La Formació Professional Ocupacional i la Formació DUAL a Joviat: claus per al futur professional

En un entorn laboral en constant evolució, la formació professional ocupacional es presenta com una eina indispensable per a aquelles persones que busquen no només ingressar al mercat laboral, sinó també destacar-hi. A Joviat, reconeixem aquesta necessitat i ens comprometem a oferir programes educatius que combinen coneixement teòric i experiència pràctica, adaptant-nos a les demandes actuals del món professional.

Què és la Formació Professional Ocupacional?

La Formació Professional Ocupacional de Joviat és una proposta educativa que se centra en proporcionar formació específica i aplicada, dirigida a totes aquelles persones que desitgen adquirir habilitats pràctiques per a una inserció eficaç en el mercat laboral. Aquesta formació inclou una sèrie de cursos i programes dissenyats per satisfer les necessitats d’una economia en constant canvi. Els nostres cursos van des de la formació bàsica en sectors emergents fins a programes més especialitzats, sempre amb el suport de professionals altament qualificats.

Un dels aspectes clau d’aquesta formació és la nostra col·laboració amb el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC), a través de la qual oferim cursos subvencionats. Aquests cursos estan especialment pensats per a persones que es troben en situació de desocupació o que busquen millorar les seves oportunitats laborals. El SOC juga un paper fonamental en la formació professional ocupacional, ja que proporciona recursos i suport per a assegurar que els cursos oferts responguin de manera efectiva a les necessitats del mercat laboral.

Famílies Professionals a Joviat

A Joviat, la diversitat en l’oferta formativa és un dels nostres punts forts. Les famílies professionals que integren la nostra oferta formativa en la formació professional ocupacional són diverses i abasten sectors com ara la sanitat, la informàtica, l’administració, l’hoteleria i el turisme, entre d’altres. Aquesta àmplia gamma assegura que cada estudiant trobi un camí formatiu que s’ajusti a les seves passions i aspiracions professionals.

Cada família professional ofereix un currículum detallat i específic, dissenyat no només per impartir coneixements tècnics, sinó també per desenvolupar habilitats clau com el treball en equip, la resolució de problemes i la comunicació efectiva. Aquest enfocament integral assegura que els nostres estudiants estiguin ben preparats per afrontar els reptes del món laboral actual.

Per a més informació sobre les nostres famílies professionals i per explorar els cursos disponibles, us convidem a visitar la nostra secció de Formació Ocupacional Subvencionada.

La Formació DUAL: Una Experiència Educativa Integrada

La Formació DUAL a Joviat representa un pas endavant en l’educació professional. Aquesta modalitat educativa combina l’aprenentatge teòric amb l’experiència laboral pràctica, proporcionant als estudiants una oportunitat única de desenvolupar les seves habilitats en un entorn real de treball. La Formació DUAL permet als estudiants aplicar els coneixements adquirits en el centre educatiu directament en una empresa, facilitant així una comprensió més profunda i aplicada dels continguts.

Aquesta experiència no només enriqueix el currículum dels estudiants, sinó que també els proporciona una visió clara de les expectatives laborals i les demandes del sector en què desitgen inserir-se. A més, la interacció directa amb professionals del sector i la participació en projectes reals augmenten significativament les oportunitats de trobar un treball una vegada finalitzats els estudis.

Per conèixer més sobre la nostra oferta en Formació DUAL i com aquesta pot enriquir la teva trajectòria professional, et convidem a visitar Formació DUAL del SOC.

Compromís per transformar l’educació

A Joviat, creiem fermament en el poder transformador de l’educació. La Formació Professional Ocupacional i la Formació DUAL són pilars fonamentals en la nostra missió d’oferir formació de qualitat, adaptada a les necessitats actuals i futures del mercat laboral. Amb un enfocament pràctic, especialitzat i integrador, els nostres programes estan dissenyats per equipar els estudiants amb les habilitats i coneixements necessaris per a triomfar en el seu camp professional escollit. T’animem a explorar les nostres opcions formatives i a unir-te a la comunitat de Joviat, on el teu futur professional pren forma.

Comparteix l’article: