Grau Mitjà Surf de neu

Esports d'Hivern

El certificat de primer nivell de surf de neu acredita que la persona posseeix les competències necessàries per:

· Fer la iniciació al surf de neu
· Acompanyar persones o grups durant la pràctica esportiva
· Promoure activitats de surf de neu.

PROVA ESPECÍFICA

Bloc comú (120 hores)
· Bases anatomofisiològiques de l’esport I
· Bases psicopedagògiques de l’ensenyament i l’entrenament I
· Entrenament esportiu I
· Fonaments sociològics de l’esport
· Organització i legislació de l’esport
· Primers auxilis i higiene esportiva

Bloc complementari (15 hores)
· Terminologia específica catalana
· Fonaments de l’esport adaptat

Bloc específic (165 hores)
· Desenvolupament professional I
· Formació tècnica del surf de neu
· Material del surf de neu
· Metodologia de l’ensenyament del surf de neu
· Medi ambient de muntanya I
· Seguretat esportiva I

Bloc de formació pràctica (150 hores)

Els blocs comú i complementari, són convalidables de manera directa amb els de la resta d’especialitats esportives d’aquestes modalitats de formació.

· Monitor/a de surf de neu en fase inicial
· Acompanyant durant la pràctica esportiva
· .Promotor/a d’activitats de surf de neu

Empreses de turisme actiu i verd, estacions d’esquí, centres educatius, clubs, associacions i altres entitats esportives, federacions, empreses de serveis esportius i de lleure.

Les persones que superen el primer nivell obtenen el certificat de primer nivell de surf de neu que els permet accedir al segon nivell.

Cal complir els requisits següents:

· Graduat en ESO (o estudis equivalents)
· Superar una prova específica, que convoca el Departament d’Ensenyament.

El títol de tècnic/a esportiu/iva de surf de neu acredita que la persona posseeix les competències necessàries per:

· Ensenyar el surf de neu
· Programar i organitzar activitats
· Fer l’entrenament bàsic d’esquiadors
· Dirigir esportistes i equips en competicions d’aquesta especialitat esportiva.

Bloc comú (150 hores)
· Bases anatomofisiològiques de l’esport II
· Bases psicopedagògiques de l’ensenyament i ….l’entrenament II
· Entrenament esportiu II
· Organització i legislació de l’esport
· Teoria i sociologia de l’esport

Bloc complementari (30 hores)
· Terminologia específica estrangera
· Equipaments esportius
· Informàtica bàsica aplicada

Bloc específic (215 hores)
· Desenvolupament professional II
· Formació tècnica del surf de neu II
· Reglament i arbritatge del surf de neu
· Material del surf de neu
· Metodologia de l’ensenyament del surf de neu II · Metodologia de l’entrenament del surf de neu
· Medi ambient de muntanya II
· Seguretat esportiva II

Bloc de formació pràctica (200 hores)

Els blocs comú i complementari són convalidables de manera directa amb els de la resta d’especialitats esportives d’aquestes modalitats de formació.

· Monitor/a de surf de neu
· Programador/a i organitzador/a d’activitats
· Entrenador/a de nivell inicial de surfistes de neu
· Director/a esportiva en competicions de surf de neu

Empreses de turisme actiu i verd, estacions d’esquí, centres educatius, clubs, associacions i altres entitats esportives, federacions, empreses de serveis esportius i de lleure.

Les persones que superen el segon nivell obtenen un títol de tècnic/a d’esport, que els permet accedir:

· A un cicle de grau superior d’ensenyaments esportius de Surf de neu, si tenen el batxillerat o estudis equivalents.

· A un cicle de grau superior de formació professional de la família d’activitats físiques i esportives, si tenen el batxillerat o estudis equivalents.

Per accedir al segon nivell cal haver aprovat el primer nivell de l’especialitat.

The linear sequence of buy essays online the four bases can be varied in countless ways
This is, of course, a very early impelling here leaked build