Cicle Formatiu Grau Superior
Higiene bucodental

Sanitat

Tècnic/a superior en Higiene bucodental

CONTACTE
Accés al BLOG

QUÈ T’OFERIM?
Tutoria individualitzada
Noves metodologies
Potenciem la relació família-escola
Borsa de treball
Semipresencialitat

COMPETÈNCIA
La competència general d’aquest títol consisteix a promoure la salut bucodental de les persones i de la comunitat, mitjançant el desenvolupament d’activitats preventives i assistencials, que comprenen l’exploració, l’avaluació, la promoció i la realització de tècniques odontològiques.
Totes aquestes tasques les poden desenvolupar en centres privats o públics.

TALLERS PRÀCTICS
· Sondatge periodontal
· Periodontograma
· Impressions en alginat i silicona
· Test O’leary
· Anàlisi de saliva
· Dic de goma
· Ortodòncia

SORTIDES TÈCNIQUES
· AHIADEC
· Avinent
· Clínica Aparicio
· Laboratoris Prodent

SEMINARIS TÈCNICS a càrrec de professionals del sector
· Cirurgia oral
· Asèpsia en odontologia
· Comunicació · Odontopediatria · Ètica professional
· Instrumentació
· Blanquejament
· Sensibilitat dental
· Detecció precoç de lesions orals
· ATM
· Camp quirúrgic
· Antisèptics orals
· Escànner oral
· Raspall elèctric

Suport vital bàsic + DEA
Obtenció del Certificat de Suport Vital Bàsic i desfibril·lació del Consell Català de Ressuscitació i European Resusitation Council.

PROJECTES
Simulació del funcionament d’una clínica dental.
Utilització del programa informàtic GESDENT.
Educació sanitària sobre higiene oral a escoles, residències d’avis i altres col·lectius.

HORARI MATÍ

PRIMER CURS
M1 Recepció i logística a la clínica dental
M2 Estudis de la cavitat oral
M3 Exploració de la cavitat oral
M4 Intervenció bucodental
M6 Educació per la salut oral
M11 Formació i orientació laboral

SEGON CURS
M5 Epidemiologia en salut oral
M7 Conservadora, periodòncia, cirurgia i implants
M8 Pròtesis i ortodòncia
M9 Primers auxilis
M10 Fisiopatologia generals
M12 Empresa i iniciativa emprenedora
M13 Projecte d’higiene bucodentalFCT * En clíniques privades, CAP i àmbit hospitalari

*Les pràctiques es poden iniciar al segon trimestre de primer curs. Possibilitat d’exempcions en funció de l’experiència laboral.

ACCÉS A GS
Tenir títol de batxillerat
Tenir un títol de tècnic/a especialista (FP2), tècnic superior (Cicle Superior) o tècnic (Cicle Mitjà)
Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental
Haver superat el curs d’orientació universitària (COU)
Haver superat el curs específic per a l’accés als Cicles formatius de grau superior (CAS)
Haver superat la prova d’accés als Cicles formatius de grau superior
Tenir qualsevol titulació universitària una d’equivalent
Haver superat la prova d’accés la universitat per a majors de 25 anys

CONTINUÏTAT
Altres Cicles Formatius
Estudis universitaris de grau
Món laboral

DESCARREGA'T FITXA
Agrupacio-Escolar-Catalana
somfilo
erasmus+