És un servei de l’Escola Joviat que ofereix acompanyament i dóna suport a alumnes, famílies, docents i cuidadors per a millorar el seu benestar emocional.

Entenem la persona en la seva totalitat com a part d’un sistema familiar, social i cultural. Amb aquesta mirada potenciem la Vida en el sentit més ampli, ajudant a crear situacions d’entesa, diàleg, intercanvi, suport, consciència de pertinença i aprenentatge.

Incorporem una mirada amorosa i de respecte per la vida i les circumstàncies de cadascú, acompanyant des de la presència i amb plena confiança.

Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+