Batxillerat

Humanístic
Ciències Socials
Econòmic
Ciències de la Salut
Tecnològic

Opció de realitzar el Batxillerat DUAL Americà

Un pont cap a la Universitat i els Cicles de Grau Superior

2 cursos acadèmics

Horari

De dilluns a divendres:
Matí: de 8.00 a 14.30 h

100% d’aprovats a les PAU

Què oferim?

Relació propera amb la família.
Seguiment personalitzat per tal d’escollir de forma encertada l’itinerari a seguir.
Informació periòdica a les famílies sobre els ritmes d’aprenentatge.
• L’alumnat gaudeix de més autonomia a canvi de responsabilitat.
• Es realitzen tallers de gestió i control de l’estrès per tal d’afavorir la concentració en els moments de més intensitat d’estudi i en períodes d’exàmens.
• Activitats culturals i de convivència, sortides, activitats d’orientació…
Tallers de cohesió.
• Un equip docent amb experiència, cohesionat i il·lusionat amb la seva feina.
• Possibilitat de cursar assignatures en línia a l’Institut Obert de Catalunya (IOC).
• L’alumnat es pot acostar al món laboral a través de l’Estada a l’empresa.
• Dues setmanes de preparació per a les PAU.
• Simulació empresarial i concurs MASTERBORSA (concurs de borsa multicentre).
• Oratòria, comunicació no verbal i escriptura creativa.
• Participació a concursos: Idees Joves, Olimpíades d’Economia i Biologia, premis Sambori, premis Rotary, problemes a l’Esprint, proves Cangur…
Viatge final de curs a 2n de Batxillerat.

Projecte HOLOS

Treball en equip, emprenedoria social i Design Thinking.
El Projecte HOLOS es basa en TALLERS i PROJECTES que permeten aprofundir més enllà de les matèries tipificades del currículum de Batxillerat, ampliar temaris i oferir un aprenentatge relacionat amb l’itinerari específic triat per l’alumnat o relacionat amb els seus estudis posteriors.

Projecte IN TIME

Projecte d’educació física que intenta connectar l’alumnat amb la necessitat de
cuidar el propi cos a través de l’esport.

#2BE

Projecte de creixement personal, lideratge i transformació.
És una assignatura de vida en què es treballen dos àmbits: l’autonomia personal i les habilitats socials.
Autonomia personal: regulació i gestió de les emocions, potenciació del talent i reconeixement de les qualitats.
Habilitats socials: lideratge, presa de decisions i comunicació.

Batxillerat DUAL Americà

L’alumnat té l’opció de cursar el Diploma DUAL, el programa oficial de convalidació internacional de títols de batxillerat que permet obtenir la doble titulació: espanyola i estatunidenca.

Es pot començar a l’ESO o al Batxillerat i l’alumnat realitza un seguit de matèries en línia amb Academica Corporation.

Modalitats i assignatures

seguim la nova LOMLOE

AQUÍ  les modalitats i assignatures del Batxillerat de Joviat.

Accés al Batxillerat

  • Graduat en ESO.
  • Títol de tècnic/a, per haver superat un cicle formatiu de grau mitjà, al qual s’havia accedit mitjançant una prova d’accés*
  • Títol de tècnic/a o superior per haver superat un cicle formatiu de grau superior al qual s’havia accedit mitjançant una prova d’accés*
  • Haver cursat estudis a l’estranger que hagin estat homologats (o estiguin en tràmit d’homologació) al títol de graduat/da en educació secundària, o al títol de tècnic/a o equivalent.
  • Haver cursat altres estudis de plans anteriors que estiguin homologats als estudis esmentats.

* En aquests casos, en què l’alumnat disposa d’una titulació de formació professional específica, d’arts plàstiques i disseny o d’esports, es pot demanar la convalidació de matèries optatives i del treball de recerca.Els alumnes que hagin obtingut el títol de tècnic/a de formació professional poden optar a fer només les matèries comunes del batxillerat i obtenir el títol de batxiller sense reconeixement de modalitat.

Continuïtat

  • Qualsevol estudi universitari oficial de grau (un cop aprovades les proves d’accés)
  • Cicles formatius de grau superior
  • Cicle formatius de grau superior d’ensenyaments esportius, si es tenen els requisits d’accés
  • Ensenyaments superiors artístics (un cop superada prova específica d’accés)
Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+