Batxillerat

A “l’espai Maeso” hi ha ubicada la nova escola de Batxillerat, és una espai nou on la innovació hi és molt present.Oferim l’opció d’obtenir el títol de Batxillerat espanyol i americà al mateix temps fent només un total 6 assignatures online repartides en 3 anys a partir de 2n d’ESO!

· El 100% de l’alumnat ha superat amb èxit les PAU 2019!!!
· Relació propera amb la família.
· Seguiment personalitzat per tal d’escollir de forma encertada l’itinerari a seguir.
· Informació periòdica de les tutories amb les famílies dels ritmes d’aprenentatge.
· L’alumnat gaudeix de més autonomia a canvi de responsabilitat.
· Es realitzen tallers de concentració i tècniques de relaxació per tal d’afavorir la concentració en els moments de més intensitat d’estudi i en períodes d’exàmens.
· Activitats culturals, convivències, etc.
· Tallers de cohesió

Projecte LEGO

Des del curs 2018-19 que, arrel d’un procés d’innovació i per donar resposta a les necessitats dels estudiants, vam començar LEGO.

Si voleu saber en què consisteix… mireu el vídeo!

Els SEMINARIS i PROJECTES permeten aprofundir més enllà de le smatèries tipificades del currículum de Batxillerat, ampliar temaris i oferir un aprenentatge relacionat amb l’itinerari específic triat per l’alumnat o relacionat amb els seus estudis psoteriors, tant un Cicle Formatiu de Grau Superior com un Grau Universitari.

Okschool

És la nostra escola d’idiomes, composició dels grups per nivells i classes impartides per l’equip d’Idiomes Joviat. Preparació específica per l’examen del First Certificate English (FCE) de la Universitat de Cambridge.

Durada

2 cursos acadèmics

Horari

De dilluns a divendres:
Matí: de 8.00 a 14.30 h
Reforç i ampliació de competències (optatiu): de 15 h a 17 h

Reforç

Servei gratuït de REFORÇ FORA D’HORARI: català, castellà, anglès, matemàtiques, física i química, a les tardes, per repassar el temari i oferir una atenció més individualitzada. Servei impartit pel professorat de Batxillerat.

Competències professionals

Les sis competències generals continuen el desenvolupament de les competències bàsiques de l’educació obligatòria i preparen per a la vida activa i per actuar de manera eficient en els estudis superiors: comunicativa, gestió i tractament de la informació, digital, recerca, personal i interpersonal, coneixement i interacció amb el món.

Assignatures

Les sis competències generals continuen el desenvolupament de les competències bàsiques de l’educació obligatòria i preparen per a la vida activa i per actuar de manera eficient en els estudis superiors: comunicativa, gestió i tractament de la informació, digital, recerca, personal i interpersonal, coneixement i interacció amb el món.

Accés al Batxillerat

· Graduat en ESO.
· Títol de tècnic/a, per haver superat un cicle formatiu de grau mitjà, al qual s’havia accedit mitjançant una prova d’accés*
· Títol de tècnic/a o superior per haver superat un cicle formatiu de grau superior al qual s’havia accedit mitjançant una prova d’accés*
· Haver cursat estudis a l’estranger que hagin estat homologats (o estiguin en tràmit d’homologació) al títol de graduat/da en educació secundària, o al títol de tècnic/a o equivalent.
· Haver cursat altres estudis de plans anteriors que estiguin homologats als estudis esmentats.

* En aquests casos, en què l’alumnat disposa d’una titulació de formació professional específica, d’arts plàstiques i disseny o d’esports, es pot demanar la convalidació de matèries optatives i del treball de recerca.Els alumnes que hagin obtingut el títol de tècnic/a de formació professional poden optar a fer només les matèries comunes del batxillerat i obtenir el títol de batxiller sense reconeixement de modalitat.

Continuïtat

· Qualsevol estudi universitari oficial de grau (un cop aprovades les proves d’accés)
· Cicles formatius de grau superior
· Cicle formatius de grau superior d’ensenyaments esportius, si es tenen els requisits d’accés
· Ensenyaments superiors artístics (un cop superada prova específica d’accés)

Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+