la formació professional per a l’ocupació (FPO) de persones treballadores ocupades al llarg de la vida, facilitant la millora de les seves competències professionals i adaptant-les a les demandes dels sectors productius, fomentant així la competitivitat de les empreses.