Programa de Formació Professional Ocupacional Dual SOC

La Formació del Certificat de Professionalitat per a l’ocupació en format DUAL del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), és un programa que qualifica a través del contracte per a la formació i l’aprenentatge a joves de 16 a 29 anys que es troben a l’atur.

(10.03.22) Ens ha visitat el director de SOC, veure notícia a:
Bloc   |   Regió 7  |  Canal Taronja

Què rebreu?

La Formació del Certificat de Professionalitat per a l’ocupació en format dual:
1. Acompanyament, orientació, tutorització durant tot l’any
2. Formació 100% subvencionada que et permetrà obtenir un certificat de professionalitat
3. Contracte laboral i remunerat per l’empresa durant 12 mesos

A qui va adreçat?

Aquest programa va adreçat a joves de 16 a 29 anys, desocupats i inscrits al SOC.

Quina durada té?

La durada de la FORMACIÓ + CONTRACTE LABORAL és d’un any natural:
Inici: 02 / març / 2022
Finalització: 02 / març / 2023

Ets jove i busques feina?

T’agradaria treballar amb nosaltres?

logo-Diesa

Requisits d’accés:

Nivell 1: Sense requisits d’accés.

Llocs de feina que ocuparan les persones aprenents:

1. Ajudant de cuina
2. Ajudant de servei de restaurant
3. Ajudant de servei de bars
4. Auxiliars d’establiments de restauració a cuina i al servei de sala
5. Ajudant d’establiments de col·lectivitats a cuina i al servei de sala

CONTACTE

Ets jove i busques feina?

T’agradaria treballar amb nosaltres?

Grup Llobet _LOGO

Requisits d’accés:

Nivell 2: Superar una prova de nivell a Joviat o tenir un dels següents estudis finalitzats: Graduat escolar, EGB, ESO o estudis equivalents.

Llocs de feina que ocuparan les persones aprenents:

· Carnissers per la venda en qualsevol tipus de comerç d’aquests tipus de productes
· Carnissers i xarcuters
· Preparador de productes carnis en petits comerços, supermercats i grans superfícies
· Preparador d’elaborats carnis en comerços d’aquests productes
· Obradors de carnisseries

CONTACTE

Ets jove i busques feina?

T’agradaria treballar amb nosaltres?

Logo_TANQUES

Requisits d’accés:

Nivell 2: Superar una prova de nivell a Joviat o tenir un dels següents estudis finalitzats: Graduat escolar, EGB, ESO o estudis equivalents.

Llocs de feina que ocuparan les persones aprenents:

1. Mosso de quadres
2. Ajudant per la cura i maneig del bestià i les instal·lacions de les explotacions ramaderes
3. Cura i maneig del bestià equí en instal·lacions ramaderes
4. Auxiliars en la cura i l’alimentació del bestià equí en qualsevol explotació ramadera
5. Ajudant preparació manteniment instal·lacions de cria de cavalls

CONTACTE

Ets jove i busques feina?

T’agradaria treballar amb nosaltres?

Logo_TANQUES

Requisits d’accés:

Nivell 3: estar en possessió del títol de Batxillerat, CP del mateix nivell, CP de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional, títol de Tècnic o Tècnic Superior d’FP o titulacions equivalents.

Llocs de feina que ocuparan les persones aprenents:

1. Ferrador d’equins
2. Treballadors d’hípiques o podologia equina a eugades
3. Treballadors d’empreses de bestiar equí per ferrat d’equins
4. Ferrament i podologia d’equins en instal·lacions esportives d’equins i turístiques
5. Ferrament i podologia d’equins en instal·lacions de centres socials-terapèutics amb bestiar equí

CONTACTE

Ets jove i busques feina?

T’agradaria treballar amb nosaltres?

logo-LaMorana-Ajuntamentanglesola

Requisits d’accés:

Nivell 1: Sense requisits d’accés.

Llocs de feina que ocuparan les persones aprenents:

1. Peó agrícola
2. Ajudant agropecuari de diferents cultius
3. Ajudant de cultius ecològics
4. Peó de cultiu ecològic
5. Ajudant preparació manteniment en instal·lacions agropecuàries

Orientadora: Aïda 649 89 17 82

CONTACTE

Joviat FPIntegrada | fcfo@joviat.cat
T. 93 872 69 88 | C. Folch i Torres, 5-13 | 08241 Manresa

  Desitjo rebre informació:

  Nom interessat/da*

  Primer cognom*

  Segon cognom*

  Telèfon*


  Adreça electrònica*

  Especifica els cursos que vols rebre informació*

  * Camps obligatoris

  Ens has vist a:
  Ens coneix per:
  En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, us informem que Fundació Joviat, amb CIF G60374022, és el responsable del tractament d'aquestes dades i en farà ús mentre no es revoqui el consentiment. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, oposició, cancel·lació, portabilitat i oblit per escrit a Joviat, carrer Folch i Torres, 5-13 de Manresa. Podeu consultar la nostra política de privacitat aquí.