Batxillerat

A “l’espai Maeso” hi ha ubicada la nova escola de Batxillerat, és una espai nou on la innovació hi és molt present. Oferim l’opció d’obtenir el títol de Batxillerat espanyol i americà al mateix temps fent només un total 6 assignatures online repartides en 3 anys a partir de 2n d’ESO!

· El 100% de l’alumnat ha superat amb èxit les PAU!!!
· Relació propera amb la família.
· Seguiment personalitzat per tal d’escollir de forma encertada l’itinerari a seguir.
· Informació periòdica de les tutories amb les famílies dels ritmes d’aprenentatge.
· L’alumnat gaudeix de més autonomia a canvi de responsabilitat.
· Es realitzen tallers de concentració i tècniques de relaxació per tal d’afavorir la concentració en els moments de més intensitat d’estudi i en períodes d’exàmens.
· Activitats culturals, convivències, etc.
· Tallers de cohesió

Projecte LEGO

Des del curs 2018-19 que, arrel d’un procés d’innovació i per donar resposta a les necessitats dels estudiants, vam començar LEGO.

Si voleu saber en què consisteix… mireu el vídeo!

Els SEMINARIS i PROJECTES permeten aprofundir més enllà de les matèries tipificades del currículum de Batxillerat, ampliar temaris i oferir un aprenentatge relacionat amb l’itinerari específic triat per l’alumnat o relacionat amb els seus estudis posteriors, tant un Cicle Formatiu de Grau Superior com un Grau Universitari.

Okschool

És la nostra escola d’idiomes, en la qual realitzarem una composició dels grups per nivells i classes impartides per l’equip d’Idiomes Joviat. Preparació específica per l’examen del First Certificate English (FCE) de la Universitat de Cambridge.

Durada

2 cursos acadèmics

Horari

De dilluns a divendres:
Matí: de 8.00 a 14.30 h

Competències professionals

Desenvolupem les sis competències generals continuen el desenvolupament de les competències bàsiques de l’educació obligatòria i preparen per a la vida activa i per actuar de manera eficient en els estudis superiors: comunicativa, gestió i tractament de la informació, digital, recerca, personal i interpersonal, coneixement i interacció amb el món.

Assignatures

Accés al Batxillerat

· Graduat en ESO.
· Títol de tècnic/a, per haver superat un cicle formatiu de grau mitjà, al qual s’havia accedit mitjançant una prova d’accés*
· Títol de tècnic/a o superior per haver superat un cicle formatiu de grau superior al qual s’havia accedit mitjançant una prova d’accés*
· Haver cursat estudis a l’estranger que hagin estat homologats (o estiguin en tràmit d’homologació) al títol de graduat/da en educació secundària, o al títol de tècnic/a o equivalent.
· Haver cursat altres estudis de plans anteriors que estiguin homologats als estudis esmentats.

* En aquests casos, en què l’alumnat disposa d’una titulació de formació professional específica, d’arts plàstiques i disseny o d’esports, es pot demanar la convalidació de matèries optatives i del treball de recerca.Els alumnes que hagin obtingut el títol de tècnic/a de formació professional poden optar a fer només les matèries comunes del batxillerat i obtenir el títol de batxiller sense reconeixement de modalitat.

Continuïtat

· Qualsevol estudi universitari oficial de grau (un cop aprovades les proves d’accés)
· Cicles formatius de grau superior
· Cicle formatius de grau superior d’ensenyaments esportius, si es tenen els requisits d’accés
· Ensenyaments superiors artístics (un cop superada prova específica d’accés)

Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+