Cicle Formatiu Grau Superior
Laboratori clínic i biomèdic

Sanitat

Converteix-te en tècnic/a superior en Laboratori clínic i biomèdic

Presencial- Horari de tarda – 2.000 h – 2 cursos acadèmics

Fes estudis de mostres biològiques, segueix els protocols normalitzats de treball, aplica normes de qualitat, seguretat i mediambientals establertes. Valora els resultats tècnics per que funcionin com a suport a la prevenció, al diagnòstic, al control de l’evolució i al tractament de la malaltia, així com la seva investigació.

Projecte de síntesi – Discrepàncies a proves pre-transfusionals a pacients en tractament amb anticossos monoclonals anti-CD38. CFGS Laboratori Clínic i biomèdic Vídeo realitzat al Laboratori Banc de Sang Althaia

La competència general d’aquest títol consisteix a realitzar estudis analítics de mostres biològiques, seguint els protocols normalitzats de treball, aplicant les normes de qualitat, seguretat i mediambientals establertes, i valorant els resultats tècnics. L’objectius és que serveixin com a suport a la prevenció, al diagnòstic, al control de l’evolució i al tractament de la malaltia, així com a la investigació, seguint els protocols establerts en la unitat assistencial.

DURADA DELS ESTUDIS
2 cursos acadèmics: 2.000 hores
416 hores FCT en empreses del sector

HORARI
De dilluns a divendres en torn de tarda

Anatomia: seminograma, anàlisis de glucèmia, microscòpia, etc.
Tècniques microbiològiques: cultius bacterians, tincions, antibiograma, etc.
Tècniques moleculars: electroforesi, Southern blot, etc.
Tècniques químiques: dissolucions, valoracions àcid-base, determinació del pH, etc.
Tècniques immunològiques: elisa, immunodifusió radial, etc.
Tècniques hematològiques: extraccions sanguínies, frotis sanguini, hematòcrit, retracció del coàgul, etc.
Tècniques bioquímiques: espectrofotometria, anàlisis d’orina i de sang, etc.

Gestió de mostres biològiques
Tècniques generals de laboratori
Fisiopatologia general
Microbiologia clínica
Biologia molecular i citogenètica
Anàlisi bioquímica
Tècniques d’immunodiagnòstic
Tècniques d’anàlisi hematològica
Formació i orientació laboral
Empresa i iniciativa emprenedora
Projecte de laboratori clínic i biomèdic
Formació en centres de treball

DEA
Obtenció del Certificat de Suport Vital Bàsic i desfibril·lació del Consell Català de Ressuscitació i European Resusitation Council.

CLIL: Impartició d’alguns continguts curriculars en anglès.

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:
Tècnic/a superior en laboratori de diagnòstic clínic
Tècnic/a especialista en laboratori
Ajudant/a tècnic/a en laboratori d’investigació i experimentació
Ajudant tècnic o ajudanta tècnica en laboratori de toxicologia
Delegat/da comercial de productes hospitalaris i farmacèutics.

CONTINUÏTAT
Altres Cicles Formatius
Estudis universitaris de grau
Món laboral

Tenir títol de batxillerat
Tenir un títol de tècnic/a especialista (FP2), tècnic superior (Cicle Superior) o tècnic (Cicle Mitjà)
Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental
Haver superat el curs d’orientació universitària (COU)
Haver superat el curs específic per a l’accés als Cicles formatius de grau superior (CAS)
Haver superat la prova d’accés als Cicles formatius de grau superior
Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent
Haver superat la prova d’accés la universitat per a majors de 25 anys

Exerceixen la seva activitat en el sector sanitari, en organismes i institucions de l’àmbit públic i en empreses privades, en l’àrea del laboratori d’anàlisis clíniques i en el diagnòstic, tractament, gestió i investigació.

Organització i difusió de la Marató de Donants de Sang de Joviat juntament amb el Banc de Sang i Teixits.

 

Accés al BLOG

A més, t’inclourem en la nostra borsa de treball de Joviat.

Informa’t

 Seràs l’empenta que algú necessita!

Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+