Grau Mitjà Surf de neu

ESPORTS D’HIVERN

El certificat de primer nivell de surf de neu acredita que la persona posseeix les competències necessàries per:
· Fer la iniciació al surf de neu
· Acompanyar persones o grups durant la pràctica esportiva
· Promoure activitats de surf de neu.

PROVA ESPECÍFICA

Bloc comú (120 hores)
· Bases anatomofisiològiques de l’esport I
· Bases psicopedagògiques de l’ensenyament i l’entrenament I
· Entrenament esportiu I
· Fonaments sociològics de l’esport
· Organització i legislació de l’esport
· Primers auxilis i higiene esportiva

Bloc complementari (15 hores)
· Terminologia específica catalana
· Fonaments de l’esport adaptat

Bloc específic (165 hores)
· Desenvolupament professional I
· Formació tècnica del surf de neu
· Material del surf de neu
· Metodologia de l’ensenyament del surf de neu
· Medi ambient de muntanya I
· Seguretat esportiva I

Bloc de formació pràctica (150 hores)

Els blocs comú i complementari, són convalidables de manera directa amb els de la resta d’especialitats esportives d’aquestes modalitats de formació.

· Monitor/a de surf de neu en fase inicial
· Acompanyant durant la pràctica esportiva
· .Promotor/a d’activitats de surf de neu

Empreses de turisme actiu i verd, estacions d’esquí, centres educatius, clubs, associacions i altres entitats esportives, federacions, empreses de serveis esportius i de lleure.

Les persones que superen el primer nivell obtenen el certificat de primer nivell de surf de neu que els permet accedir al segon nivell.

Cal complir els requisits següents:

· Graduat en ESO (o estudis equivalents)
· Superar una prova específica, que convoca el Departament d’Ensenyament.

Segon nivell: SURF DE NEU

El títol de tècnic/a esportiu/iva de surf de neu acredita que la persona posseeix les competències necessàries per:

· Ensenyar el surf de neu
· Programar i organitzar activitats
· Fer l’entrenament bàsic d’esquiadors
· Dirigir esportistes i equips en competicions d’aquesta especialitat esportiva.

Bloc comú (150 hores)
· Bases anatomofisiològiques de l’esport II
· Bases psicopedagògiques de l’ensenyament i ….l’entrenament II
· Entrenament esportiu II
· Organització i legislació de l’esport
· Teoria i sociologia de l’esport

Bloc complementari (30 hores)
· Terminologia específica estrangera
· Equipaments esportius
· Informàtica bàsica aplicada

Bloc específic (215 hores)
· Desenvolupament professional II
· Formació tècnica del surf de neu II
· Reglament i arbritatge del surf de neu
· Material del surf de neu
· Metodologia de l’ensenyament del surf de neu II · Metodologia de l’entrenament del surf de neu
· Medi ambient de muntanya II
· Seguretat esportiva II

Bloc de formació pràctica (200 hores)

Els blocs comú i complementari són convalidables de manera directa amb els de la resta d’especialitats esportives d’aquestes modalitats de formació.

· Monitor/a de surf de neu
· Programador/a i organitzador/a d’activitats
· Entrenador/a de nivell inicial de surfistes de neu
· Director/a esportiva en competicions de surf de neu

Empreses de turisme actiu i verd, estacions d’esquí, centres educatius, clubs, associacions i altres entitats esportives, federacions, empreses de serveis esportius i de lleure.

Les persones que superen el segon nivell obtenen un títol de tècnic/a d’esport, que els permet accedir:

· A un cicle de grau superior d’ensenyaments esportius de Surf de neu, si tenen el batxillerat o estudis equivalents.

· A un cicle de grau superior de formació professional de la família d’activitats físiques i esportives, si tenen el batxillerat o estudis equivalents.

Per accedir al segon nivell cal haver aprovat el primer nivell de l’especialitat.